My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Demonstrations -- Taiwan -- History. : Taiwan ji hui you xing shi nian ji shi / [zuo zhe Xu Guifeng].  1989 1
Demonstrations -- Taiwan -- Kaohsiung City -- History -- 20th century. : The Kaohsiung Incident in Taiwan and memoirs of a foreign big beard / by J. Bruce Jacobs.  2016 1
Demonstrations -- Law and legislation -- Taiwan. : Wo guo ji hui you xing fa zhi xing zhi yan jiu / Yan jiu zhu chi ren Li Zhanshan ; yan jiu yuan Zheng Shanyin ... [et al.] ; Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui bian yin.  1992 1
Department stores -- Taiwan. : Chong you Taiwan lao chang jing : hei bai de nian dai, cai se de hui yi, yu ni xiang yue zai tong nian / zuo zhe Xiao Xueren.  2010 1
Taiwan -- Description and travel.   77
  Taiwan Description and travel 1945-1974 -- See Taiwan Description and travel   1
  Taiwan Description and travel 1975- -- See Taiwan Description and travel   1
Taiwan -- Description and travel -- 1975-   4
Taiwan -- Description and travel -- Early works to 1800. : Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten : Benevens eene wydluftige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols ... / door François Valentyn ...  1726 1
Taiwan -- Description and travel -- Periodicals.   3
Taiwan -- Description and travel -- Poetry.   2
  Taiwan Description and travel To 1944 -- See Taiwan Description and travel   1
Taiwan -- Description and travel -- Views.   2
Taiwan -- Description -- Poetry. : Taiwan shi cheng, Lian Heng zhu, Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.  1960 1
Design -- Taiwan. : Chao Taiwan = Huper Taiwan : art, design, culture / Kurt Brereton.  2005 1
Design, Industrial -- Taiwan. : Taiwan she ji li = The guide book to industrial design in Taiwan / qi hua zhi zuo, Ji mu bian ji bu.  2006 1
Despotism -- Taiwan -- History -- 20th century. : Democratizing oriental despotism : China from 4 May 1919 to 4 June 1989 and Taiwan from 28 February 1947 to 28 June 1990 / C.L. Chiou.  1995 1
Taiwan -- Dictionaries and encyclopedias. : Zhonghua xin ban chang shi bai ke quan shu / [bian zhe Zhonghua xin ban chang shi bai ke quan shu bian ji wei yuan hui]  1976 1
Diet therapy -- Taiwan. : Yao shan shi pu / [zhu bian Lu Xun].  2001 1
Digital media -- Taiwan -- Taipei. : Managing innovation and cultural management in the digital era : the case of the National Palace Museum / edited by Rua-Huan Tsaih and Tzu-Shian Han.  2016 1
Diglossia (Linguistics) -- Taiwan. : Code switching and language use in emails : a case study of a network of Chinese-English bilinguals in Taiwan / Daphne Li-Jung Huang.  2004 1
Diplomatic and consular service -- Taiwan -- Sources. : Limichen Taiwan zi liao xuan ji / bian zhu Lai Dawei, Lin Xinyi = From province to republic to colony : the James Wheeler Davidson collection on the origins and early development of Japanese rule in Taiwan, 1895-1905 / authors, David Curtis Wright and LIN Hsin-yi.  2017 1
Diplomats -- Taiwan. : Fu Bingchang ri ji : Minguo san shi si nian (1945) / Fu Qihua, Zhang Li jiao zhu.  2014 1
Diplomats -- Taiwan -- Biography.   8
Taiwan -- Directories.   3
Taiwan -- Directories -- Periodicals. : Directory of Taiwan.  1951- 1
Disaster relief -- Taiwan.   5
Disaster relief -- Taiwan -- Chi-chi chen -- Pictorial works. : 1999 da di dong : 921 Jiji da di zhen ji lu she ying ji = 1999 the quake : a frame-by-frame record of Taiwan's September 21, 1999 earthquake / [zhuan wen Shen Zhaoliang ... et al. ; she ying Cheryl Sheridan ... et al.].  1999 1
Disaster relief -- Taiwan -- Pictorial works. : 1999 da di dong : 921 Jiji da di zhen ji lu she ying ji = 1999 the quake : a frame-by-frame record of Taiwan's September 21, 1999 earthquake / [zhuan wen Shen Zhaoliang ... et al. ; she ying Cheryl Sheridan ... et al.].  1999 1
Discourse analysis -- Taiwan.   2
Discrimination -- Taiwan. : Digital entrepreneurship, gender and intersectionality : an East Asian perspective / Leung Wing-Fai.  2019 1
Taiwan -- Discription and travel.   2
Displaced workers -- Employment -- Taiwan. : Shi ye wen ti / Li fa yuan guo hui tu shu guan bian.  2001 1
Dissenters -- Taiwan -- Biography.   2
Dissenters -- Government policy -- Taiwan. : A, hei ming dan / Chen Wanzhen zhu.  1991 1
Dissertations, Academic -- Taiwan.   2
Dissertations, Academic -- Taiwan -- Abstracts.   2
Dissertations, Academic -- Taiwan -- Abstracts -- Periodicals. : Guo li Taiwan da xue Zhongguo wen xue xi xue shu lun zhu ti yao / Guo li Taiwan da xue Zhongguo wen xue xi bian yin.    1
Dissertations, Academic -- Taiwan -- Bibliography.   2
Dissertations, Academic -- Taiwan -- Bibliography -- Exhibitions. : Dang dai xue shu lun zhu zhan lan mu lu / [Jiao yu bu xue shu shen yi wei yuan hui, Guo li zhong yang tu shu guan bian].  1981 1
Dissertations, Academic -- Taiwan -- Indexes -- Periodicals.   2
Distance education -- Taiwan. : Jiao yu guang bo wang nian kan.  1989 1
Documentary films -- Taiwan.   8
Documentary films -- Taiwan -- History -- 21st century. : New Chinese-language documentaries : ethics, subject and place / Kuei-fen Chiu and Yingjin Zhang.  2015 1
Documentary films -- Taiwan -- History and criticism.   2
Documentary films -- Production and direction -- Taiwan. : Documenting Taiwan on film : issues and methods in new documentaries / edited by Sylvia Li-chun Lin and Tze-Lan D. Sang.  2012 1
Domestic relations -- Taiwan.   2
Domestic relations -- Taiwan -- Handbooks, manuals, etc.   2
Domestic relations -- Taiwan -- History -- Congresses. : Chinese family law and social change in historical and comparative perspective / edited by David C. Buxbaum.  1978 1
Dominicans -- Taiwan -- Wan-chin -- History -- 19th century. : Tian zhu jiao zai Pingdong Wanjin de sheng gen fa zhan (1861-1962) / Huang Zining.  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next