My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Painting, Chinese -- Anecdotes. : Xiaosong qi tan. qing huai juan / Gao Xiaosong zuo pin.  2018 1
Painting, Chinese -- Appreciation.   4
Painting, Chinese -- Australia -- Exhibitions. : Chinese whispers : the art of Audrey Quigley & her pupils.  2006 1
Painting, Chinese -- Bibliography.   5
Painting, Chinese -- Catalogs.   53
Painting, Chinese -- Catalogs -- Bibliography. : An annotated bibliography of Chinese painting catalogues and related texts.  1973 1
Painting, Chinese -- Catalogs -- Periodicals. : Mei shu "pai mai nian jian" = Fine art : Chinese arts auction records.    1
  Painting, Chinese Chʻin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. -- See Painting, Chinese Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D.   1
Painting, Chinese -- China.   2
Painting, Chinese -- China -- 20th century.   2
Painting, Chinese -- China -- 21st century -- Exhibitions. : Yu Hong : jin se tian jing / Youlunsi dang dai yi shu zhong xin, Yi shi wen hua bian = Yu Hong : golden sky / edited by Ullens Center for Contemporary Art & ISreading Culture.  2010 1
Painting, Chinese -- China -- Anhui Sheng -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912 -- Catalogs. : Wan Zhe hui hua / Nie Chongzheng zhu bian.  2003 1
Painting, Chinese -- China -- Beijing. : Beijing min jian feng su bai tu : Beijing tu shu guan cang Qing dai min jian yi ren hua gao.  1983 1
Painting, Chinese -- China -- Beijing -- Exhibitions. : Min chu shi er jia bei fang hua tan = Modern Chinese painting, 1911-49, Beijing / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Su Qiming].  1998 1
Painting, Chinese -- China -- Beijing -- History. : Dang dai Beijing shu hua shi hua / Dang dai Beijing bian ji bu bian ; Liu Baoming zhu.  2008 1
Painting, Chinese -- China -- Beijing -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912.   2
Painting, Chinese -- China -- Chengdu Shi (Municipality) : Yizhou ming hua lu [electronic resource] : [3 juan / Huang Xiufu zhuan].  2006 1
Painting, Chinese -- China -- Dunhuang Caves -- Catalogs. : Mogao ku ji / [bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui].  1985 1
Painting, Chinese -- China -- Exhibitions. : Journey in art : retrospective exhibition by Fan Shao Hua = Yi dao, zhong tu : Fan Shaohua mei shu 40 nian.  2015 1
Painting, Chinese -- China -- Fujian Sheng -- Exhibitions. : Qing yi dan qing : Min Tai yuan shu hua zhan / zhu ban dan wei Xiamen Shi Zhonghua wen hua lian yi hui, Zhonghua wen wu bao hu xie hui (Taiwan) ; xie ban dan wei Xiamen Shi bo wu guan, Hai xia liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui (Taiwan) ; zhi xing bian ji Yan Dingzhong, Chen Na.  2013 1
Painting, Chinese -- China -- Guangdong Sheng.   3
Painting, Chinese -- China -- Guangdong Sheng -- Catalogs. : Ling nan hua pai zuo pin huan deng bian mu lu ti yao : Yuan hua nai Jian shi Banyuan jian cang / Huang Zhaohan = Paintings of the Lingnan school : An annotated catalogue of slides at the Center of Asian Studies from the collection of Jen Yu-wen / Wong Shiu Hon.  1972 1
Painting, Chinese -- China -- Guangdong Sheng -- Exhibitions. : Gao Xingjian.  c2010 1
Painting, Chinese -- China -- Guangdong Sheng -- History. : Ling nan hua niao hua liu bian, 1368-1949 = Changes and continuities in Lingnan flower-and-bird painting, 1368-1949 / Chen Ying zhu.  2004 1
Painting, Chinese -- China -- Hong Kong -- 20th century. : Cheng xin, tian lai : Fang Zhaolin, Chitian Dazuo shu hua she ying he ji = Tranquil minds amid nature's resonance.  1999 1
Painting, Chinese -- China -- Hong Kong -- Exhibitions.   3
Painting, Chinese -- China -- Hu Xian. : Hu Xian nong min hua xuan ji = Huxian nongminhua xuanji / Shanxi ren min chu ban she bian ji chu ban.  1974 1
Painting, Chinese -- China -- Hunan Sheng -- Catalogs. : Min jian hui hua / [zhu bian Zuo Hanzhong].  1994 1
Painting, Chinese -- China -- Jiangsu Sheng. : Wu pai hui hua yan jiu / Zhou Jiyin zhu.  1991 1
Painting, Chinese -- China -- Jiaxing Shi. : Wei shui xuan li de xian ju zhe : Wanli mo nian Jiaxing de shu hua shi jie / Wan Muchun zhu.  2008 1
Painting, Chinese -- China -- Macau (Special Administrative Region) -- Catalogs. : Aomen Jiameishi bo wu yuan guo hua mu lu / Chen He Zhihua bian.  1977 1
Painting, Chinese -- China -- Shanghai.   3
Painting, Chinese -- China -- Shanghai -- 19th century.   3
Painting, Chinese -- China -- Suchou -- Song-Yuan dynasties, 960-1368. : Chʻen Ju-yen and late Yuan painting in Suchou : / Claudia G. Brown.  1999 1
Painting, Chinese -- China -- Suzhou (Jiangsu Sheng) : The painting of T'ang Yin / Anne de Coursey Clapp.  1991 1
Painting, Chinese -- China -- Tianjin. : Yangliuqing nian hua yan jiu.  1986- 1
Painting, Chinese -- China -- Xuzhou (Jiangsu Sheng) : Xuzhou dang dai shu hua jia zuo pin xuan / "Xuzhou dang dai shu hua jia zuo pin xuan" bian wei hui bian.  1986 1
Painting, Chinese -- China -- Yangtze River Region -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D -- Catalogs. : Chang Jiang liu yu gu dai mei shu. Shi qian zhi dong Han. Hui hua yu diao ke = Changjiang liuyu gudai meishu / zhu bian Zhang Zhengming, Shao Xuehai.  2002 1
Painting, Chinese -- China -- Yangtze River Region -- To 221 B.C -- Catalogs. : Chang Jiang liu yu gu dai mei shu. Shi qian zhi dong Han. Hui hua yu diao ke = Changjiang liuyu gudai meishu / zhu bian Zhang Zhengming, Shao Xuehai.  2002 1
Painting, Chinese -- China -- Yangzhou (Jiangsu Sheng) : Hua bi chun qiu : Yangzhou ming tu = Huabi chuanqiu : Yangzhou mingtu / Zhu Zhenghai zhu bian ; Wei Minghua bian zhu.  2006 1
Painting, Chinese -- China -- Yangzhou (Jiangsu Sheng) -- Catalogs. : Yangzhou yuan lin jia tian xia : Yangzhou bo wu guan guan zang hua ben ji cui / gu wen Sun Zhijun, Ji Jianye ; zong ce hua Zhao Changzhi, Sun Yongru, Sang Guangyu ; ce hua Zhu Zhenghai, Sun Zhuanyu, Lu Suhua ; zhu bian Gu Feng ; bian ji Liu Wenlin ... [deng] ; Yangzhou bo wu guan, Yangzhou Shi li shi wen hua ming cheng yan jiu hui bian.  2003 1
Painting, Chinese -- China -- Yangzhou Shi -- Exhibitions. : Gu gong bo wu yuan cang Qing dai Yangzhou hua jia zuo pin / Gu gong bo wu yuan, Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan lian he chu ban ; [bian ji Gao Meiqing] = Paintings by Yangzhou artists of the Qing dynasty from the Palace Museum / jointly presented by the Palace Museum & the Art Gallery, the Chinese University of Hong Kong ; [editor Mayching Kao].  1984 1
Painting, Chinese -- China -- Yangzhou Shi -- Marketing. : A bushel of pearls : painting for sale in eighteenth-century Yangchow / Ginger Cheng-chi Hsü.  2001 1
Painting, Chinese -- China -- Yangzhou Shi -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912 -- Catalogs. : Yangzhou hui hua / zhu bian Yang Chenbin.  2007 1
Painting, Chinese -- China -- Youyu Xian -- Catalogs. : Baoning si Ming dai shui lu hua / Shanxi sheng bo wu guan bian ; [Wu Liancheng zuo xu ji shuo ming].  1985 1
Painting, Chinese -- China -- Zhejiang Sheng -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912 -- Catalogs. : Wan Zhe hui hua / Nie Chongzheng zhu bian.  2003 1
Painting, Chinese -- Chronology. : Li dai liu chuan shu hua zuo pin bian nian biao / [Xu Bangda bian]  1963 1
Painting, Chinese -- Collectors and collecting. : Hui yan du ju : Zhongguo shu hua tou zi yu shou cang / Ye Sanbao zhu bian.  2003 1
Painting, Chinese -- Congresses.   2
Painting, Chinese -- Conservation and restoration.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next