My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Architecture, Domestic -- China -- Shantou Shi. : Chao Shan min ju / Pan Ying bian zhu.  2013 1
Authors, Chinese -- China -- Shantou Shi. : Chao ren jiu shu = Chaoren jiushu / Huang Shuxiong zhu.  2016 1
Shantou Shi (china) -- Biography. : Si hai Chao ren : Chao Shan bang / Huang shan, Guan Qiong bian zhu.  2001 1
Shantou Shi (China) -- Economic conditions. : Chao Shan ping yuan jing ji / Chen Zhaohui, Cai Renqun, Xu Zice zhu ; Lingnan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian.  1994 1
Shantou Shi (China) -- Emigration and immigration -- History. : Shantou qiao shi lun cong.  1991 1
Shantou Shi (China) -- History.   2
Shantou Shi (China) -- Social life and customs. : Chao Shan wen hua yuan liu / Huang Ting zhu.  1997 1
Chinese language -- Dialects -- China -- Shantou Shi. : Chao Shan fang yan ci gao shi / Li Xinkui, Lin Lunlun zhu.  1992 1
Chinese language -- Dialects -- China -- Shantou Shi -- Dictionaries. : Chao Shan su yu ji / Ji Mingguang bian zhu.  2013 1
Decoration and ornament, Architectural -- China -- Shantou Shi. : Chao Shan jian zhu shi diao yi shu / Li Xuhong zhu.  2006 1
Folk poetry, Chinese -- China -- Shantou Shi. : Quan ben Chao Shan fang yan ge yao ping zhu / Lin Chaohong, Lin Lunlun bian zhu.  2012 1
Investments, Foreign -- China -- Shantou Shi -- History. : Shantou qiao shi lun cong.  1991 1
Proverbs, Chinese -- China -- Shantou Shi. : Chao Shan fang yan xie hou yu ji shi = Chaoshan fangyan xiehouyu jishi / Wu Fang zhu bian.  2012 1
Southern Min dialects -- China -- Shantou Shi.   3
Southern Min dialects -- China -- Shantou Shi -- Dictionaries -- Chinese. : Chaozhou fang yan ci hui : pu tong hua dui zhao / Cai Junming bian zhu ; Zhang Shuangqing shen yue.  1991 1
Stone carving -- China -- Shantou Shi. : Chao Shan jian zhu shi diao yi shu / Li Xuhong zhu.  2006 1
Vernacular architecture -- China -- Shantou Shi. : Chao Shan min ju / Pan Ying bian zhu.  2013 1
  Shantung Province (China) -- See Shandong Sheng (China)   1
World War, 1914-1918 -- China -- Shantung Province -- Territorial questions -- Congresses. : Memoire de la délégation chinoise à la Conférence de la paix exposant les revendications de la Chine touchant la restitution directe du territoire cédé à bail de Kiaochow, du chemin de fer de Tsingtau à Chinan et des autres droits allemands relatifs à la province du Shantung [electronic resource].  1919? 1
  Shanty boats -- See Shantyboats   1
  Shanty towns -- See Squatter settlements   1
Shantyboaters -- Louisiana -- New Orleans Region. : Shantyboat on the bayous / Harlan Hubbard ; with illustrations by the author and a foreword by Don Wallis.  1990 1
Shantyboaters -- Mississippi River. : Shantyboat journal / Harlan Hubbard, with illustrations by the author ; Don Wallis, editor.  1994 1
Shantyboaters -- Ohio River. : Shantyboat journal / Harlan Hubbard, with illustrations by the author ; Don Wallis, editor.  1994 1
  Shantyboats and shantyboaters -- 2 Related Subjects   2
Shantyboats -- Louisiana -- New Orleans Region.   2
Shantyboats -- Mississippi River.   2
Shantyboats -- Ohio River.   2
  Shantytowns -- See Squatter settlements   1
Shanwei Shi (China) -- Census, 2000. : Guangdong Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao hui bian : Shanwei Shi = Tabulation on the 2000 population census of Guang dong Province : Shanwei Shi / Shanwei Shi ren kou pu cha ban gong shi bian ; Chen Makun zhu bian.  2002 1
Shanwei Shi (China) -- Economic conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Shanwei juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Shanwei shi qing diao cha zu].  1994 1
Shanwei Shi (China) -- History. : Shanwei Shi cheng qu zhi (1988-2007) = Shan wei shi cheng qu zhi / Shanwei Shi cheng qu di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  2012 1
Shanwei Shi (China) -- Population -- Statistics. : Guangdong Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao hui bian : Shanwei Shi = Tabulation on the 2000 population census of Guang dong Province : Shanwei Shi / Shanwei Shi ren kou pu cha ban gong shi bian ; Chen Makun zhu bian.  2002 1
Shanwei Shi (China) -- Social conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Shanwei juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Shanwei shi qing diao cha zu].  1994 1
  Shanxi (China : Province) -- See Shanxi Sheng (China)   1
Folk drama, Chinese -- China -- Shanxi -- History and criticism. : Taihang shen miao ji sai she yan ju yan jiu / Feng Junjie bian.  2000 1
Japanese -- China -- Shanxi -- History. : Yan Xishan yu Riben guan xi shi yan jiu / Ye Changgang zhu.  2001 1
Shanxi li shi bo wu guan -- Catalogs.   4
Art objects -- China -- Shanxi Province. : Shanxi chu tu wen wu / Shanxi Sheng wen wu gong zuo wei yuan hui.  1980 1
  Shanxi Province (China) -- See Shanxi Sheng (China)   1
Rites and ceremonies -- China -- Shanxi. : Taihang shen miao ji sai she yan ju yan jiu / Feng Junjie bian.  2000 1
Agriculture and state -- China -- Shanxi Sheng.   2
Agriculture and state -- China -- Shanxi Sheng -- Statistics. : Shanxi Sheng 2006-2010 nian nong ye zong he kai fa tong ji zi liao / Shanxi Sheng nong ye zong he kai fa ban gong shi bian ; Zhao Jiansheng zhu bian.  2012 1
Agriculture -- China -- Shanxi Sheng -- Statistics. : Shanxi Sheng di 2 ci nong ye pu cha zi liao hui bian / Shanxi Sheng di 2 ci nong ye pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Shanxi Sheng tong ji ju bian.  2010 1
Agriculture -- Economic aspects -- China -- Shanxi Sheng.   3
Agriculture -- Economic aspects -- China -- Shanxi Sheng -- Statistics.   2
Ancestral shrines -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi gu ci tang : chu li zai ren shen zhi jian / Han Zhenyuan zhu.  2004 1
Architecture, Ancient -- China -- Shanxi Sheng -- History. : Shanxi jian zhu shi. Gu dai juan / Shanxi Sheng jian zhu ye xie hui.  2016 1
Architecture -- China -- Shanxi Sheng.   15
Architecture -- China -- Shanxi Sheng -- Conservation and restoration. : 2005 nian Yun'gang guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji. Bao hu juan / Yun'gang shi ku wen wu yan jiu suo bian.  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next