My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Industries -- China -- Hunan Sheng -- History. : Hunan shi ye zhi / Zhu Xinong, Zhu Baoxun.  2008 1
Industries -- China -- Hunan Sheng -- History -- 21st century -- Periodicals. : Hunan chan ye fa zhan bao gao.    1
Industries -- China -- Jiangsu Sheng -- Directories. : Zhongguo gong shang qi ye ming lu Jiangsu fen ce, 1983 / [Zhongguo gong shang qi ye ming lu Jiangsu fen ce bian ji bu].  1983 1
Industries -- China -- Jiangsu Sheng -- History. : From cotton mill to business empire : the emergence of regional enterprises in modern China / Elisabeth Koll.  2003 1
Industries -- China -- Jiangsu Sheng -- Periodicals. : Jiangsu chan ye fa zhan bao gao = The industrialization report of Jiangsu province.  2006- 1
Industries -- China -- Jiangxi Sheng.   2
Industries -- China -- Jiangxi Sheng -- Directories. : Zhongguo gong shang qi ye ming lu. Jiangxi fen ce / ["Zhongguo gong shang qi ye ming lu Jiangxi fen ce" bian ji bu bian ji].  1986 1
Industries -- China -- Jilin Sheng -- Directories. : Zhongguo fen sheng gong shang qi ye ming lu zong lan. Liaoning sheng, Jilin sheng, Heilongjiang sheng juan = General guide of industrial and commercial enterprises in China's various provinces. Volumn [sic] Liaoning Province, Jilin Province, and Heilongjiang Province / [zhu bian Su Bin].  1997 1
Industries -- China -- Jilin Sheng -- History.   2
Industries -- China -- Liaoning Sheng. : Zhongguo zi ben zhu yi gong shang ye de she hui zhu yi gai zao. Liaoning juan / Liaoning juan bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Industries -- China -- Liaoning Sheng -- Directories. : Zhongguo fen sheng gong shang qi ye ming lu zong lan. Liaoning sheng, Jilin sheng, Heilongjiang sheng juan = General guide of industrial and commercial enterprises in China's various provinces. Volumn [sic] Liaoning Province, Jilin Province, and Heilongjiang Province / [zhu bian Su Bin].  1997 1
Industries -- China -- Liling shi -- History. : Liling er qing gong ye zhi / Liling shi qing gong ye ju bian.  1991 1
Industries -- China -- Liuzhou Diqu. : Siding qian xin kuang zhi / Siding qian xin kuang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1989 1
Industries -- China -- Macau (Special Administrative Region) -- Directories. : Xianggang Aomen Taiwan gong shang zhi nan.  1995- 1
Industries -- China -- Manchuria -- History -- Sources. : Gong shang kuang ye tong zhi yu lüe duo / ben juan zhu bian Su Chongmin.  2011 1
Industries -- China -- Maps.   3
Industries -- China -- Nanjing (Jiangsu Sheng) -- History. : Nanjing er qing gong ye zhi / Nanjing shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
Industries -- China -- Nantong shi. : Nantong dian li gong ye zhi / [bian zhu zhe Nantong gong dian ju xiu zhi ban gong shi].  1992 1
Industries -- China -- Nanxiong Xian -- History. : Nanxiong huang yan zhi / zhu bian Luo Kaishen ; Nanxiong huang yan zhi bian zuan ling dao xiao zu bian.  1988 1
Industries -- China, Northwest.   3
Industries -- China -- Pearl River Delta. : Regional powerhouse : the Greater Pearl River Delta and the rise of China / Michael Enright, Edith E. Scott, Ka-mun Chang.  2005 1
Industries -- China -- Periodicals.   14
Industries -- China -- Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou -- History. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Qing fang gong ye zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2005 1
Industries -- China -- Qiannan Bouyeizu Miaozu Zizhizhou -- History. : Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 31 juan, Qing fang gong ye zhi ; Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 32 juan, Zhong gong ye zhi / Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Industries -- China -- Qingdao. : Qingdao Shi zhi. Yi qing gong ye zhi. Jian cai gong ye zhi / Qingdao Shi shi zhi ban gong shi bian.  2000 1
Industries -- China -- Shaanxi Sheng. : 2013 Shanxi gong ye fa zhan bao gao / Shaanxi Sheng gong ye he xin xi hua ting bian.  2013 1
Industries -- China -- Shaanxi Sheng -- Periodicals. : Shanxi jing ji fa zhan bao gao.    1
Industries -- China -- Shandong sheng -- Directories. : Zhongguo fen sheng gong shang qi ye ming lu zong lan. Shandong sheng juan = General guide of industrial and commercial enterprises in China's various provinces / zhu bian Su Bin.  1996 1
Industries -- China -- Shandong Sheng -- History. : Shandong sheng zhi. Er qing gong ye zhi / Shandong Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Industries -- China -- Shandong Sheng -- History -- 19th century. : Shandong sheng zhi. Yi qing gong ye zhi / Shandong sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Industries -- China -- Shandong Sheng -- History -- 20th century. : Shandong sheng zhi. Yi qing gong ye zhi / Shandong sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Industries -- China -- Shanghai.   7
Industries -- China -- Shanghai -- Charts, diagrams, etc. : Shanghai chan ye di tu = The industrial map of Shanghai 2004 / Zhongguo chan ye di tu bian wei hui bian.  2004 1
Industries -- China -- Shanghai -- Directories.   2
Industries -- China -- Shanghai -- History.   5
Industries -- China -- Shanghai -- History -- 20th century. : "Gong si he ying" yan jiu (1949-1956) : yi Shanghai gong ye qi ye wei zhong xin de fen xi / Zhang Zhongmin zhu.  2016 1
Industries -- China -- Shanghai -- Maps, Outline and base. : Lao Shanghai bai ye zhi nan : dao lu ji gou chang shang zhu zhai fen bu tu / ce hua Cheng Zai, Zhang Jianming ; xuan bian Cheng Zai, Wu Jianxi.  2004 1
Industries -- China -- Shanghai -- Periodicals. : Shanghai gong ye fa zhan bao gao / Shanghai Shi jing ji wei yuan hui = Shanghai industrial development report / Shanghai Economic Commission.  2004- 1
Industries -- China -- Shanghai -- Statistics -- Periodicals. : Shanghai gong ye jiao tong neng yuan tong ji nian jian.  2002- 1
Industries -- China -- Shenyang (Liaoning Sheng) -- History. : Shenyang shi zhi. 5, Qing gong ye, fang zhi gong ye, qu jie qi ye / Shenyang shi ren min zheng fu di fang zhi bian zuan ban gong shi bian.  1994 1
Industries -- China -- Sichuan Sheng.   2
Industries -- China -- Sichuan Sheng -- History. : Sichuan sheng zhi. Qing gong ye zhi = Annals of Sichuan Province / Sichuan sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993- 1
Industries -- China -- Sources. : Liu Hongsheng qi ye shi liao / Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo bian.  1981 1
Industries -- China, Southwest.   4
Industries -- China -- Statistics.   2
Industries -- China -- Statistics -- Periodicals.   3
Industries -- China -- Suzhou (Jiangsu Sheng) : Shanghai jing ji qu gong ye gai mao. Suzhou shi juan = Shanghai jingjiqu gongye gaimao. Suzhoushi ruan / [bian zhe "Shanghai jing ji qu gong ye gai mao" Suzhou shi juan bian ji wei yuan hui ; zhu bian ji Lu Han, Gu Xuesheng ; fu zhu bian ji Sha Jian'gang and others].  1985 1
Industries -- China -- Suzhou (Jiangsu Sheng) -- History. : Suzhou shou gong ye shi / Duan Benluo, Zhang Qifu zhu.  1986 1
Industries -- China -- Tianjin -- Directories. : Zhongguo shang ye qi ye quan ji. Tianjin juan / Zhongguo shang ye qi ye quan ji bian ji wei yuan hui.  1994 1
Industries -- China -- Wen-chou shih Region. : Market forces in China : competition and small business : the Wenzhou debate / edited by Peter Nolan and Dong Fureng.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next