My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   Prev 1 2 3 4 5 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (101-150 of 239)
Islam -- Customs and practices.
101
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2001

Islam today : a short introduction to the Muslim world / Akbar S. Ahmed.

    Ahmed, Akbar S.
London [England] ; New York : I.B. Tauris Pub.,        xv, 253 pages ; 22 cm 2001
102
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1991

al-Islām wa-al-funūn al-jamīlah / Muḥammad ʻImārah.

    ʻĪmārah, Muḥammad.
al-Qāhirah : Dār al-Shurūq,    al-Ṭabʻah 1.    295 p. ; 19 cm. 1991
103
 
104
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2007

Islamic piety in medieval Syria : mosques, cemeteries and sermons under the Zangids and Ayyūbids (1146-1260) / by Daniella Talmon-Heller.

    Talmon-Heller, Daniella.
Leiden ; Boston : Brill,        xii, 306 pages : maps ; 25 cm. 2007
105
Cover Art
106
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1996

Itḥāf al-amjād bi-ijtināb taghīr al-shayb bi-al-sawād / taʾlīf Furayḥ ibn Ṣāliḥ al-Bahlāl ; taqdīm ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻAbd Allāh ibn Bāz.

    Bahlāl, Furayḥ ibn Ṣāliḥ.
al-Riyāḍ : Dār Ibn Khuzaymah,    al-Ṭabʻah 2., Mazīdah wa munaqqaḥah.    238 p. ; 24 cm. 1996
108
 
    PRINTED BOOKS 197-?

al-Iʻtiṣām / li-Abī Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsá ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Shāṭibī al-Ghirnāṭī ; wa-bihi taʻrīf Muḥammad Rashīd Riḍā.

    Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá, d. 1388.
Bayrūt : Dār al-Maʻrifah,        2 v. ; 25 cm. 197-?
109
 
    PRINTED BOOKS 1992

al-Iẓṭirār ilá al-atʻimah wa-al-adwīyah al-maḥramah / ta'līf ̀Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ṭarīqī.

    Ṭurayqī, ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn Aḥmad.
al-Riyāḍ : Maktabat al-Màārif,    al-Ṭab̀ah 1.    256 pages ; 25 cm 1992
110
 
    PRINTED BOOKS 1998

Jabal Ilāl bi-ʿArafāt : taḥqīqāt tārīkhīyah al-sharʿīyah / taʾlīf Bakr ibn ʻAbd Allāh Abū Zayd.

    Abū Zayd, Bakr ibn ʻAbd Allāh.
al-Riyāḍ : Dār al-ʿĀṣimah,    al-Ṭabʿah 1.    80 pages ; 21 cm 1998
111
 
    PRINTED BOOKS 1992

Jalā' al-afhām fī al-ṣalāh wa-al-salām ̀alá Khayr al-anām / li-Shams al-Dīn Abī ̀Abd Allāh Muḥammad ibn Qayyim al-Jawzīyah ; kharaja aḥādīthahu wa ̀allaqa ̀alayhi Shùayb al-Arna'ūṭ, ̀Abd al-Qādir al-Arna'ūṭ.

    Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr, 1292-1350.
al-Riyāḍ : Maktabat al-Mu'ayyad ; Dimashq : Maktabat Dār al-Bayān,    al-Ṭab̀ah 2.    16 pages, 413 pages : facsimiles ; 25 cm 1992
112
 
    PRINTED BOOKS 1988

Jalā' al-afhām fī faḍl al-ṣalāh wa-al-salām ̀alá Muḥammad khayr al-anām / ta'līf Ibn Qayyim al-Jawzīyah Shams al-Dīn Abī ̀Abd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr al-Zar̀ī al-Dimashqī ḥaqqaqahu wa kharraja aḥādīthahu wa qaddam

    Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr, 1292-1350.
al-Madīnah al-munawwarah : Maktabat Dār al-Turāth ; Dimashq : Dār Ibn Kathīr,    al-Ṭab̀ah 1.    381 pages ; 25 cm. 1988
113
 
    PRINTED BOOKS 1996

Jalā' al-afhām fī faḍl al-ṣalāh wa-al-salām ̀alá Muḥammad khayr al-anām / ta'līf Ibn Qayyim al-Jawzīyah Shams al-Dīn Abī ̀Abd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr al-Zar̀ī al-Dimashqī ; ḥaqqaqahu wa kharraja aḥādīthahu wa qadda

    Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr, 1292-1350.
Dimashq, Bayrūt : Dār al-Kalam al-Ṭayyib : Dār Ibn Kathīr,    al-Ṭab̀ah 3.    381 pages ; 25 cm. 1996
114
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1999

Jawāhir al-thaqāfāt wa-al-màlūmāt / ̀Alī ibn ̀Ā'id al-Mālikī.

    Mālikī, ̀Alī ibn ̀Ā'id.
al-Rīyāḍ : A. A. Mālikī,    al-Ṭab̀ah 2., Jadīdah.    87 pages ; 24 cm 1999
115
 
    PRINTED BOOKS 1997

al-Khiṭābah al-minbarīyah : khuṭab ʻaṣrīyah min waḥy al-wāqiʻ / Khālid Sayyid ʻAlī.

    ʻAlī, Khālid Sayyid.
al-Kuwayt : Maktabat al-Turāth wa-al-Īmān ; Dimashq : al-Yamāmah,    al-Ṭabʻah 1.    832 p. ; 25 cm. 1997
116
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1997

al-Khulwah wa aḥkāmahā fi-al-fiqh al-Islāmī / ̀Abd Allāh ibn ̀Abd al-Muṣin al-Ṭarīqī.

    Ṭarīqī, ̀Abd Allāh ibn ̀Abd al-Muḥsin al-Manṣūr.
[al-Riyāḍ] : A. A. Ṭarīqī,    al-Ṭab̀ah 1.    52 pages ; 24 cm 1997
117
 
    MANUSCRIPT 1845?

Kitāb al-fawāʼid : al-mushtamal ʻalá māʼat fāʼidat kull fāʼidah.

   
        1 volume ; 20 cm 1845?
118
 
    MANUSCRIPT 1799?

Kitāb al-fiqh.

   
        [334?] leaves ; 27 cm 1799?
119
 
    PRINTED BOOKS 1990?

Kitāb al-fiqh ̀alá al-madhāhib al-arbàah / ta'līf ̀Abd al-Raḥmān al-Jazīrī.

    Jazīrī, ʻAbd al-Raḥmān.
Bayrūt : Dār al-Kutub al-̀Ilmīyah,    Ṭab̀ah jadīdah.    5 volumes ; 25 cm 1990?
120
 
    PRINTED BOOKS 1953

Kitāb al-ishārāt ilā maʻrifat al-ziyārāt / taʼlīf Abī al-Ḥasan ʻAlī ibn Abī Bakr al-Harawī ; ʻuniyat bi-nashrihi wa taḥqīqihi Jānīn Sūrdīl-Tūmīn.

    Harawī, ʻAlī ibn Abī Bakr, d. 1215.
Dimashq : al-Maʻhad al-Faransī bi-Dimashq,        140, 28 p., plates : facsims. ; 25 cm. 1953
121
 
    PRINTED BOOKS 1988

Kitāb al-Qindīl fī fiqh al-dalīl / ta'līf Abī al-Mundhir ̀Abd al-Ḥaqq ibn ̀Abd al-Laṭīf.

    Ibn ʻAbd al-Laṭīf, Abū al-Mundhir ʻAbd al-Ḥaqq.
Bayrūt : Dār al-Kitāb al-̀Arabī,    al-Ṭab̀ah 1.    188 pages ; 24 cm 1988
122
 
    PRINTED BOOKS 1998

Lā takdhib ̀alayhi mutàammadan / bi-qalam ̀Alī Riḍā ibn ̀Abd Allāh ibn ̀Alī Riḍā.

    Ibn ʻAlī Riḍā, ʻAlī Riḍā ibn ʻAbd Allāh.
al-Riyāḍ : Dār al-Ṣamī̀ī,    al-Ṭab̀ah 1.    176 pages ; 25 cm 1998
123
Cover Art
    E-RESOURCE c2011

Law and pietry in medieval Islam / [electronic resource] / Megan H. Reid.

    Reid, Megan H.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press,        xii, 249 p. c2011
124
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1987

Lessons from Qurʼan / Muḥsin Qaraʼati ; [translator, S.M.S. Hyder]

    Qaraʼatī, Muḥsin.
Accra : Islamic Seminary Publications,    1st ed.    xiv, 416 pages ; 22 cm 1987
125
 
    PRINTED BOOKS 1991

al-Libās fī al-Islām / bi-qalam Aḥmad ibn Muḥammad al-Mahdī.

    Mahdī, Aḥmad ibn Muḥammad.
Makkah al-Mukarramah : Idārat al-Ṣiḥāfah wa-al-Nashr bi-Rābiṭat al-`Ālam al-Islāmī,        152 p. ; 21 cm. 1991
126
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1989

al-Libās wa-al-zīnah min al-Sunnah al-muṭahharah / jamʻ wa-dirāsat wa-taḥqīq Muḥammad ʻAbd al-Ḥakīm al-Qāḍī.

    Qāḍī, Muḥammad ʻAbd al-Ḥakīm.
al-Qāhirah : Dār al-Ḥadīth,    al-Ṭabʻah 2.    799 p. : ill. ; 25 cm. 1989
127
 
    PRINTED BOOKS 1992?

Majālis ʿashar Dhī al-Ḥajjah : waẓāʾif wa aḥkām ʿashar Dhī al-Ḥajjah wa ayyām al-tashrīq / bi-qalam ʻAbd Allāh ibn Ṣāliḥ al-Fawzān.

    Fawzān, ʻAbd Allāh ibn Ṣāliḥ.
al-Riyāḍ : Dār al-Muslim,    al-Ṭabʻah 1.    118 p. ; 22 cm.. 1992?
128
 
    PRINTED BOOKS 1988

Majmà al-zawā'id wa-manbà al-fawā'id / lil-Ḥāfiẓ Nūr al-Dīn ̀Alī ibn Abī Bakr al-Haythamī ; bi-taḥrīr al-̀Irāqī wa-Ibn Ḥajar.

    Haythamī, Nūr al-Dīn ʻAlī ibn Abī Bakr, 1335-1405.
Bayrūt : Dār al-Kutub al-̀Ilmīyah,        10 volumes : facsimiles ; 25 cm 1988
129
 
    PRINTED BOOKS 1997

al-Majmū` al-mufīd fī naqḍ al-qubūrīyah wa-nuṣrat al-tawḥīd / ta'līf wa jam` Muḥammad ibn `Abd al-Raḥmān al-Khamīs.

    Khamīs, Muḥammad ibn `Abd al-Raḥmān.
al-Riyāḍ : Dār Aṭlas lil-Nashr wa-al-Tawzī`,    al-Ṭab`ah 1.    622 p. ; 25 cm. 1997
131
 
    PRINTED BOOKS 1978

Majmūʻat rasāʼil / Muḥammad al-Ḥāmid.

    Ḥāmid, Muḥammad, 1910-1969.
al-Qāhirah : Dār al-Anṣār,    al-Ṭabʻah 1.    163 p. ; 20 cm. 1978
132
 
    MANUSCRIPT 1647?

al-Manāsik al-mustaṭāʻ min al-dhāt / li-Ibn ʻImād. wa yalīhā al-Rawḍah al-rīyā wa fī min Sakan dārīyā.

    ʻImādī, Ḥāmid ibn ʻAlī, 1692-1758.
        1 volume ; 20 cm 1647?
133
 
    PRINTED BOOKS 1999

al-Manhaj al-farīd fī al-ijtihād wa-al-taqlīd / taqdīm ̀Umar Sulaymān al-Ashqar ; ta'līf Wamīḍ ibn Ramzī al-̀Umarī.

    ʻUmarī, Wamīḍ ibn Ramzī ibn Ṣiddīq.
̀Ammān : Dār al-Nafā'is,    al-Ṭab̀ah 1.    288 pages ; 24 cm 1999
134
 
    PRINTED BOOKS 1997

Maʻrifat awqāt al-̀ibādāt / ìdād wa-baḥth Khālid ibn ̀Alī ibn Muḥammad al-Mushayqiḥ.

    Mushayqiḥ, Khālid ibn ʻAlī ibn Muḥammad.
al-Riyāḍ : Dār al-Muslim,    al-Ṭab̀ah 1.    2 volumes ; 25 cm 1997
135
 
    PRINTED BOOKS 1991

al-Masa'il al-mukhtasarah min Kitab al-Barzalli / li-Abi al-̀Abbas Ahmad ibn ̀Abd al-Rahman al-Zulaytini al-màruf bi-Halulu ; tahqiq Ahmad Muhammad al-Khulayfi.

    Ḥalūlū, Aḥmad ibn ʻAbd al-Raḥmān, active 15th century.
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-̀Uẓmá : Kullīyat al-Dàwah al-Islāmīyah wa-Lajnat al-Ḥifāẓ ̀alá al-Turāth al-Islāmī,    al-Ṭab̀ah 1.    364 pages ; 24 cm. 1991
136
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1998

Mathālib al-wazīrayn : akhlāq al-Ṣāḥib ibn ʻAbbād wa-Ibn al-ʻAmīd / li-Abī Ḥayyān al-Tawḥīdī ; ʻuniya bi-taḥqīqihi Ibrāhīm al-Kīlānī.

    Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, ʻAlī ibn Muḥammad, 10th cent.
Dimashq : Dār al-Fikr ; Bayrūt : Dār al-Fikr al-Muʻāṣir,    al-Ṭabʻah 2.    375 p. ; 24 m. 1998
137
 
    PRINTED BOOKS 1995

al-Mawrid fī ḥukm al-iḥtifāl bi-al-muwallid / `Aqīl ibn Muḥammad ibn Zayd al-Miqṭarī.

    Miqṭarī, `Aqīl ibn Muḥammad ibn Zayd.
Bayrūt : Dār Ibn Ḥazm,    al-Ṭab`ah 1.    45 p. ; 17 cm. 1995
138
 
    PRINTED BOOKS 2001

Menguak yang gaib : khazanah kitab kuning / Asep Usman Ismail ; pengantar: Budhy Munawar-Rachman.

    Ismail, Asep Usman, 1960-
Jakarta : Hikmah,        xiii, 224 pages ; 21 cm 2001
139
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2010

Mengungkap kebatilan kyai liberal cs. / Hartono Ahmad Jaiz.

    Jaiz, Hartono Ahmad.
Jakarta : Pustaka al-Kautsar,    Cet. 1.    xxi, 322 pages ; 21 cm 2010
140
 
    PRINTED BOOKS 1998?

al-Minẓār fī bayān kathīr min al-akhṭā' al-shā'i`ah / katabahu Ṣāliḥ ibn `Abd al-`Azīz ibn Muḥammad Āl al-Shaykh.

    Āl al-Shaykh, Ṣāliḥ ibn `Abd al-`Azīz ibn Muḥammad.
al-Riyāḍ : Dār al-`Āṣimah,    al-Ṭab`ah 3.    136 p. ; 25 cm. 1998?
141
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2004

Mistik, seks, dan ibadah / [Quraish Shihab]

    Shihab, Moh. Quraish
Jakarta : Republika,        viii, 186 p. ; 21 cm. 2004
142
 
    PRINTED BOOKS 1993?

Muḥāḍirāt fī al-`aqīdah wa-al-da`wah / bi-qalam Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn `Abd Allāh al-Fawzān.

    Fawzān, ʻAbd Allāh ibn Ṣāliḥ.
al-Riyāḍ : Dār al-`Āṣimah,    al-Nashrah 1.    v <1- > ; 25 cm. 1993?
143
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1993

Muḥammad's Birthday festival : early history in the central Muslim lands and development in the Muslim west until the 10th/16th century / by N.J.G. Kaptein.

    Kaptein, N. J. G.
Leiden ; New York : E.J. Brill,        viii, 183 pages ; 25 cm 1993
144
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2007

Muhammad's grave : death rites and the making of Islamic society / Leor Halevi.

    Halevi, Leor.
New York : Columbia University Press,        xiii, 400 pages : illustrations, map ; 24 cm 2007
146
 
    PRINTED BOOKS 1993?

Mukhtaṣar al-fiqh al-Islāmī / li-Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ʻAbd Allāh al-Tuwayjirī.

    مختصر الفقه الإسلامي Tuwayjirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm.
al-Riyāḍ : Dār al-Kitāb al-Saʿūdī,        273 p. ; 25 cm. 1993?
147
 
    PRINTED BOOKS 1983

Mukhtaṣar Zād al-maʻād lil-Imām Ibn Qayyim al-Jawzīyah / taʼlīf Muḥammad ibn ʻAbd al-Wahhāb ; taḥqīq Zuhayr al-Shāwīsh.

    Muḥammad ibn ʻAbd al-Wahhāb, 1703 or 1704-1792.
Bayrūt ; Dimashq : al-Maktab al-Islāmī,    al-Ṭabʿah 4.    248 pages ; 25 cm 1983
149
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2013

al-Murshid al-muʿeen : the concise guide to the basics of the deen / Muhammad Abd al-Wahid ibn ʿAshir ; [translated by Asadullah Yate]

    ʿAshir, Muhammad Abd al-Wahid, author.
Norwich, England : Diwan Press,        viii, 71 pages ; 24 cm 2013
150
 
    PRINTED BOOKS 1972

al-Muṣannaf / Abī Bakr ʻAbd al-Razzāq ibn Hammām al-Ṣanʻānī ; ʻuniya bitaḥqīq nuṣūṣihi wa-takhrīj aḥādīthihi wa-al-taʻlīq ʻalayhi Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʻẓamī.

    ʻAbd al-Razzāq ibn Hammām al-Ḥimyarī, 744-827.
Bayrūt : al-Maktab al-Islāmī,    al-Ṭabʻah 1.    11 volumes ; 25 cm. 1972
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev 1 2 3 4 5 Next