My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000cam a2200349Mi 4500 
001  ocn877815755 
003  OCoLC 
005  20140730005813.0 
008  140409s2014  cc ab     000 0 chi d 
020  9787030397676 
020  7030397673 
035  (OCoLC)877815755       
040  CNPIT|erda|beng|cCNPIT|dOCLCO 
066  |c$1 
245 00 |6880-01|aYu Xian gu xi lou /|cHebei Sheng gu dai jian zhu
    bao hu yan jiu suo, Yu Xian bo wu guan bian. 
250  |6880-02|aDi 1 ban. 
264 1 |6880-03|aBeijing :|bKe xue chu ban she,|c2014. 
300  420 pages :|billustrations, colour, maps ;|c30 cm. 
336  text|2rdacontent 
337  unmediated|2rdamedia 
338  volume|2rdacarrier 
650 0 Theater|zChina|zHebei Sheng|xHistory. 
650 0 Theaters|zChina|zHebei Sheng. 
710 2 |6880-04|aHebei Sheng gu dai jian zhu bao hu yan jiu suo,
    |eeditor. 
710 2 |6880-05|aYu Xian bo wu guan,|eeditor. 
880 00 |6245-01/$1|a蔚县古戏楼 /|c河北省古代建筑保护研究所, 
    蔚县博物馆编. 
880  |6250-02/$1|a第1版. 
880  |6520-00
    |a本书是关于河北蔚县地区的明清古戏楼的调查和测绘报告. 
    蔚县地区古属山西大同, 因而深受该地区的民风民俗影响, 
    地方戏曲盛行, 原来曾经拥有800多座, 
    现在经过调查后仍然存在有230多座, 是当之无愧的戏曲宝库. 
    河北省古建所会同蔚县博物馆的工作人员, 
    对这些西楼进行了建筑测绘, 
    并挑选了其中有代表性的60多个测绘报告汇编成本书. 
880 2 |6710-04/$1|a河北省古代建筑保护研究所,|eeditor. 
880 2 |6710-05/$1|a蔚县博物馆,|eeditor. 
880 1 |6264-03/$1|a北京 :|b科学出版社,|c2014. 
984  VU|b.b53774000|cheld 
990  Uploaded to LA VU-B.D279 24/10/14 aci 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store  NA6840.Y843 YU 2014 GD19    AVAILABLE