My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Tombs -- China -- Chenggu Xian. : Zhang Qian mu / Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2013 1
Tombs -- China -- China -- Zhitian Zhen (Henan Sheng) : Gongyi Zhitian Jin Tang mu zang / Zhengzhou Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2003 1
Tombs -- China -- Congresses. : Gu dai mu zang mei shu yan jiu.  2011- 1
Tombs -- China -- Daihai Basin (Daihai Basin) : Dai Hai di qu dong Zhou mu qun fa jue bao gao / Nei Menggu Zizhiqu wen wu kao gu yan jiu suo, Nei Menggu Zizhiqu wen wu bao hu zhong xin bian zhu ; Cao Jian'en zhu bian.  2016 1
Tombs -- China -- Dali Xian (Shaanxi Sheng) : Qing dai mu shi shi ke yi shu = The art of the carved stones of Li's tombs of the Qing dynasty in Dali country, Shaanxi province / Jin Xianyong, Tian Yaqi, Wang Lina zhu ; Shaanxi kao gu yan jiu yuan bian.  2008 1
Tombs -- China -- Danfeng Xian. : Danfeng gu cheng Chu mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo, Shangluo Shi bo wu guan bian zhu.  2006 1
Tombs -- China -- Dasikong Cun. : Dasikong Cun (Henan Anyang Yin dai, Dong Zhou mu di ji yi zhi). Di er ci fa jue bao gao / Gao Quxun yi gao ; Du Zhengsheng, Li Yongdi zheng li.  2008 1
Tombs -- China -- Datong Shi. : Datong Nanjiao Bei Wei mu qun / Shanxi da xue li shi wen hua xue yuan, Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo, Datong Shi bo wu guan bian zhu.  2006 1
Tombs -- China -- Dongping Xian. : Dongping Houtun Han dai bi hua mu / Shandong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Dongping Xian wen wu guan li suo bian zhu.  2010 1
Tombs -- China -- Dunhua Xian : Liuding shan yu Bohai zhen : Tang dai Bohai guo de gui zu mu di yu du cheng yi zhi / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu.  1997 1
Tombs -- China -- Dunhuang Shi. : Dunhuang hua xiang zhuan / Yin Guangming bian zhu.  1990 1
Tombs -- China -- Fengdu Xian (Sichuan Sheng) : Fengdu Zhenjiang Han zhi liu chao mu qun / Chongqing Shi wen wu ju, Chongqing Shi yi min ju bian = Han dynasty to Six dynasties cemeteries in Zhenjiang, Fengdu, Chongqing / Cultural Relics and Heritage Bureau of Chongqing & Resettlement Bureau of Chonqing.  2013 1
Tombs -- China -- Fengtai qu (Beijing) : Fengtai Wangzuo yi zhi / Beijing Shi wen wu yan jiu suo bian zhu.  2010 1
Tombs -- China -- Fengxiang Xian -- To 221 B.C. : Yongcheng Qin gong yi hao da mu / Baoji xian Qin ling yuan bo wu guan bian ; [zhu bian Jing Hongwei, Yang Shuming].  2010 1
Tombs -- China -- Foyemiaowan Site. : Dunhuang Foyemiaowan Xi Jin hua xiang zhuan mu / Gansu Sheng wen wu kao gu yan jiu suo ; Dai Chunyang zhu bian.  1998 1
Tombs -- China -- Fujian Sheng. : Fujian she Tai wen wu da guan / Fujian Sheng wen wu ju bian.  2012 1
Tombs -- China -- Fuxin Mongolzu Zizhixian. : Guanshan Liao mu / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2011 1
Tombs -- China -- Fuxin Shi. : Daihai mu di / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2013 1
Tombs -- China -- Fuzhou (Fujian Sheng) : Fuzhou Nan Song Huang Sheng mu / Fujian sheng bo wu guan bian.  1982 1
Tombs -- China -- Gansu Corridor -- History.   2
Tombs -- China -- Gaoling Xian. : Gaoling Zhangbu Qin Han Tang mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu.  2004 1
Tombs -- China -- Guangdong Sheng.   3
Tombs -- China -- Guangzhou.   7
Tombs -- China -- Guangzhou -- Exhibitions. : Xi Han Nanyue wang mu wen wu te zhan = Artifacts in the Nanyue King's tomb of western Han dynasty / zhi dao dan wei Jiao yu bu, Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Zhonghua fa zhan ji jin ; xie ban dan wei Guangzhou xi han Nanyue wang mu bo wu guan, Zhonghua hai an liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui, Tainan Shi li wen hua zhong xin.  1998 1
Tombs -- China -- Guangzhou Shi.   2
Tombs -- China -- Guilin (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu) : Guilin Jingjiang Zhaohe wang ling kao gu fa jue qing li bao gao / Guangxi wen wu bao hu yu kao gu yan jiu suo, Guilin Shi Jingjiang wang ling wen wu guan li chu, Guilin Shi wen wu gong zuo dui bian zhu.  2014 1
Tombs -- China -- Guiyang Xian. : Guiyang Liujialing Song dai bi hua mu / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian = Liujialing mural tomb in Guiyang / by Hunan Provincial Institute of Archaeology and Cultural Relics.  2013 1
Tombs -- China -- Guyuan Shi. : Guyuan Jiulong Shan Han Tang mu zang / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2012 1
Tombs -- China -- Guyuan Xian (Ningxia Huizu Zizhiqu)   2
Tombs -- China -- Guyuan Xian (Ningxia Huizu Zizhiqu) -- Catalogs. : Yuanzhou gu mu ji cheng / Ningxia Huizu Zizhiqu Guyuan bo wu guan, Zhong Ri Yuanzhou lian he kao gu dui bian.  1999 1
Tombs -- China -- Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D. : Ban'an Hokusajō : Mōkyō Ban'an ken Hokusajō oyobi kaian Kanbo = Pei-cha-tch'eng, Wan-ngan : Tombeaux des Han à Pei-cha-tch'eng et à Houei-ngan, près de Kalgan dans la Région de Grandes Murailles / Tōa Kōko Gakkai ; [henchosha Mizuno Seiichi].  1946 1
Tombs -- China -- Hancheng Shi. : Liangdai Cun Rui guo mu di : er ling ling qi nian du fa jue bao gao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan, Weinan Shi wen wu bao hu kao gu yan jiu suo, Hancheng Shi jing qu guan li wei yuan hui bian zhu.  2010 1
Tombs -- China -- Hangzhou Shi.   4
Tombs -- China -- Hebei Sheng.   4
Tombs -- China -- Henan Sheng.   3
Tombs -- China -- Henan Sheng -- Catalogs. : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Han hua xiang zhuan / [zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Jian Songcun ; mei shu bian ji Liu Yufen].  1990 1
Tombs -- China -- Hepu Xian. : Hepu Fengmenling Han mu : 2003-2005 nian fa jue bao gao / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wen wu gong zuo dui, Hepu Xian bo wu guan bian zhu.  2006 1
Tombs -- China -- History.   12
Tombs -- China -- History -- Exhibitions. : From court to caravan : Chinese tomb sculptures from the collection of Anthony M. Solomon / Virginia L. Bower ; edited by Robert D. Mowry.  c2002 1
Tombs China History Han Dynasty 202 B C 220 A D   4
Tombs China History Liang Dynasty 502 557 : Yongcheng xi Han Liang guo wang ling yu qin yuan / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo.  1996 1
Tombs -- China -- History -- Northern Wei dynasty, 386-534. : Guang zhai zhong yuan : Tuoba zhi Bei Wei de mu zang wen hua yu she hui yan jin / Ni Run'an zhu = Great ambitions of conquering the central plains : burial culture and social evolution from Tuoba Xianbei to the Northern Wei dynasty / Ni Run'an.  2017 1
Tombs China History Qin Dynasty 221 207 B C   2
Tombs China History Qing Dynasty 1644 1912 : Qing dai yuan qin zhi du yan jiu / Song Dachuan, Xia Lianbao zhu.  2007 1
Tombs China History Tang Dynasty 618 907 : Yide tai zi mu suo biao xian de Tang dai huang shi mai zang zhi du / Shangxi Sheng wen wu guan li wei yuan hui Wang Renpo.    1
Tombs -- China -- History -- To 1500. : Liao dai mu zang de kao gu xue yan jiu / Liu Wei.  2016 1
Tombs China History Zhou Dynasty 1122 221 B C : Haidai di qu Zhou dai mu zang yan jiu / Wang Qing zhu.  2002 1
Tombs -- China -- Hong Kong -- History.   2
Tombs -- China -- Horinger Xian. : Tu xiang yu kong jian : Helinge'er dong Han mu bi hua yu jian zhu guan xi yan jiu / Cui Xuedong zhu.  2017 1
Tombs -- China -- Huai'an Shi.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next