My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hmong Americans -- Periodicals.   2
Hmong Americans -- Relocation. : The Hmong refugee experience in the United States : crossing the river / Ines M. Miyares.  1998 1
Hmong Americans -- Social conditions. : Hmong America : reconstructing community in diaspora / Chia Youyee Vang.  2010 1
Hmong Americans -- Social conditions -- Case studies. : Ethnic origins : the adaptation of Cambodian and Hmong refugees in four American cities / Jeremy Hein.  2006 1
Hmong Americans -- Social life and customs.   6
Hmong Americans -- Social networks. : Kinship networks among Hmong-American refugees [electronic resource] / Julie Keown-Bomar.  2004 1
  Hmong Americans United States -- See Hmong Americans   1
Hmong Americans -- Wisconsin -- Appleton.   2
Hmong Americans -- Wisconsin -- Green Bay. : After the war : a family album.  1993 1
Hmong Americans -- Wisconsin -- Wausau -- Social life and customs. : New pioneers in the heartland : Hmong life in Wisconsin / by Jo Ann Koltyk.  1998 1
Hmong (Asia people) -- China -- Guizhou -- History. : Yu wen yan yu sheng ming de fu xing Guizhou shi men kan "Bolade" ke cheng ren lei wen hua xue yan jiu / Yuan Qingsong.  2013 1
Hmong (Asian people)   16
Hmong (Asian people) -- Australia -- Melbourne (Vic.) : Music of the Hmong in Melbourne : School's research seminar / Cathy Falk ; directed by Norbert Hrouda.  1991 1
Hmong (Asian people) -- Australia -- Melbourne (Vic.) -- Biography. : Banana girl : a memoir / Michele Lee.  2013 1
Hmong (Asian people) -- Australia -- Social life and customs.   2
Hmong (Asian people) -- Bibliography. : Hmong-related works, 1996-2006 : an annotated bibliography / Mark Edward Pfeifer.  2007 1
Hmong (Asian people) -- California -- Orange County -- Music. : Virgins, orphans, widows, & bards : songs of Hmong women / recordings by Amy Catlin.  1987 1
Hmong (Asian people) -- California, Southern. : Textiles as texts : arts of Hmong women from Laos : an exhibition of traditional clothing and songs of the Hmong women of Southern California, December 4, 1986-January 15, 1987 / guest curators, Amy Catlin and Dixie Swift.  c1987 1
Hmong (Asian people) -- China.   19
Hmong (Asian people) -- China -- Baibei Cun -- Social life and customs. : Baibei : yi ge xi nan bian di de Miao zu cun zhai / wen Peng Zhaorong ; she ying Pan Nianying.  2004 1
Hmong (Asian people) -- China -- Bixia zhai -- Economic conditions. : Guizhou sheng Jianhe xian Jiuyang xiang Bixia zhai Miao zu she hui diao cha zi liao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Guizhou shao shu min zu she hui li shi diao cha zu, Zhongguo ke xue yuan Guizhou fen yuan min zu yan jiu suo bian yin.  1964 1
Hmong (Asian people) -- China -- Chengbu Miaozu Zizhixian -- Social life and customs. : Chengbu Miao zu : Lan Yu gu li de zong zu yu zu qun ren tong = Chengbu Miao nationality : lineage and ethnic identity of Lanyu Hometown / Yu Pengjie zhu.  2013 1
Hmong (Asian people) -- China -- Chongqing -- Social life and customs. : Shan di de wen ming / Long, Yunqing zhu.  2009 1
Hmong (Asian people) -- China -- Civilization.   2
Hmong (Asian People) -- China -- Clothing. : Miao's attires / editor, Guizhou Ethnic Publishing House ; editor-in-chief, Wan Zhixian ; cameramen, Zeng Xianyang, Wu Weidi ; authors, Yan Da, Gao Song.  2010 1
Hmong (Asian People) -- China -- Clothing -- Pictorial works. : Miao zu sheng zhuang / [zhu bian Wan Zhixian ; she ying Zeng Xianyang, Wu Weidi ; Yan Da, Gao Song].  2004 1
Hmong (Asian people) -- China -- Congjiang Xian. : Qian nian gu feng : Basha Miao zai ji shi = Qian nian gu feng / zhuan wen Yu Weiren.  2004 1
Hmong (Asian people) -- China -- Costume -- Pictorial works. : Zhongguo Miao zu fu shi tu zhi = A Picture album of China's Miao costumes and ornaments / Wu Shizhong deng bian zhu.  2000 1
Hmong (Asian people) -- China -- Datangzi Cun. : Miao zu : Jinping Tongchang Xiang Datangzi Cun / Miao zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Yin Yonglin.  2001 1
Hmong (Asian people) -- China -- Dayuan gu miao zhai (Suining Xian, Hunan Sheng) : Dayuan gu miao zhai diao cha : Miao zu / Feng Yanming zhu bian.  2010 1
Hmong (Asian people) -- China -- Ethnic identity. : Shimenkan wen hua bai nian xing shuai : Zhongguo xi nan yi ge shan cun de xian dai xing jing li / Shen Hong zhu = Modernity through grassroots lens : the cultural transformation of an ethnic community in Southwestern China / Shen Hong.  2006 1
Hmong (Asian people) -- China -- Fengqizhai. : Xiangxi Tujiazu Miaozu Zizhizhou Yongshun Xian Fengqizhai diao cha bao gao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo, Hunnan shao shu min zu li shi diao cha zu bian.  1964 1
Hmong (Asian people) -- China -- Folklore.   8
Hmong (Asian people) -- China -- Gaopo Xiang (Guiyang, Guizhou Sheng) : Bai nian Gaopo : Qian zhong Miao zu de zhen shi sheng huo / Pan Nianying.  1997 1
Hmong (Asian people) -- China -- Gaopo Xiang (Guiyang, Guizhou Sheng) -- Social life and customs. : Bai nian Gaopo : Qian zhong Miao zu de zhen shi sheng huo / Pan Nianying.  1997 1
Hmong (Asian people) -- China -- Guangxi. : Guangxi Miao zu she hui li shi diao cha / Guangxi Zhuang zu zi zhi qu bian ji zu.  1987 1
Hmong (Asian people) -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu -- Social life and customs. : Feng qi miao wu. Miao zu juan / Yan Fenghua zhu ; Luo Liming zhu bian.  2010 1
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou Sheng.   6
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou Sheng -- Education -- Case studies. : Jiao yu yu zu qun ren tong : Guizhou Shimenkan Miao zu de ge an yan jiu, 1900-1949 / Zhang Huizhen zhu.  2009 1
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou Sheng -- Folklore.   5
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou Sheng -- Music.   2
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou Sheng -- Music -- History and criticism.   2
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou Sheng -- Social life and customs.   11
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou Sheng -- Social life and customs -- Pictorial works. : Tu xiang ren lei xue shi ye zhong de Guizhou Miao zu wu dao / Huang Zegui, Lu Xianyi bian zhu.  2006 1
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou Sheng -- Women's clothing. : Qian dong nan Miao zu Dong zu nü xing fu shi wen hua bi jiao yan jiu / Zhou Meng zhu.  2011 1
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou ShengxHistory. : Xi Jiang Miao zu fu nü kou shu shi yan jiu / Zhang Xiao.  1997 1
Hmong (Asian people) -- China -- Hainan Sheng. : Guangdong Hainan shao shu min zu she hui li shi diao cha zi liao hui bian = Guangdonghainanshaoshuminzushehuilishidiaochaziliaohuibian / Guangdong Sheng min zu yan jiu suo, "Zhongguo shao shu min zu she hui li shi diao cha zi liao cong kan" xiu ding bian ji wei yuan hui.  2009 1
Hmong (Asian people) -- China -- Hezhang Xian -- Social life and customs. : Hezhang Miao zu wen ji / Yang Yongguang, Wang Shizhong zhu bian.  2009 1
Hmong (Asian people) -- China -- History.   12
Hmong (Asian people) -- China -- Hubei Sheng.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next