My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hmong (Asian people) -- Laos.   4
Hmong (Asian people) -- Laos -- Biography. : Hmong means free : life in Laos and America / edited and with an introduction by Sucheng Chan.  1994 1
Hmong (Asian people) -- Laos -- Drama. : Highest mountain / fastest river / by Donna Abela ; with Salamanca Theatre Company.  1993 1
Hmong (Asian people) -- Laos -- History -- 20th century. : Hmong means free : life in Laos and America / edited and with an introduction by Sucheng Chan.  1994 1
Hmong (Asian people) -- Marriage customs and rites.   4
Hmong (Asian people) -- Marriage customs and rites -- China -- Songs and music. : Kai qin ge = Hxak khat / Yang Tongsheng [and others] sou ji zheng li fan yi ; Guizhou sheng shao shu min zu gu ji zheng li chu ban gui hua xiao zu ban gong shi zhu bian.  1991 1
Hmong (Asian people) -- Migrations. : The impossibility of self : an essay on the Hmong diaspora / Nicholas Tapp.  2010 1
Hmong (Asian people) -- Music.   5
Hmong (Asian people) -- Periodicals.   2
Hmong (Asian people) -- Recreation -- China -- Taijiang Xian. : Bian qian, hu dong, jiao rong yu fa zhan : xian dai hua jin cheng zhong Taijiang Miao zu ti yu diao cha yan jiu = Bianqian hudong jiaorong yu fazhan / Zeng Xiaojin zhu.  2012 1
Hmong (Asian people) -- Religion.   5
Hmong (Asian people) -- Religious life -- China -- Guizhou Sheng. : Leishan Miao zu fei wu zhi wen hua yi chan shen bao wen ben zhuan ji = Leishan Miaozu Feiwuzhi Wenhua Yichan Shenbao Wenben Zhuanji / Leishan Xian wen hua ti yu ju bian.  2010 1
Hmong (Asian people) -- Religious life -- China, Southwest. : Xiangxi Miao zu chuan tong sang zang wen hua "Zhao hun ci" = Xiangxi Miaozu chuantong sangzang wenhua zhaohunci / Shi Rujin sou ji, fan yi.  2007 1
Hmong (Asian people) -- Rites and ceremonies -- Periodicals. : The Hmong world [electronic resource] .  c1986- 1
Hmong (Asian people) -- Social aspects -- Australia.   2
Hmong (Asian people) -- Social conditions. : Sovereignty and rebellion : the white Hmong of Northern Thailand / Nicholas Tapp.  1989 1
Hmong (Asian people) -- Social life and customs.   14
Hmong (Asian people) -- Social life and customs -- Juvenile literature. : The Hmong of Vietnam / Liz Thompson.  1998 1
Hmong (Asian people) -- Social life and customs -- Periodicals. : The Hmong world [electronic resource] .  c1986- 1
Hmong (Asian people) -- Songs and music. : Miao zu dong bu fang yan qing ge xuan = Ghob xongb dongd bub fangd yanl sead xub / Lonog Shengting bian yi.  2002 1
Hmong (Asian people) -- Thailand.   2
Hmong (Asian people) -- Thailand -- Chiang Mai -- Music. : Virgins, orphans, widows, & bards : songs of Hmong women / recordings by Amy Catlin.  1987 1
Hmong (Asian people) -- Thailand, Northern -- Rites and ceremonies.   4
Hmong (Asian people) -- Thailand -- Social life and customs. : Threads of life : hemp and gender in a Hmong village / produced by Susan Morgan and Kathleen Culhane-Pera.  2007 1
  Hmong (Asian people) United States -- See also the narrower term Hmong Americans   1
Hmong (Asian people) -- United States.   3
Hmong (Asian people) -- United States -- Bibliography. : Hmong-related works, 1996-2006 : an annotated bibliography / Mark Edward Pfeifer.  2007 1
Hmong (Asian people) -- United States -- Interviews. : Fly until you die : an oral history of Hmong pilots in the Vietnam War / Chia Youyee Vang.  2019 1
Hmong (Asian people) -- Vietnam.   4
Hmong (Asian people) -- Vietnam -- Music. : Music from Vietnam. 3 : ethnic minorities.  1995 1
Hmong (Asian people) -- Vietnam -- Music -- History and criticism. : Musical minorities : the sounds of Hmong ethnicity in northern Vietnam / Lonán Ó Briain.  2018 1
Hmong (Asian people) -- Vietnam -- Religion.   2
Hmong (Asian people) -- Vietnam -- Social life and customs. : Musical minorities : the sounds of Hmong ethnicity in northern Vietnam / Lonán Ó Briain.  2018 1
Hmong (Asian people) -- Wars. : Tragic mountains : the Hmong, the Americans, and the secret wars for Laos, 1942-1992 / Jane Hamilton-Merritt.  1993 1
Hmong (Asian people) -- Wisconsin -- Appleton. : The split horn : life of a Hmong shaman in America / ITVS, Independent Television Service presents; NAATA, National Asian American Telecommunications Association ; and Alchemy Films ; produced by Taggart Siegel, Jim McSilver, Sarita Siegel ; directed by Taggart Siegel ; written and adapted from interviews by Jim McSilver and Taggart Siegel.  2001 1
Hmong (Asian people) -- 中國 -- 湖南省 -- Civilization. : Cuo dao xia de feng jing : Xiang xi Miao zu jian zhi de wen hua tan xun / Tian Maojun zhu.  2002 1
Hmong (Asian people) -- 中國 -- 貴州省 -- Music -- History and criticism. : Miao ling yue lun = On Miao ling music / Li Weibai zhu.  1996 1
Hmong (Asian people) -- 中國 -- 雲南省. : Yunnan Miao zu Yao zu she hui li shi diao cha / "Min zu wen ti wu zhong cong shu" Yunnan Sheng bian ji wei yuan hui bian.  1982 1
Hmong (Asian people) -- 中國 -- 雲南省 -- Costume. : Yunnan Miao zu fu shi wen hua de chuan tong yu fa zhan / Yan Enquan zhu.  2004 1
Hmong (Asian people) -- 中國 -- 鳳棲寨. : Xiangxi Tujiazu Miaozu Zizhizhou Yongshun Xian Fengqizhai diao cha bao gao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo, Hunnan shao shu min zu li shi diao cha zu bian.  1964 1
Hmong (Asian people) -- 中國 -- 台江縣. : Taijiang xian Miao zu juan / zhuan zhu Lu Xun ... [et al.] ; Zhongguo she hui ke xue yuan min zu yan jiu suo bian.  1999 1
Hmong (Asian people) -- 中囯 -- 四川省 -- Social life and customs. : Sichuan Miao zu gu ge / zhu bian Gu Yulin.  1999 1
Hmong (Asian people) -- 中囯 -- 貴州省 -- Social life and customs. : Guizhou Miao Dong wen hua : Guiyang, Xijiang, Zhaoxing, Liping, Zhenyuan / Gao Wenqi zhu.  2012 1
Hmong (Asian People) -- 中囯 -- 雷山县 -- Songs and music. : Leishan Miao zu min jian lu sheng ci qu xuan ji / zhu bian, Long Shizhong, Jiang Tao.  2010 1
Hmong (Asian people) -- 中囯 -- 台江县. : Guizhou Sheng Taijiang Xian Miao zu de jia zu / Quan guo ren min dai biao da hui min zu wei yuan hui ban gong shi bian.  1958 1
Hmong (Asian people) -- 中囯 -- 贵州省 -- Social life and customs. : Qian dong nan shan zhai de yuan shi tu xiang / Pan Nianying zhu.  2005 1
Hmong (Asian people) -- 中国 -- 四川省. : Han cun yu Miao xiang : cong 20 shi ji qian qi Tian dong Han Cun yu Chuan nan Miao Xiang kan chuan tong Zhongguo / Hu Qingjun zhu.  2006 1
Hmong (Asian people) -- 中国 -- 四川省 -- Social life and customs. : Sichuan Miao zu zhi / "Sichuan Miao zu zhi" bian wei hui bian.  2010 1
Hmong (Asian people) -- 中国 -- 大园古苗寨 (绥宁县, 湖南省) : Dayuan gu miao zhai diao cha : Miao zu / Feng Yanming zhu bian.  2010 1
Hmong (Asian people) -- 中国 -- 湖南省 -- Social life and customs. : Minguo shi qi Xiang xi Miao zu diao cha shi lu = Investigative records of the Miao in western Hunan during the period of the Republic of China / Shi Qigui bian zhu ; Ma Shulan, Shi Jianzhong zheng li yi zhu ; Wang Mingke xie bian.  2009 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next