My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Russian language -- Compound words. : Patterns of ellipsis in Russian compound noun formations. / By Steven J. Molinsky.  1973 1
Russian language -- Conditionals.   2
Russian language -- Congresses. : Slavistische Linguistik 1991 : Referate des XVII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Klagenfurt-St. Georgen/Längsee 10.-14.1991 / herausgegeben von Tilmann Reuther.  1992 1
Russian language -- Conjunctions. : Soiuznoe podchinenie v russkom literaturnom iazyke XVII veka / E.I. Korotaeva.  1964 1
Russian language -- Consonants. : Production, perception and emergent phonotactic patterns : a case of contrastive palatalization / Alexei Kochetov.  2002 1
Russian language -- Conversation and phrase books.   10
Russian language -- Conversation and phrase books -- Danish. : Danskeren i Rusland : methode at tale russisk, straks uden lærer, med nøjagtig angivelse af udtalen.    1
Russian language -- Conversation and phrase books -- English.   7
Russian language -- Conversation and phrase books -- German. : Rechevoĭ ėtiket : rus.-nem. sootvetstvi͡a : spravochnik / N.I. Formanovskai͡a, Kh.R. Sokolova.  1992 1
Russian language -- Conversation and phrase books -- Italian. : Rechevoĭ ėtiket : russko-italʹ͡ianskie sootvetstvi͡ia : spravochnik / N.I. Formanovsk͡ia, G.A. Krasova.  1992 1
Russian language -- Conversation and phrase books -- Polyglot. : Razgovornik na russkom, angliĭskom, ispanskom, neme͡tskom, fran͡tsuzskom ͡iazykakh. / [Avtory russkogo teksta M.M. Kudr͡iav͡tsev i S.V. Neverov. Perevodchiki i sostaviteli translitera͡tsii: L.V. Kolesnikov i dr.]  1957 1
Russian language -- Conversational Russian. : Russkiĭ ͡iazyk dl͡ia nauchnykh rabotnikov-inostran͡tsev / otvetstvennyĭ redaktor B.S. Kokorev ; [kollektiv avtorov V.I. Mitrokhina (rukovoditelʹ) ... and others].  1985 1
Russian language -- Coordinate construction. : Russkie sochinitelʹnye konstruk͡tsii : semantika, pragmatika, sintaksis / V.Z. Sannikov ; otvetstvennyĭ redaktor A.P. Ershov.  1989 1
Russian language -- Coordinate constructions. : Struktura i funk͡tsii sochinitelʹnoĭ sv͡iazi v russkom ͡iazyke / I.N. Kruchinina ; otvetstvennyĭ redaktor I.I. Kovtunova.  1988 1
Russian language -- Data processing -- Congresses. : Mashinnyĭ fond russkogo ͡iazyka : idei i suzhdeni͡ia / otvetstvennyĭ redaktor ͡IU.N. Karaulov.  1986 1
Russian language -- Declension.   4
Russian language -- Deixis.   2
Russian language -- Determiners. : Artikelfunktionen in einer artikellosen Sprache : Studien zur nominalen Determination im Russischen / Willy Birkenmaier.  1979 1
Russian language -- Dialectology.   3
Russian language -- Dialects.   16
Russian language -- Dialects -- Bulgaria. : Die russischen Sprachinseln in Bulgarien / Klaus Steinke.  1990 1
Russian language -- Dialects -- Dictionaries.   2
Russian language -- Dialects -- Grammar -- Study and teaching. : Russkie govory : k izuchenii͡u fonetiki, grammatiki, leksiki / [redkollegii͡a: L.L. Kasatkin, E.V. Nemchenko, T. I͡U. Stroganova].  1975 1
Russian language -- Dialects -- History -- Sources.   2
Russian language -- Dialects -- Lexicology.   7
Russian language -- Dialects -- Phonetics. : Fizicheskie osnovy sovremennykh foneticheskikh pro͡tsessov v russkikh govorakh / [otvetstvennyĭ redaktor S.S. Vysotskiĭ].  1978 1
Russian language -- Dialects -- Phonology.   2
Russian language -- Dialects -- Pleophony. : Polnoglasie i nepolnoglasie v russkom literaturnom ͡iazyke i narodnykh govorakh / O.G. Porokhova ; otvetstvennyĭ redaktor R.P. Rogozhnikova.  1988 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Amurskai͡a oblastʹ. : Slovarʹ russkikh govorov Priamurʹ͡ia / [sostaviteli F.P. Ivanova ... and others ; otvetstvennyĭ redaktor F.P. Filin].  1983 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Arkhangelsk region -- Glossaries, vocabularies, etc. : Arkhangel'skiĭ oblastnoĭ slovar' / pod red. O.G. Ge͡tsovoĭ.  1980- 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Buri͡atii͡a. : Dialektna͡ia rechʹ russkikh starozhilov Bur͡iatii / Ė.D. Ėrdyneeva ; otvetstvennyĭ redaktor V.I. Rassadin.  1986 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Khabarovskiĭ kraĭ. : Slovarʹ russkikh govorov Priamurʹ͡ia / [sostaviteli F.P. Ivanova ... and others ; otvetstvennyĭ redaktor F.P. Filin].  1983 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Kurskai͡a oblastʹ -- Congresses. : Materialy konferen͡tsii po izucheni͡iu ͡iuzhnorusskikh govorov i pam͡iatnikov pisʹmennosti, 6-8 dekabr͡ia 1962 goda / [redak͡tsionna͡ia kollegi͡ia V.I. Sobinnikova (otvetstvenny̆i redaktor), Z.D. Popova, A.I. Chizhik-Polĕiko].  1964 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Novgorod. : Drevnenovgorodskiĭ dialekt / A.A. Zalizn͡iak.  1995 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Pskovskai͡a oblastʹ -- Dictionaries. : Pskovskiĭ oblastnoĭ slovarʹ s istoricheskimi dannymi. / [Redak͡tsionna͡ia kollegi͡ia: B.A. Larin i dr.].  1996 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Siberia.   4
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Siberia -- Dictionaries. : Slovarʹ russkoĭ narodno-dialektnoĭ rechi v Sibiri XVII-pervoĭ poloviny XVIII v. / sostavitelʹ L.G. Panin ; otvetstvennye redaktory V.V. Palagina, K.A. Timofeev.  1991 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Siberia -- Phonetics. : Issledovani͡ia po fonetike ͡iazykov i dialektov Sibiri / otvetstvennyĭ redaktor V.I. Rassadin.  1986 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Siberia, Western. : Leksika zapadnosibirskoĭ delovoĭ pisʹmennosti : XVII-perva͡ia polovina XVIII v. / L.G. Panin ; otvetstvennyĭ redaktor A.I. Fedorov.  1985 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Transbaikalia. : Dialektna͡ia leksika v russkikh govorakh Zabaĭkalʹ͡ia / [redak͡tsionna͡ia kollegi͡ia, V.I. Rassadin (otv. red.), Ė.D. Ėrdyneeva, L.V. Shulunova].  1985 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Transbaikalia -- Dictionaries. : Slovarʹ russkikh govorov Zabaĭkalʹ͡ia / L.E. Ėliasov.  1980 1
Russian language -- Dialects -- Russia (Federation) -- Voronezhskai͡a oblastʹ -- Congresses. : Materialy konferen͡tsii po izucheni͡iu ͡iuzhnorusskikh govorov i pam͡iatnikov pisʹmennosti, 6-8 dekabr͡ia 1962 goda / [redak͡tsionna͡ia kollegi͡ia V.I. Sobinnikova (otvetstvenny̆i redaktor), Z.D. Popova, A.I. Chizhik-Polĕiko].  1964 1
Russian language -- Dialects -- Russia, Northern. : Ocherki po fonetike severnorusskikh govorov / [Redak͡tsionna͡ia kollegi͡ia: L.L. Kasatkin, O.N. Morakhovska͡ia, T.G. Stroganova].  1967 1
Russian language -- Dialects -- Russia, Northern -- Phonology. : Fonetika slova i frazy v severnorusskikh govorakh / R.F. Paufoshima.  1983 1
Russian language -- Dialects -- Smolenskai͡a oblastʹ. : Govory na territorii Smolenshchiny / P.A. Rastorguev.  1960 1
Russian language -- Dialects -- Soviet Union -- Maps. : Dialektologicheskiĭ atlas russkogo ͡iazyka.T͡Sentr evropeĭskoĭ chasti SSSR : karty / [podgotovlen Institutom russkogo ͡iazyka Akademii nauk SSSR pod redak͡tsieĭ Avanesova R.I i Bromleĭ S.V.].  1996 1
Russian language -- Dialects -- Study and teaching. : Istorii̐ı¡a̐ıŁ russkoi⁺٦ dialektologii / [otv. redaktor B.V. Gornung].  1961 1
Russian language -- Dialects -- Syntax. : Ocherki po sintaksisu russkikh narodnykh govorov : stroenie predlozheniia.  1953 1
Russian language -- Dialects -- Texts. : Pam͡iatniki ͡iuzhnovelikorusskogo narechi͡ia : kone͡ts XVI-nachalo XVII v. / pod redak͡tsieĭ S.I. Kotkova.  1990 1
Russian language -- Diction. : Kulʹtura rechi na s͡tsene i na ėkrane / otvetstvennye redaktory L.I. Skvor͡tsov, L.N. Kuzne͡tsova.  1986 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next