My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-19 of 19)
Human capital -- China.
1
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2011

China's new creative clusters : governance, human capital and investment / Michael Keane.

    Keane, Michael, 1952-
London ; New York : Routledge,        xi, 204 pages : illustrations ; 24 cm. 2011
2
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2003

Cong ren kou da guo mai xiang ren li zi yuan qiang guo = Stride from a country of tremendous population to a country of profound human resources / Zhongguo jiao yu yu ren li zi yuan wen ti bao gao ke ti zu.

    从人口大国迈向人力资源強国 =
Beijing : Zhongguo gao deng jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    5, 3, 2, 714 p. : ill. ; 28 cm. 2003
3
Book Cover
    E-RESOURCE 2015

The contribution of human capital towards economic growth in China / [electronic resource] / John Joshua.

    Joshua, John.
Basingstoke, Palgrave Macmillan,        320 p. : 20 figures, 35. 2015
4
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2005

Dang dai Zhongguo ren cai liu dong = Dangdai Zhongguo rencailiudong / Wu Bo zhu.

    当代中国人才流动 = Wu, Bo, 1959-
Beijing : Ren min chu ban she,    Di 1 ban.    15, 422 p. : ill. ; 22 cm. 2005
5
 
    E-RESOURCE 2015

Human capital development in the people's Republic of China and India : achievements, prospects, and policy challenges / Asian Development Bank.

    Asian Development Bank, author, publisher.
Metro Manila, Philippines : Asian Development Bank,        1 online resource (148 pages) : illustrations (some color), tables, graphs 2015
6
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2010

Investing in human capital for economic development in China / edited by Gordon G. Liu, Shufang Zhang, Zongyi Zhang.

   
Singapore : World Scientific,        xx, 401 pages ; 26 cm 2010
7
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2010

Jin cheng nong min gong ruo shi di wei gai bian yan jiu : zheng fu ren li zi yuan guan li de shi jiao / Song Yan zhu.

    进城农民工弱势地位改变研究 : Song, Yan.
Changchun Shi : Jilin da xue chu ban she,    Di 1 ban.    3, 3, 146 p. ; 23 cm. 2010
8
Book Cover
    E-RESOURCE 2012

Qi ye yong gong zhi kun : 2012 Zhongguo ren ben fa zhan bao gao = Employer staffing dilemma : 2012 report on China's human-oriented development research / Li Baoyuan deng zhu.

    企业用工之困 : Li, Baoyuan, author.
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (271 pages) : illustrations 2012
9
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2003

Ren li zi ben yun dong yu Zhongguo jing ji zeng zhang / Li Ling zhu.

    人力资本运动与中国经济增长 Li, Ling, 1971-
Beijing Shi : Zhongguo ji hua chu ban she,    Di 1 ban.    2, 8, 12, iv, 228 p. : ill. ; 21 cm. 2003
11
 
    E-RESOURCE 2001

Sources of China's economic growth, 1952-1999 incorporating human capital accumulation / [electronic resource] : Yan Wang and Yudong Yao.

    Wang, Yan, 1953-
Washington, D.C. : World Bank Institute, Economic Policy and Poverty Reduction Division,        2001
12
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2013

Yi min chao : Zhongguo zen yang cai neng liu zhu ren cai ? / Wang Huiyao zhu.

    移民潮 : Wang, Huiyao.
Beijing : Zhong xin chu ban she,    Di 1 ban.    xv, 240 p. ; 23 cm. 2013
13
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2005

Zhongguo jiao yu yu ren li zi yuan fa zhan bao gao : 2005-2006 = China education and human resource development report : 2005-2006 / zhu bian Min Weifang ; fu zhu bian Wang Rong.

    中国教育与人力资源发展报告 :
Beijing : Beijing da xue chu ban she,    Di 1 ban.    10, 252 pages : illustrations ; 25 cm 2005
14
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2006

Zhongguo nong cun qing nian ren li zi yuan fa zhan bao gao (2005) = Report of Chinese rural youth human resource development (2005) / Dou Penghui zhu.

    中国农村青年人力资源发展报告 (2005) = Dou, Penghui.
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she,    Di 1 ban.    6, 2, 10, 345 p. : ill. ; 24 cm. 2006
15
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2013

Zhongguo nong cun ren li zi ben xing cheng yan jiu / Xu Lijie zhu.

    中国农村人力资本形成研究 Xu, Lijie, 1980-
Beijing Shi : Jing ji ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    2, 192 p. ; 23 cm. 2013
16
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2004

Zhongguo ren kou wen hua su zhi bao gao / Gao Shuguo, Yang Xiaoming zhu bian.

    中国人口文化素质报告
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she,    Di 1 ban.    2, 2, 330 p. : ill. ; 24 cm. + 1 CD ROM (4 3/4 in.) 2004
17
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2013

Zhongguo ren kou wen hua su zhi bao gao : cong zhan lüe zhui gan dao ju bu kua yue / Gao Shuguo, Yang Xiaoming zhu bian.

    中国人口文化素质报告 :
Changchun : Dongbei shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    2, 4, 343 pages : illustrations ; 26 cm. 2013
18
Book Cover
    PRINTED BOOKS  

Zhongguo ren li zi yuan he she hui bao zhang fa zhan yan jiu bao gao.

    中国人力资源和社会保障发展研究报告.
Beijing Shi : Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she.        500 pages ; 23cm.  
19
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2013

Zhongguo ren shi ren cai ji shi 1949-2011 = China personnel matters talent chronicle / zhu bian Pan Chenguang ; fu zhu bian Li Xiaolin.

    中国人事人才纪事1949-2011 :
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she,    Di 1 ban.    2, 600 p. ; 27 cm. 2013
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove