My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hu Yaobang -- Chronology. : Hu Yaobang nian pu zi liao chang bian / [zhu bian: Zheng Zhongbing ; zhi xing zhu bian: Sheng Ping ; fu zhu bian: Wang Sitong].  2005 1
Hu, Yaobang -- Death and burial. : Tang xue de Beijing cheng : cong Hu Yaobang zhi si dao Tian an men bei ju / yuan zuo Pang Pang, Jin Zhong deng zhu.  1989 1
Hu, Yaobang -- Fiction. : Zhongnanhai ri ji : Zhong gong liang dai wang chu de yun luo / Wu Jiaxiang zhu.  2002 1
Hu, Yaobang -- Last years. : The death of Hu Yaobang / by Pang Pang ; translated by Si Ren.  1989 1
Hu, Ying-Hwa. : Something about the author. Volume 173 / Lisa Kumar, project editor.  2007 1
  Hu, Yinghua -- See Hu, Ying-Hwa   1
Hu, Yinglin, 1551-1602. : Hu Yinglin wen xue si xiang yan jiu / Li Siya zhu.  2012 1
Hu, Yingxiang, 1935- : Dian deng you dian huo : cong Xianggang chu fa de Hu Yingxiang / Shiluowen (Rosemary Sayer) ; [fan yi: Lin Yuanjia]  2007 1
  Hu, Yuecong, approximately 1582-approximately 1672 -- See Hu, Zhengyan, approximately 1582-approximately 1672   1
Hu, Yuzhi, 1896-   2
Hu, Yuzhi, 1896- -- Travel -- Russia (Federation) -- Moscow. : Mosike yin xiang ji / Hu Yuzhi.  1984 1
Hu, Zeng, 9th/10th cent. : Xin diao zhu Hu Zeng yong shi shi / [Hu Zeng zhu shu bing xu ; Zhen Gai zhu shi]  1936 1
Hu zheng -- Fu jian sheng -- Tong ji : Zhonghua minguo ba shi jiu nian tai min di qu hu kou ji zhu zhai pu cha chu bu zong ge bao gao / Xing zheng yuan zhu ji chu bian.  2001 1
Hu zheng -- Tai wan -- Tong ji : Zhonghua minguo ba shi jiu nian tai min di qu hu kou ji zhu zhai pu cha chu bu zong ge bao gao / Xing zheng yuan zhu ji chu bian.  2001 1
Hu, Zhengqing -- Diaries. : Yi ge wai jiao guan de ri ji / Hu Zhengqing.  1991 1
Hu, Zhengyan, approximately 1582-approximately 1672.   2
Hu, Zhengyan, ca. 1582-ca. 1672. : Shi zhu zhai shu hua pu / Hu Yuecong mo gu ; Zhang Xuegeng chong jiao].  1982 1
Hu, Zhengyan, ca. 1582-ca. 1672. -- Illustrations. : Chinese colour prints from the Ten Bamboo Studio / Jan Tschichold ; {translated from the German by Katherine Watson}  1972 1
Hu, Zhenlang. : Zen yang hua shui mo shan shui / Hu Zhenlang bian hui.  1989 1
  Hu, Zhiming, 1890-1969 -- See Hồ, Chí Minh, 1890-1969   1
  Hu Zhiming Shi (Vietnam) -- See Ho Chi Minh City (Vietnam)   1
Buddhist sculpture -- China -- Hu zhou. : Hu zhou chang zhao si cang guo hua wu bai luo han tu / Shi Weiguang zhu bian.  2012 1
Hu, Zidan -- Travel -- China. : Wo qu da lu tan qin / Hu Zidan zhu.  1988 1
Hu, Zongnan, 1896-1962.   4
Hu, Zongnan, 1896-1962 -- Fiction. : Xibei wang Hu Zongnan / Yu Fangde zhu.  1990 1
Hu, Zongxian, d. 1565 -- Fiction. : Dou shi huan : [12 hui] / Xiaoxiangmijinduzhe zhe [zhu]. Hu shao bao ping Wo ji / Qiantangxihuyinsou shu.  1990 1
  Hua, 1918-1995 -- See Hsüan Hua, 1918-1995   1
Hua bei kai fa gong si -- History -- Sources. : Man tie yu Hua bei kai fa hui she / ben juan zhu bian Xie Xueshi.  2011 1
Hua bei ren min ge ming da xue. : Hua bei "Ge ming da xue" de yi jiao / Xie Fang zhu.  1950 1
  Hua bu (New York, N.Y.) -- See Chinatown (New York, N.Y.)   1
  Hua bu (Portland, Or.) -- See Chinatown (Portland, Or.)   1
Hua dialect (Papua New Guinea) : Hua : a Papuan language of the eastern highlands of New Guinea / John Haiman.  1980 1
Hua dialect (Papua New Guinea) -- Grammar. : Hua : a Papuan language of the eastern highlands of New Guinea / John Haiman.  1980 1
Hua dong di qu (China) -- Description and travel. : Jiang nan dao you / Hangzhou xin yi shu ju bian yi suo.  1949 1
Hua dong jian zhu she ji yan jiu yuan. : Hua dong jian zhu she ji yan jiu yuan = Architectural selected works, East China Architectural Design and Research Institute / [zuo zhe Hua dong jian zhu she ji yan jiu yuan].  1998 1
  Hua fu hui i (1921-1922) -- See Conference on the Limitation of Armament (1921-1922 : Washington, D.C.)   1
  Hua, Gu -- See Gu, Hua   1
  Hua, Guansuo, active 2nd century-3rd century -- See Guan, Suo, active 2nd century-3rd century   1
Hua, Guofeng.   8
Hua, Guofeng -- Poetry.   2
Hua, Guofeng -- Political and social views. : Lun wu chan jie ji ling xiu de wei da zuo yong / Zhong gong Hunan sheng wei xie zuo zu.  1977 1
  Hua, Hsuan, 1918-1995 -- See Hsüan Hua, 1918-1995   1
  Hua-hsüeh -- See Walsh, W. H. (William Henry)   1
Hua jia -- Taiwan -- Zhuan ji. : Mai xiang wu xian : Taiwan mei shu yan jiu lun shu / Li Jiming zhu.  2004 1
Hua jian ji. : Hua jian ji zhu / Hua Zhongyan zhuan.  1983 1
Zhao, Chongzuo, fl. 934-965. -- Concordances. : Kakanshū sakuin / Aoyama Hiroshi hen.  1974 1
Hua, Jianqiang, 1975- -- Exhibitions. : Xin xian hua xing : Hua Jianqiang = New blossoms of the divine : solo exhibition by Hua Chien-chiang / [zhi xing bian ji Jian Zhengyi].  2007 1
  Hua-kuan-so, active 2nd century-3rd century -- See Guan, Suo, active 2nd century-3rd century   1
  Hua, Kuo-feng -- See Hua, Guofeng   1
  Hua, L. K. (Lo-keng), 1910-1985 -- See Hua, Luogeng, 1910-1985   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next