My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Nanyang Quarterly -- Bibliography. : Nanyang xue hui yu Nanyang yan jiu = South Seas Society and Southeast Asian studies / Xu Suwu.  1977 1
Nanyang Shi Agriculture China Statistics : Nanyang di qu nong ye zhu yao tong ji zi liao 1950-1977 / Nanyang di ge wei ji hua wei yuan hui tong ji ke bian.  1978 1
Nanyang Shi Carving Decorative Arts China Catalogs : Lu Xun cang Han hua xiang / Beijing Lu Xun bo wu guan, Shanghai Lu Xun ji nian guan bian.  1986- 1
Nanyang Shi (China) -- Antiquities.   6
Nanyang Shi (China) -- Census, 1982.   2
Nanyang Shi (China) -- Civilization. : Rethinking Chineseness : Translational Sinophone Identities in the Nanyang Literary World / E.K. Tan.  2013 1
Nanyang Shi (China) -- History.   4
Nanyang Shi (China) -- History -- Sources. : Ming Jiajing Nanyang fu zhi jiao zhu / [Zhang Zhongfu jiao dui] ; [Liu Chengxian, Li Chengdai, Wang Hongwen fan yin jiao xui].  1984 1
Nanyang Shi (China) -- Population -- Statistics.   2
Nanyang Shi (China) -- Social life and customs. : Nanyang Han hua xiang yu sheng tai min su / Liu Ke zhu.  2008 1
Nanyang Shi Excavations Archaeology China   4
Nanyang Shi (Henan Sheng, China) -- History. : Nanyang di qu cai zheng zhi / zhu bain Li Qinghui.  1995 1
Nanyang Shi Intaglios China Qin Han Dynasties 221 B C 220 A D : Zhongguo Nanyang Han hua xiang shi da quan / Ling Jiebing, Wang Qingjian, Zhu Tianwei zhu bian.  2015 1
Nanyang Shi Relief Decorative Arts China : Nanyang Han hua xiang zhuan shi de shi jue zao xing / Huang Yafeng zhu.  1994 1
Nanyang Shi Relief Decorative Arts China Catalogs   3
Nanyang Shi Relief Decorative Arts China Qin Han Dynasties 221 B C 220 A D : Zhongguo Nanyang Han hua xiang shi da quan / Ling Jiebing, Wang Qingjian, Zhu Tianwei zhu bian.  2015 1
Nanyang Shi Stone Carving China   3
Nanyang Shi Stone Carving China Catalogs : Nanyang Han hua xiang shi = Nan yang Han hua xiang shi / Shan Xiushan, Wang Rulin, Li Chen'guang bian zhu.  1989 1
Nanyang Shi Stone Carving China History Qin Han Dynasties 221 B C 220 A D : Nanyang Han hua xiang hui cun / Sun Wenqing.  1999 1
Nanyang Shi Tombs China   3
Nanyang Technological University.   2
Nanyang University -- History. : Nanyang da xue chuang xiao shi zhou nian ji nian te kan : 1956-1966 / Nanyang da xue chuang xiao shi zhou nian ji nian te kan bian ji wei yuan hui bian.  1966 1
Nanyang University -- Pictorial works. : Nanyang da xue li shi tu pian ji / Ji Baokun, Cui Guiqiang bian zhu = A pictorial history of Nantah / selection and text by Kee Pookong and Choi Kwai Keong.  c2000? 1
  Nanyang Xian (China) -- See also Nanyang Shi (China)   1
Nanyang Xian (China) -- History. : Nanyang Xian zhi / Nanyang Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1990 1
Nanyang xue hui. : Nanyang yan jiu hui gu, xian zhuang yu zhan wang / zhu bian Li Zhixian.  2012 1
Nanyang xue hui -- Bibliography. : Nanyang xue hui yu Nanyang yan jiu = South Seas Society and Southeast Asian studies / Xu Suwu.  1977 1
Nanyang xue hui cong shu -- Bibliography. : Nanyang xue hui yu Nanyang yan jiu = South Seas Society and Southeast Asian studies / Xu Suwu.  1977 1
Nanyaojiazhuang Cun (Shandong Sheng, China) -- Economic conditions. : Nanyaojiazhuang Cun diao cha : cun yu jing ji shi jiao xia de nong min shou ru yu zhi chu = Farmers' income and expenditure in the perspective of village economy : rural survey in Nanyaojianzhuang of Shandong Province / Wang Zhen ... [et al.] zhu.  2011 1
  Nan'yō (China) -- See Nanyang Shi (China)   1
Nanʼyōchō (Japan) : European colonialism in the early 20th century [electronic resource] : German colonies in Asia and the Pacific : from colonialism to Japanese mandates, 1910-1929.  2012 1
Nanz, Helmut -- Library -- Catalogs. : Musikerautographen in Sammlung Helmut Nanz : Katalog / mit einem Vorwort von Axel Beer ; [Katalogredaktion: Marion Neugebauer, Hans Schneider, Georg Zauner].  c1998 1
Nanzhang Xian (Hubei Sheng, China) -- History. : Nanzhang Xian zhi / Hubei Sheng Nanzhang Xian di fang zhi bian zuan wei yue hui bian zuan.  1990 1
Nanzhao Xian (China) -- History.   2
Nanzhao Xian (China) -- Officials and employees -- Selection and appointment. : Zhongguo gong chan dang Henan Sheng Nanzhao Xian zu zhi shi zi liao (1930-1987) / Zhong gong Nanzhao Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Nanzhao Xian wei dang shi ban gong shi, Nanzhao Xian dang an ju.  1990 1
Nanzhao Xian Communism China History : Zhongguo gong chan dang Henan Sheng Nanzhao Xian zu zhi shi zi liao (1930-1987) / Zhong gong Nanzhao Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Nanzhao Xian wei dang shi ban gong shi, Nanzhao Xian dang an ju.  1990 1
Nanzheng xian (China) -- History. : Nanzheng xian zhi / Nanzheng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1990 1
Nanzhili (China) -- History. : Ming dai Nanzhili fu yi zhi du de yan jiu / Lai Huimin ; [zhu bian zhe Ye Qingbing, Wang Zengcai].  1983 1
Nanzhili Corvee China History : Ming dai Nanzhili fu yi zhi du de yan jiu / Lai Huimin ; [zhu bian zhe Ye Qingbing, Wang Zengcai].  1983 1
Nanzhili Tax Administration And Procedure China History : Ming dai Nanzhili fu yi zhi du de yan jiu / Lai Huimin ; [zhu bian zhe Ye Qingbing, Wang Zengcai].  1983 1
  Nanzi (Legendary character) -- See Anansi (Legendary character)   1
Naoetsu-shi (Japan) -- History.   2
Naoetsu Shi Prisoners Of War Japan   2
  Naolingo language -- See Totonac language   1
Naomi (Biblical character) -- Songs and music. : Ruth et Noëmi [microform] : oratorio historique à grands choeurs. Suivi de Ruth et Booz : autre oratorio historique et prophétique à grands choeurs, tiré du livre de Ruth, et qui est le complément du premier / composés par Le Sueur.  1835? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next