My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Shihāb al-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ʻAlī, 1372-1449 -- See Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī, 1372-1449   1
Ibn Ḥajar al-Haythamī, Aḥmad ibn Muḥammad, approximately 1503-approximately 1566. : Ḥawāshī al-Shirwānī wa-Ibn Qāsim al-̀Abbādī ̀alá Tuḥfat al-muḥtāj bi-sharḥ al-Minhāj / ḍabaṭahu wa-ṣaḥḥaḥahu Muḥammad ̀Abd al-̀Azīz al-Khālidī.  1996 1
  Ibn H̤aldūn, 1332-1406 -- See Ibn Khaldūn, 1332-1406   1
  Ibn Ḥanbal, Aḥmad, 780-855 -- See Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad, 780-855   1
Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad, 780-855.   16
Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad, 780-855.   7
  Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal -- See Musnad   1
Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad, 780-855. -- Concordances.   2
Ibn Hānī al-Andalusī, Abū al-Qāsim Muḥammad, 937?-973 -- Criticism and interpretation. : Un poète chiite d'Occident au IVème-Xème siècle, ʼIbn Hâniʼ al-ʼAndalusî / Mohammed Yalaoui.  1976 1
  Ibn Ḥaviv, Yaʻaḳov ben Shelomoh, 1445?-1515 or 1516 -- See Ibn Ḥabib, Jacob ben Solomon, 1445?-1515 or 1516   1
  Ibn Ḥayyān, Jābir -- See Jābir ibn Ḥayyān   1
Ibn Ḥayyim, Joseph, active 15th century. : The Kennicott Bible.  1985 1
  Ibn Ḥazm, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad, 994-1064 -- See Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064   1
  Ibn Ḥazm, Abú Muḥammad ʻAlí, 994-1064 -- See Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064   1
  Ibn Hazm al-Andalousi, 994-1064 -- See Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064   1
  Ibn Ḥazm al-Andalusī, 994-1064 -- See Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064   1
Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064.   7
Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064. : Mawqif Ibn Ḥazm min al-madhhab al-Ashʻarī ka-mā fī kitābihi al-Faṣl fī al-milal wa-al-niḥal : wa-maʻahu muqaddimah ʻilmīyah ḥawla mawqif ʻulamāʼ ākharīn min al-madhhab al-Ashʻarī : Abū Naṣr al-Sajzī, Abū al-Faraj ibn al-Jawzī, ʻAbd al-Qādir al-Jīlānī, Muḥammad Anwar al-Kashmīrī / taʼlīf ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Saʻīd Dimashqīyah.  1997 1
Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064. : Marātib al-ijmāʻ fī al-ʻibādāt wa-al-muʻāmalāt wa-al-muʻtaqadāt / Ibn Ḥazm. Wa, Naqd Marātib al-ijmāʻ / ibn Taymīyah.  1982 1
  Marātib al-ijmāʻ fī al-ʻibādāt wa-al-muʻāmalāt wa-al-iʻtiqādāt -- See Marātib al-ijmāʻ   1
Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064 -- Views on Asharites. : Mawqif Ibn Ḥazm min al-madhhab al-Ashʻarī ka-mā fī kitābihi al-Faṣl fī al-milal wa-al-niḥal : wa-maʻahu muqaddimah ʻilmīyah ḥawla mawqif ʻulamāʼ ākharīn min al-madhhab al-Ashʻarī : Abū Naṣr al-Sajzī, Abū al-Faraj ibn al-Jawzī, ʻAbd al-Qādir al-Jīlānī, Muḥammad Anwar al-Kashmīrī / taʼlīf ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Saʻīd Dimashqīyah.  1997 1
  Ibn Hazm de Córdoba, 994-1064 -- See Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064   1
  İbn Hazm Ebû Muhammed Alî bin Ahmed bin Saîd bin Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî, 994-1064 -- See Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064   1
  İbn Hazm el-Endelüsî, 994-1064 -- See Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad, 994-1064   1
  Ibn Ḥibbān, Abū Ḥātim Muḥammad, -965 -- See Ibn Ḥibbān, Muḥammad, -965   1
  Musnad al-ṣaḥīḥ -- See Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān   1
  Musnad al-ṣaḥīḥ ʻalá al-taqāsīm wa-al-anwāʻ -- See Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān   1
Ibn Ḥibbān, Muḥammad, -965. : Tashnīf al-ādhān bi-samāʼ al-zāʼid ʻalá al-sittah ʻinda Ibn Ḥibbān / taʼlīf ʻAbd al-Salām ibn Muḥammad ibn ʻUmar ʻAllūsh.  1996 1
Ibn Ḥibbān, Muḥammad, -965. : Mawārid al-ẓam'ān ilá zawā'id Ibn Ḥibbān / taṣnīf Nūr al-Dīn ̀Alī ibn Abī Bakr al-Haythamī ; ḥaqqaqahu wa-̀allaqa ̀alayhi Shùayb al-Arnā'ūṭ, Muḥammad Riḍwān al-̀Irqsūsī.  1993 1
  Taqāsīm wa-al-anwāʻ -- See Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān   1
Ibn Ḥibbān, Muḥammad, d. 965. : Fihris aḥādīth Mawārid al-ẓamʼān ilá zawāʼid Ibn Ḥibbān, lil-Ḥāfiẓ Nūr al-Dīn ʻAlī ibn Abī Bakr al-Haythamī / iʻdād Yūsuf ʻAbd al-Raḥmān al-Marʻashlī.  1987 1
Ibn Ḥibbān, Muḥammad, d. 965.   2
  Ibn Hiśâm, Ǵemâleddin, 1309-1360 -- See Ibn Hishām, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, 1309-1360   1
  Ibn Hiśâmi, Ǵemâleddîni, 1309-1360 -- See Ibn Hishām, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, 1309-1360   1
Ibn Hishām, 'Abd Al-Malik, d. 834 : Fatima et les filles de Mahomet. Notes critiques pour l'étude de la Sira, par Henri Lammens S.I.  1912 1
Ibn Hishām, ʻAbd al-Malik, d. 834. : Die Kommentare des Suhaili und des Abū Darr zu den Uhud-Gedichten in der Sīra des Ibn Hišām (Ed. Wüstenfeld I, 611-638) : Nach den Handschriften zu Berlin, Strassburg, Paris und Leipzig / herausgegeben und Bearbeitet von Arthur Schaade.  1968 1
Ibn Hishām, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, 1309-1360. : Ḍiyaʼ al-sālik ilá Awḍaḥ al-masālik, wa-huwa, ṣafwat al-kalām ʻalā tawḍīḥ Ibn Hishām / taʼlīf Muḥammad ʻAbd al-ʻAziz al-Najjār.  199-? 1
Ibn Hishām, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, 1309-1360. : Grammar and semantics in medieval Arabic : a study of Ibn-Hisham's 'Mughni l-Labib' / Adrian Gully.  1995 1
Ibn Hishām, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, 1309-1360. : Sharḥ Qaṭr al-nadá wa-ball al-ṣadá / taṣnīf Abī Muḥammad ʻAbd Allāh Jamāl al-Dīn ibn Hishām al-Anṣārī. Wa-maʻahu kitāb "Sabīl al-hudá bi-taḥqīq Sharḥ Qaṭr al-nadá / taʼlīf Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʻAbd al-Ḥamīd.  1963 1
Ibn Hishām, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, 1309-1360. : Sharḥ Qaṭr al-nadá wa-ball al-ṣadá / taṣnīf Abī Muḥammad ʻAbd Allāh Jamāl al-Dīn ibn Hishām al-Anṣārī. Wa-maʻahu kitāb "Sabīl al-hudá bi-taḥqīq Sharḥ Qaṭr al-nadá / taʼlīf Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʻAbd al-Ḥamīd.  1963 1
  Ibn Hishām al-Anṣārī, 1309-1360 -- See Ibn Hishām, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, 1309-1360   1
  Ibn Ḥusain, ʻAbd Allāh, 1882-1951 -- See Abdullah, King of Jordan, 1882-1951   1
  Ibn Hussein, Abdullah, 1882-1951 -- See Abdullah, King of Jordan, 1882-1951   1
Ibn Hutaymal, al-Qāsim ibn ʻAlī, active 13th century -- Criticism and interpretation. : Dīwān al-shāʻir al-Qāsim ibn ʻAlī ibn Hutaymal : dirāsah wa taḥlīl / Muḥammd ibn Aḥmad ʻĪsá al-ʻAqīlī.  1961 1
  Ibn-i ʻAbd-i Rabbihi, 860-940 -- See Ibn ʻAbd Rabbih, Aḥmad ibn Muḥammad, 860-940   1
  Ibn-i ʻArabī, Muḥīuddīn Muḥammad bin ʻAlī T̤āʼī Undlusī ibn-i ʻArabī -- See Ibn al-ʻArabī, 1165-1240   1
  Ibn-i Rajab Ḥanbalī, 1336-1393 -- See Ibn Rajab, ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad, 1336-1393   1
  Ibn-i Rushd, 1126-1198 -- See Averroës, 1126-1198   1
  Ibn-i Taimīyah, 1263-1328 -- See Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, 1263-1328   1
  Ibn-i Taimiyah al-Ḥarānī, Aḥmad bin ʻAbdulḥalīm, 1263-1328 -- See Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, 1263-1328   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next