My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-21 of 21)
Migrant labor -- China -- Social conditions.
1
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2005

Cheng shi bian yuan ren : jin cheng nong min gong jia ting ji qi zi nü wen ti yan jiu = The urban marginalized : research on migrant family and their children / Shi Bainian deng bian zhu.

    城市边缘人 :
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she,    Di 1 ban.    3, 3, 305 p. : ill. ; 22 cm. 2005
2
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2014

Cheng shi liu dong ren kou de ju liu mo shi yu she hui rong he = Chengshi liudongrenkou de juliumoshi yu shehui ronghe / Ren Yuan zhu.

    城市流动人口的居留模式与社会融合 = Ren, Yuan.
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian,    Di 2 ban.    2, 5, 179 pages : illustrations ; 24 cm. 2014
3
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2004

Cheng shi min gong sheng cun bao gao / Du Lirong zhu.

    城市民工生存报告 Du, Lirong, 1957-
Beijing : Zhongguo shi dai jing ji chu ban she,    Di 1 ban.    3, 2, 187, 4 p. ; 21 cm. 2004
4
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2013

Guo jia tiao zheng nong min gong she hui zheng ce yan jiu / Pan Zequan zhu.

    国家调整农民工社会政策研究 Pan, Zequan, author.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di 1 ban.    3, 3, 4, 592 pages : illustrations ; 25 cm. 2013
5
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2010

Jin cheng nong min gong ruo shi di wei gai bian yan jiu : zheng fu ren li zi yuan guan li de shi jiao / Song Yan zhu.

    进城农民工弱势地位改变研究 : Song, Yan.
Changchun Shi : Jilin da xue chu ban she,    Di 1 ban.    3, 3, 146 p. ; 23 cm. 2010
6
Book Cover
    E-RESOURCE 2019

Manufacturing towns in China : the governance of rural migrant workers / Yue Gong.

    Gong, Yue, author.
Singapore : Palgrave Macmillan,        1 online resource (xix, 284 pages) 2019
7
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2016

Men kan zhi wai : cheng shi lao wu shi chang zhong de di bian ren qun = Beyond the threshold : living at the bottom of the urban labor market / Wang Hua zhu.

    门槛之外 : Wang, Hua, 1980-, author.
Beijing Zhi shi chan quan chu ban she,    Di 1 ban.    xx, 3, 228 pages : illustrations ; 24 cm. 2016
8
Book Cover
    E-RESOURCE 2016

Social media in industrial China / Xinyuan Wang.

    Wang, Xinyuan, author.
London : UCL Press,        1 online resource (xiii, 222 pages) : illustrations. 2016
9
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2016

Zhongguo cheng shi pin kun zhuang kuang yan jiu : ju jiao wai lai wu gong ren yuan = Urban poverty in China : focus on the migrant workers / Wei Houkai, Su Hongjian deng zhu.

    中国城市贫困状况研究 : Wei, Houkai, author.
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    2, 2, 3, 160 pages : illustrations ; 26 cm. 2016
10
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2013

Zhongguo cheng shi xin yi min de gong min quan yan jiu = A study on migrant workers' citizenship in China / Su Xin zhu.

    中国城市新移民的公民权研究 = Su, Xin, author.
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she,    Di 1 ban.    5, 2, 353 pages ; 24 cm 2013
11
Book Cover
    E-RESOURCE 2008

Zhongguo nong min gong kou shu shi lu. / Guizhou dian shi tai "Zhongguo nong min gong" lan mu zu bian.

    中国农民工口述实录.
Guiyang : Guizhou jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (83 pages). 2008
12
Book Cover
    E-RESOURCE 2008

Zhongguo nong min gong kou shu shi lu. / Guizhou dian shi tai "Zhongguo nong min gong" lan mu zu bian.

    中国农民工口述实录.
Guiyang : Guizhou jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (59 pages). 2008
13
Book Cover
    E-RESOURCE 2008

Zhongguo nong min gong kou shu shi lu. / Guizhou dian shi tai "Zhongguo nong min gong" lan mu zu bian.

    中国农民工口述实录.
Guiyang : Guizhou jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (69 pages). 2008
14
Book Cover
    E-RESOURCE 2008

Zhongguo nong min gong kou shu shi lu. / Guizhou dian shi tai "Zhongguo nong min gong" lan mu zu bian.

    中国农民工口述实录.
Guiyang : Guizhou jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (107 pages). 2008
15
Book Cover
    E-RESOURCE 2008

Zhongguo nong min gong kou shu shi lu. / Guizhou dian shi tai "Zhongguo nong min gong" lan mu zu bian.

    中国农民工口述实录.
Guiyang : Guizhou jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (98 pages). 2008
16
Book Cover
    E-RESOURCE 2008

Zhongguo nong min gong kou shu shi lu. / Guizhou dian shi tai "Zhongguo nong min gong" lan mu zu bian.

    中国农民工口述实录.
Guiyang : Guizhou jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (64 pages). 2008
17
Book Cover
    E-RESOURCE 2008

Zhongguo nong min gong kou shu shi lu. / Guizhou dian shi tai "Zhongguo nong min gong" lan mu zu bian.

    中国农民工口述实录.
Guiyang : Guizhou jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (100 pages). 2008
18
Book Cover
    E-RESOURCE 2008

Zhongguo nong min gong kou shu shi lu. / Guizhou dian shi tai "Zhongguo nong min gong" lan mu zu bian.

    中国农民工口述实录.
Guiyang : Guizhou jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (59 pages). 2008
19
Book Cover
    E-RESOURCE 2008

Zhongguo nong min gong kou shu shi lu. / Guizhou dian shi tai "Zhongguo nong min gong" lan mu zu bian.

    中国农民工口述实录.
Guiyang : Guizhou jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (75 pages). 2008
20
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2010

Zhongguo nong min gong sheng huo zhi liang ping jia yu bao zhang zhi du yan jiu / Liu Yulin, Liu Yuyan zhu.

    中国农民工生活质量评价与保障制度研究 Liu, Yulin.
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    viii, 329 p. : ill., ; 24 cm. 2010
21
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2006

Zhongguo zhuan gui shi qi lao dong li liu dong = Labor migration in transition China / Cai Fang, Bai Nansheng zhu bian.

    中国转轨时期劳动力流动 =
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she,    Di 1 ban.    2, 2, 435 p. : ill. ; 24 cm. 2006
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove