My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Penetrometers.   2
Historic buildings -- New York (State) -- Penfield -- Pictorial works. : Penfield / Martin M. Wamp.  2004 1
Penfield (N.Y. : Town) -- Buildings, structures, etc. -- Pictorial works. : Penfield / Martin M. Wamp.  2004 1
Penfield (N.Y. : Town) -- History -- Pictorial works. : Penfield / Martin M. Wamp.  2004 1
Penfield, Sarah Flynn. : A woman's place : the life history of a rural Ohio grandmother / Rosemary O. Joyce.  1983 1
Penfield, Wilder Graves, 1891- : Canadian portraits : Osler, Banting, Penfield, famous doctors / by Viola Whitney Pratt.  1956 1
Penfold, Merimeri. : He wawata whaea [electronic resource] : the dream of an elder / by Shirley Horrocks.  2009 1
Penfold, P. Susan. : Sexual abuse by health professionals : a personal search for meaning and healing / P. Susan Penfold.  1998 1
  Penfold (W. C.) & Co. -- See W. C. Penfold & Co.   1
Penfolds Wines Australia Ltd -- History. : The Penfold story / Story by Oswald L. Ziegler.  1975 1
Penfolds Wines Pty Ltd   3
Penfolds Wines Pty Ltd -- History.   2
  Penfro (Wales) -- See Pembroke (Wales)   1
  Penfry, John, 1559-1593. -- See Penry, John, 1559-1593.   1
  Peng, De Huai, 1898-1974 -- See Peng, Dehuai, 1898-1974   1
  Peng, Dehua, 1898-1974 -- See Peng, Dehuai, 1898-1974   1
Peng, Dehuai, 1898-1974.   14
Peng, Dehuai, 1898-1974 -- Fiction. : Peng da jiang jun / Li Jing ; [cha tu Chen Jinrong].  1983- 1
Peng, Dehuai, 1898-1974 -- Pictorial works. : Ji nian Peng Dehuai tong zhi / [Zhongguo ge ming bo wu guan, Ge ming wen wu bian ji bu bian]  1980 1
Peng family. : Xizhou tu si ba bai nian / Hunan Sheng Yongshun Xian min zu shi wu wei yuan hui zhu bian ; Peng Jianqiu bian zhu.  2001 1
Peng, Hong, 1908- : Peng Hong Genyu shu ji.  1996 1
Architecture, Industrial -- Taiwan -- Peng-hu hsien. : Penghu de chuan tong chan ye jian zhu = The architectures of traditional industries in Peng-Hu / [zhu bian Lin Wenzhen, Wu Xufeng].  2003 1
City walls -- Taiwan -- Pʻeng-hu hsien -- History. : Penghu Xian xian ding gu ji Magong da shan bao lei pao tai diao cha yan jiu / Yang Renjiang jian zhu shi shi wu suo yan jiu.  2014 1
Farm buildings -- Taiwan -- Peng-hu hsien. : Penghu de chuan tong chan ye jian zhu = The architectures of traditional industries in Peng-Hu / [zhu bian Lin Wenzhen, Wu Xufeng].  2003 1
Fortification -- Taiwan -- Pʻeng-hu hsien -- History. : Penghu Xian xian ding gu ji Magong da shan bao lei pao tai diao cha yan jiu / Yang Renjiang jian zhu shi shi wu suo yan jiu.  2014 1
Historical markers -- Taiwan -- Pʻeng-hu hsien. : Taiwan di qu xian cun bei jie tu zhi. Penghu xian pian / Lin Wenrui jian xiu ; He Peifu zhu bian ; Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan bian yin.  1993 1
Inscriptions, Chinese -- Taiwan -- Pʻeng-hu hsien. : Taiwan di qu xian cun bei jie tu zhi. Penghu xian pian / Lin Wenrui jian xiu ; He Peifu zhu bian ; Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan bian yin.  1993 1
Public architecture -- Taiwan -- Peng-hu hsien. : Penghu de chuan tong chan ye jian zhu = The architectures of traditional industries in Peng-Hu / [zhu bian Lin Wenzhen, Wu Xufeng].  2003 1
Wen hua zi chan -- Peng hu xian : Penghu xian yan jiu di... jie xue shu yan tao hui lun wen ji / Ji Limei zong bian ji.  2002 1
Peng, Liyuan. : Zhongguo di yi fu ren Peng Liyuan / Song Dongdong, Cheng Yuxia.  2013 1
Peng, Liyuan, 1962- : Xi Jinping yu Peng Liyuan / Wu Nan, Gao Xiao.  2013 1
Peng, Mingmin.   2
Peng, Pai, 1896-1929.   3
Peng, Peng, 1637-1704 -- Fiction.   2
  Peng, Shichuan, 1898-1974 -- See Peng, Dehuai, 1898-1974   1
  Pʻeng, Shih-chʻuan, 1898-1974 -- See Peng, Dehuai, 1898-1974   1
Peng, Shu-tse, 1895- : Zao qi Zhong gong yu Tuo pai : wo de ge ming sheng ya hui yi / Chen Bilan zhu.  2010 1
  Pʻeng, Te-hua, 1898-1974 -- See Peng, Dehuai, 1898-1974   1
  Pʻeng, Te-huai, 1898-1974 -- See Peng, Dehuai, 1898-1974   1
  Peng, Teh-huai, 1898-1974 -- See Peng, Dehuai, 1898-1974   1
  Peng, Teh-huei, 1898-1974 -- See Peng, Dehuai, 1898-1974   1
Peng Xian (Sichuan Sheng, China) -- History. : Pengxian zhi / Sichuan sheng Pengxian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1989 1
Peng Xian (Sichuan Sheng, China) -- History -- Sources. : Peng Xian zhi : [13 juan, juan shou mo] / Zhang Longjia deng xiu, Gong Shiying deng zuan.  1976 1
Peng, Ximing. -- Catalogs -- Catalogs. : Zhao kuang wu chen : Peng Ximing hui hua / [bian ji Huang Yinfang] = Transcendental vision : paintings by Peng Ximing / [editor, Anita Wong Yin-fong].  2005 1
Peng, Zhen.   6
Peng, Zhen -- Chronology. : Peng Zhen nian pu / "Peng Zhen zhuan" bian xie zu bian.  2002- 1
Peng, Zhen -- Fiction. : Zui chu de kang zheng : Peng Zhen zai "wen hua da ge ming" qian xi / Shi Dongbing zhu.  1993 1
Peng, Zhen -- Pictorial works. : Peng Zhen / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Xin hua tong xun she bian ji.  1992 1
Peng, Zhen -- Political and social views. : From Leninist discipline to socialist legislation : Peng Zhen on law and policital activity in the PRC / Pitman B. Potter.  1995 1
Peng Zhen (Shanghai, China) -- History. : Peng Zhen zhen zhi / "Peng Zhen zhen zhi" bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhuang Yunqing.  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next