My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Carving (Decorative arts) -- China -- Shaanxi Sheng.   2
Shaanxi Sheng (China)   3
Shaanxi Sheng (China) -- Administrative and political divisions. : Shanxi Sheng zhi. Di 2 juan, Xing zheng jian zhi zhi / Shanxi Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [Wu Zhenfeng bian zhu].  1992 1
Aeronautics and astronautics science and engineering -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   2
Shaanxi Sheng (China) -- Antiquities.   32
Shaanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Bibliography.   3
Shaanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Catalogs. : Shanxi gu dai zhuan wa tu dian = Shaanxigudaizhuanwatudian / Wang Shichang zhu.  2004 1
Shaanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Exhibitions.   3
Shaanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Maps. : Zhongguo wen wu di tu ji. Shanxi fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian.  1998 1
Shaanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Periodicals. : Kao gu nian bao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo.  2002 1
Shaanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Pictorial works.   2
Archaeology -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   16
Shaanxi Sheng (China) -- Archival resources -- Periodicals. : Shanxi dang an = Shaanxi dangan.    1
Shaanxi Sheng (China) -- Biography.   3
Biology -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   4
Shaanxi Sheng (China) -- Census, 2000.   2
Chemistry -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   2
China ancient history -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China) : Han dai Chang'an ci dian [electronic resource] / Zhang Yonglu zhu bian.  1993 1
China chronicles of nationalities and local chronicles -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   2
Chinese language -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   16
Chinese literature -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   18
Shaanxi Sheng (China) -- Civilization.   4
Shaanxi Sheng (China) -- Civilization -- Periodicals. : Shanxi wen hua fa zhan bao gao.    1
Shaanxi Sheng (China) -- Description and travel.   4
Shaanxi Sheng (China) -- Economic conditions.   6
Shaanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- 21 century. : Shanxi jing ji pu cha nian jian. 2004 / Shanxi sheng di yi ci jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006 1
Shaanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- 21st century. : Zhongguo Guanzhong - Tianshui Jingjiqu fa zhan bao gao. 2012 = Annual report on development of China's Guangzhong--Tianshui Economic Zone 2010 / Li Zhongmin zhu bian.  2012 1
Shaanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- Maps. : Shanxi sheng zi yuan di tu ji / Shanxi sheng ji hua wei yuan hui, Shanxi sheng ce hui ju.  1999 1
Shaanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- Periodicals. : Shanxi jing ji fa zhan bao gao.    1
Shaanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- Statistics. : Shanxi jing ji pu cha nian jian. 2004 / Shanxi sheng di yi ci jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006 1
Shaanxi Sheng (China) -- Economic policy. : Shanxi jing ji tan tao / Ren wen za zhi bian ji bu.  1985? 1
Elementary education -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   2
Shaanxi Sheng (China) -- Encyclopedias. : Shanxi bai ke quan shu = Encyclopedia of Shaanxi / ["Shanxi bai ke quan shu" bian wei hui bian].  1992 1
Ethnics -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China) : Zhong hua lun li dao de ci dian [electronic resource] / Jia Chongji zhu bian.  1992 1
Fine arts, calligraphy, sculpture and photography -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   19
Foreign language -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   4
Shaanxi Sheng (China) -- Gazetteers.   2
Geography -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   4
Shaanxi Sheng (China) -- Guidebooks. : Shanxi lu you zhi nan / He Zhunwen bian zhu.  1987 1
Shaanxi Sheng (China) -- Historiography. : Qing dai xue zhe ming ru yu Shanxi di fang zhi de xiu zuan / Wang Xueling zhu.  2016 1
Shaanxi Sheng (China) -- History.   36
Shaanxi Sheng (China) -- History -- Biography. : Shanxi min guo ren wu / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanxi sheng wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1989- 1
Shaanxi Sheng (China) -- History, Local. : Guanzhong sheng ji tu zhi [electronic resource] : [32 juan / Bi Yuan zhuan].  2006 1
Shaanxi Sheng (China) -- History, Military. : Chuan Shan ge ming gen ju di jun shi dou zheng shi / Chengdu jun qu dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui ban gong shi bian.  1987 1
History of China (general) -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China)   2
Shaanxi Sheng (China) -- History -- Sources.   6
Inorganic chemical industry -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China) : Shi jie zui xin Ying Han shuang jie wu ji hua xue ci [electronic resource] / John.Daintith bian zhu; Tang Zongxun zhu yi.  2008 1
Shaanxi Sheng (China) -- Maps.   3
Shaanxi Sheng (China) -- Maps, Tourist. : Shanxi sheng jiao tong tu / Xi'an di tu chu ban she bian yin, chu ban.  1986 1
Medical education and brink discipline -- Reference works. -- Shaanxi Sheng (China) : Shi jie zui xin Ying Han yi xue suo lue yu ci dian [electronic resource] / Bai Yongquan zhu bian.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next