My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-33 of 33)
China -- Kings and rulers -- Tombs.
1
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1996

Beijing de huang ling yu wang fen / Wang Deheng zhu.

    北京的皇陵与王坟 Wang, Deheng.
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao,    zai ban.    4, 3, 257 p. ; 19 cm. 1996
2
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2016

Cao Cao Gaoling / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu = The tomb of Wei Wu emperor Cao Cao / Henan provincial institute of cultural relics and archaeology.

    曹操高陵
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    4, 5, 4, 371 pages, 125 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps (some color), 29 cm 2016
3
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Dong fang jin zi ta : Xi Xia huang ling = The east pyramids : the imperial mausoleum of Xixia / Zhong Kan, Zhong Yaling zhu.

    东方金字塔 : Zhong, Kan.
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    150 p. : col. ill. ; 23 cm. 2008
4
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2000

Gu dai du cheng yu di ling kao gu xue yan jiu / Liu Qingzhu zhu.

    古代都城与帝陵考古學硏究 Liu, Qingzhu.
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    vi, 367 p., [1] p. of plates : ill. (some col.), maps ; 27 cm. 2000
5
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2003

Han mu de kao gu xue yan jiu = Hanmude kaoguxue yanjiu / Huang Xiaofen zhu.

    汉墓的考古学硏究 = Kō, Gyōfun.
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan Sheng xin hua shu dian jing xiao,    Di 1 ban.    2, 1, 2, 307 p., [24] p. of plates : ill. (some col.) ; 27 cm. 2003
6
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2009

Helin'geer Han mu bi hua xiao zi zhuan tu ji lu / Chen Yongzhi, Heitian Zhang zhu bian ; Zhongguo Nei Menggu Zizhiqu wen wu kao gu yan jiu suo Riben you xue hui.

    和林格爾漢墓壁畫孝子傳圖輯錄
Beijing Shi : Wen wu chu ban she,    Di 1 ban.    [3], 193 p. : ill. (chiefly col.) ; 36 cm. 2009
7
 
    PRINTED BOOKS 1927

Hōten Shōryō zufu = Chao-ling at Mukden, South Manchuria / [henshūnin Oka Ōji, Murata Jirō, Itō Seizō].

    奉天昭陵图谱 =
Dairen-shi. Manshū Kenchiku Kyōkai.        149 p. loose plates in case ; 38 cm. 1927
8
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2005

Imperial tombs in Tang China, 618-907 : the politics of paradise / Tonia Eckfeld.

    Eckfeld, Tonia, 1957-
London ; New York : RoutledgeCurzon,        xiv, 164 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some colour), maps ; 24 cm. 2005
9
Cover Art
    E-RESOURCE 2005

Imperial tombs in Tang China, 618-907 the politics of paradise / [electronic resource] : Tonia Eckfeld.

    Eckfeld, Tonia, 1957-
London ; New York : RoutledgeCurzon,        xiv, 164 p. : ill. (some col.), maps. 2005
10
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1987

Qin shi huang ling zhi mi / Liu Yunhui.

    秦始皇陵之谜 Liu, Yunhui.
[Sian] : Xi bei da xue chu ban she,    Di 1 ban.    65 p. ; 19 cm. 1987
11
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2007

Qing dai yuan qin zhi du yan jiu / Song Dachuan, Xia Lianbao zhu.

    清代园寝制度研究 Song, Dachuan.
Beijing : Wen wu chu ban she,    Di 1 ban.    2 v. (5, 6, 481 p., [6] p. of plates) : ill. (some col.), map, ; 24 cm. 2007
12
 
    PRINTED BOOKS 1985

Qing Dong ling da guan / Yu Shanpu bian zhu ; Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hebei sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.

    清東陵大觀 Yu, Shanpu.
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    5, 229 p., [5] p. of plates : ill., ports. ; 20 cm. 1985
13
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2004

Qing xi ling shi hua / Xu Guangyuan zhu.

    淸西陵史话 Xu, Guangyuan, 1946-
Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she,    Di 1 ban.    4, 3, 347 p., [4] p. of plates : ill., maps ; 21 cm. 2004
14
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2004

Ri mu Dongling : Qing Dongling di gong zheng bao bei dao zhi mi / Yue Nan zhu.

    日暮东陵: Yue, Nan.
Beijing : Xin shi jie chu ban she,    Di 2 ban.    422 p. : ill. ; 21 cm. 2004
15
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2003

Shengjing huang gong he guan wai san ling dang an hui bian / Yang Fengmo, Zhao Huanlin, Tong Yue zhu bian.

    盛京皇宮和關外三陵檔案匯編
Shenyang Shi : Liaoning min zu chu ban she,    Di 1 ban.    2, 540 p., [8] p. of plates : ill. (some col.) ; 28 cm. 2003
16
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2004

Shengjing Zhao Ling / Wang Peihuan bian zhu.

    盛京 昭陵 Wang, Peihuan.
Shenyang Shi : Shenyang chu ban she,    Di 1 ban.    83 p. : ill. ; 21 cm. 2004
17
Cover Art
    E-RESOURCE 2011

Shenyang Zhao Ling shi hua / [electronic resource] / Li Fengmin zhu.

    沈阳昭陵史话 Li, Fengmin.
Shenyang : Dongbei da xue chu ban she,    Di 1 ban.    263 p. : photos ; 21 cm. 2011
18
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2003

Si shui wang ling chu tu Xi Han mu diao / ben juan zhu bian Zhuang Tianming, Wu Weishan ; ben juan fu zhu bian Zhang Jinping, Zhang Weixing.

    泗水王陵出土西漢木雕
Tianjin Shi : Tianjin ren min mei shu chu ban she,    Di 1 ban.    123 p. : chiefly col. ill. ; 29 cm. 2003
19
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2003

Song ling shi diao wen shi / Zhang Guangli zhu ; Gao Mingsheng, Zhang Xiaoli hui.

    宋陵石雕纹饰 Zhang, Guangli.
Beijing : Ren min mei shu chu ban she,    Di 1 ban.    12, 162 p. : chiefly ill. (some col.) ; 18 cm. 2003
20
Cover Art
    E-RESOURCE 2009

Tan mi wang ling di gong / [electronic resource] / Yuemingri zhu.

    探秘王陵地宮 Yuemingri.
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she,    Di 1 ban.    199 p. : ill. ; 25 cm. 2009
21
 
    PRINTED BOOKS 1999

The tomb of Li Xian : posthumous rehabilitation and political legitimacy / Tonia Eckfeld.

    Eckfeld, Tonia, 1957-
[Parkville, Victoria] : University of Melbourne,        xxi, 207 pages, 79 unnumbered leaves, bound : illustrations, maps ; 30 cm 1999
22
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2010

Xi Han di ling zuan tan diao cha bao gao / Xianyang Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian.

    西汉帝陵钻探调查报告
Beijing : Wen wu chu ban she,    Di 1 ban.    14, 216 p., [63] p. of col. plates : ill., maps ; 30 cm. 2010
23
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2013

Xi Han "huang chang ti cou" zang zhi de kao gu fa xian yu yan jiu / Beijing Shi Dabaotai Xi Han mu bo wu guan bian.

    西汉"黄肠题凑"葬制的考古发现与研究
Beijing Shi : Beijing Yanshan chu ban she,    Di 1 ban.    5, 4, 597 p., 14 p. of plates : ill. (some col.), maps ; 27 cm. 2013
24
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1995

Xi Xia ling : Zhongguo tian ye kao gu bao gao / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo, Xu Cheng, Du Yubing bian zhu.

    西夏陵 : Xu, Cheng.
Beijing : Dong fang chu ban she,    Di 1 ban.    2, 4, 10, 175 p., 8, 83 p. of plates : ill. (some col.), maps ; 26 cm. 1995
25
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2013

Xi Xia liu hao ling / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo, Yinchuan Xi Xia ling qu guan li chu bian zhu.

    西夏六号陵 Ningxia Huizu Zizhiqu wen wu kao gu yan jiu suo, author.
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di yi ban.    xxv, 450 pages, 140 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 30 cm. 2013
26
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2007

Xi Xia san hao ling : di mian yi ji fa jue bao gao / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo, Yinchuan Xi Xia ling qu guan li chu bian zhu.

    西夏三号陵 :
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    xvi, 348 p., 68, 120 p. of plates : ill. (some col.), maps ; 30 cm. 2007
27
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2010

Yongcheng Huangtu Shan yu Cuocheng Han mu / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Yongcheng Shi wen wu lü you guan li ju [bian zhu].

    永城黄土山与酇城汉墓
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she,    Di 1 ban.    xi, 213 p., [146] p. of plates : ill. (some col.), maps ; 27 cm. 2010
28
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2010

Yongcheng Qin gong yi hao da mu / Baoji xian Qin ling yuan bo wu guan bian ; [zhu bian Jing Hongwei, Yang Shuming].

    雍城秦公一号大墓
Beijing : Zuo jia chu ban she,        [6], 3, 3, 217 pages : illustrations, (some color), maps ; 23 cm. 2010
29
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1996

Yongcheng xi Han Liang guo wang ling yu qin yuan / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo.

    永城西汉梁国王陵与寢园
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    12, 297 pages, [52] pages of plates : illustrations (some color), maps ; 27 cm 1996
30
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2003

Zhao ling / Lu Zhaomin, Wang Peihuan bian zhu = Zhaoling Tomb / LuZhaomin, WangPeihuan.

    清太宗,昭陵 Lu, Zhaomin.
Shenyang Shi : Liaoning min zu chu ban she,        2, 2, 108 p. : ill., (some col.) ; 30 cm. 2003
31
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1999

Zhongguo di wang sang zang / Zhang Yongxiu zhu.

    中國帝王喪葬 Zhang, Yongxiu.
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    5, 3, 217 pages : color illustrations ; 21 cm 1999
32
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2006

Zhongguo ling mu de gu shi / Jin Yingda bian zhu.

    中国陵墓的故事 Jin, Yingda.
Ha'erbin Shi : Bei fang wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    241 p. : col. ill. ; 24 cm. 2006
33
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2003

Zhongguo shi da di ling / Hui Huanzhang ... [deng] bian zhu.

    中国十大帝陵 Hui, Huanzhang.
Xi'an : Xi'an di tu chu ban she,    Di 1 ban.    [2], 60 p. : ill. (some col.) ; 21 cm. 2003
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove