My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Dunhuang Caves -- Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618. : Dunhuang tu xiang yan jiu. Shi liu guo Bei chao juan / Dunhuang yan jiu yuan bian ; He Shizhe zhu.  2006 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Dunhuang -- Pictorial works. : Dunhuang tu shi = Pictorial history of Dunhuang / Dunhuang yan jiu yuan bian.  2000 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Dunhuang Shi. : Zhang Daqian lin mo Dunhuang bi hua / Sichuan sheng bo wu guan bian.  1985 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Dunhuang Xian   2
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Foyemiaowan Site -- Thre kingdoms-Sui dynasty, 220-618. : Dunhuang Foyemiaowan Xi Jin hua xiang zhuan mu / Gansu Sheng wen wu kao gu yan jiu suo ; Dai Chunyang zhu bian.  1998 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Fujian Sheng. : Min Tai gong miao bi hua = Mintaigongmiaobihua / Wang Jie, Lin Guoping zhu.  2003 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Gansu Corridor. : Hexi Wei Jin shi liu guo bi hua mu yan jiu / Sun Yan zhu.  2011 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Gansu Sheng. : Zhongguo Dunhuang bi hua quan ji. 11, Maiji Shan, Bingling si / Zhongguo Dunhuang bi hua quan ji bian ji wei yuan hui.  2006 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Gansu Sheng -- Catalogs. : Gansu chu tu Wei Jin Tang mu bi hua / [E Jun, Zheng Binglin, Gao Guoxiang zhu bian ; Gansu Sheng gu ji wen xian zheng li bian yi zhong xin deng bian].  2009 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Gaoping Xian -- Song-Yuan dynasties, 960-1368 -- Catalogs. : Shanxi Gaoping Kai hua si bi hua / Jin Weinuo zhu bian.  2001 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Guangdong Sheng. : Guangzhou ci tang bi hua = Guangzhou ci tang bi hua / Liu zhao jiang zhu.  2015 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Guiyang Xian. : Guiyang Liujialing Song dai bi hua mu / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian = Liujialing mural tomb in Guiyang / by Hunan Provincial Institute of Archaeology and Cultural Relics.  2013 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Henan Sheng.   2
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- History.   3
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Hohhot Shi Region -- Song-Yuan dynasties, 960-1368. : Meng Yuan bi hua yi shu / Zhang Keyang, Liang Rui bian zhu.  2016 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Hohhot Shi -- Song-Yuan dynasties, 960-1368. : Meng Yuan bi hua yi shu / Zhang Keyang, Liang Rui bian zhu.  2016 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Hongdong Xian -- Song-Yuan dynasties, 960-1368 -- Catalogs. : Shanxi Hongdong Guang sheng si Shui shen miao bi hua / Jin Weinuo zhu bian.  2001 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Horinger Xian -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. : Tu xiang yu kong jian : Helinge'er dong Han mu bi hua yu jian zhu guan xi yan jiu / Cui Xuedong zhu.  2017 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Huai'an Xian (Hebei Sheng) : Zhao hua si / Hebei Sheng gu dai jian zhu bao hu yan jiu suo bian.  2007 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Hunyuan Xian -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912 -- Catalogs.   2
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Hunyuan Xian -- Song-Yuan dynasties, 960-1368 -- Catalogs.   2
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Inner Mongolia -- Song-Yuan dynasties, 960-1368. : Nei Menggu Liao dai bi hua = Inner Mongolia murals in Liao dynasty / Nei Menggu Zizhiqu wen wu kao gu yan jiu suo Sun Jianhua bian zhu.  2009 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Jia Xian. : Zhongguo, Jia Xian Baiyun Shan Bai yun guan bi hua / ben shu bian wei hui bian.  2007 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Jiange Xian. : Jian'ge Jue yuan si Ming dai bi hua = A collection of the Ming Dynasty murals of jueyuan temple, jiange / Wang Zhenhui, Ruan Rongchun, Zhang Derong zhu bian.  2010 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Jiayuguan shi. : Jiayuguan bi hua mu fa jue bao gao / Gansu sheng wen wu dui, Gansu sheng bo wu guan, Jiayuguan shi wen wu guan li suo ; [she ying Zhang Baoxi].  1985 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Jiayuguan -- Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618. : Jiayuguan xin cheng Wei Jin mu zhuan bi hua bao hu yan jiu / Zhang Xiaodong, Wang Chunmei bian zhu.  2016 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Jiayuguan -- Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618 -- Catalogs. : Jiayuguan Jiuquan Wei Jin shi liu guo mu bi hua / Zhang Baoxi bian.  2001 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Jiayuguan -- Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618 -- Reproduction. : Jiayuguan hua xiang zhuan : Wei, Jin / Gansu Sheng bo wu guan bian.  1976 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Jiuquan Shi -- Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618. : Jiayuguan Wei Jin mu zhuan bi hua yue qi kao / Niu Longfei zhu.  1981 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Jiuquan xian. : Jiuquan shi liu guo mu bi hua / Gansu sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian ; [she ying Chen Zhi'an].  1989 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Jui-chʻeng. : Yongle gong bi hua xian miao gao / lin mo zhe Yang Deshu ... [et al.].  1980 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Kuqa Xian. : Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi. Hui hua. Shi ku si bi hua (Qiuci) / Ren Pingshan bian zhu.  2015 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Kuqa Xian -- Congresses. : Qiuci shi ku bao hu yu yan jiu guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = International conference on conservation and research of the Kucha Caves, proceedings / Xinjiang Qiuci yan jiu yuan bian.  2015 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Longquan Cun. : Yongle gong bi hua xian miao lin mo fan ben / Fan Jin'ao bian hui.  2008 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Longquan Cun -- Song-Yuan dynasties, 960-1368 -- Catalogs. : Shanxi Ruicheng Yongle gong bi hua / Jin Weinuo zhu bian.  2001 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Longquan Cun -- Tang-Five dynasties, 618-960 -- Catalogs. : Shanxi Ruicheng Yongle gong bi hua / Jin Weinuo zhu bian.  2001 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Luoyang Shi.   2
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Luoyang Shi -- Catalogs. : Luoyang liang Han cai hua / Wang Xiu, Huo Hongwei zhu.  2015 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Ma Cun (Jishan Xian) -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912. : Jishan Qing long si bi hua / bian xie Ding Fengping, Li Ruizhi.  2011 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Ma Cun (Jishan Xian) -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912 -- Catalogs. : Shanxi Jishan Qing long si bi hua / Jin Weinuo zhu bian.  2001 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Ma Cun (Jishan Xian) -- Song-Yuan dynasties, 960-1368. : Jishan Qing long si bi hua / bian xie Ding Fengping, Li Ruizhi.  2011 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Ma Cun (Jishan Xian) -- Song-Yuan dynasties, 960-1368 -- Catalogs. : Shanxi Jishan Qing long si bi hua / Jin Weinuo zhu bian.  2001 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Maiji Mountain Caves.   2
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Panyu Qu (Guangzhou Shi) : Panyu gu jian bi hua / Guangzhou Shi Panyu Qu wen wu guan li wei yuan hui ban gong shi bian.  2016 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Pengxi Xian. : Bao fan si bi hua shu zi hua kan cha ce hui bao gao / Beijing guo wen yan xin xi ji shu you xian gong si, Pengxi Xian wen wu ju bian zhu = Digital surveying and mapping for the mural of Baofan Temple / Beijing Guo Wenyan Conservation Science Information Technology Co., Ltd. Pengxi County Cultural Relics Bureau.  2018 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Pingshun xian. : Fo guang si he Da yun yuan Tang Wu dai bi hua / Shanxi sheng gu jian zhu bao hu yan jiu suo bian.  1983 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Qinshui Xian. : Jing Hao gu li Qinshui gu dai bi hua / she ying, zhu bian Zhang Guichun.  2014 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Ruicheng.   8
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Ruicheng Xian.   3
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Shaanxi Sheng.   8
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next