My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-34 of 34)
Translating and interpreting -- China.
1
 
    PRINTED BOOKS 1975?

The art and profession of translation : proceedings of the Asia Foundation Conference on Chinese-English translation / edited by T.C. Lai.

    Asia Foundation Conference on Chinese-English Translation (1975 : Hong Kong)
Hong Kong : Hong Kong Translation Society,        257 p. ; 23 cm. 1975?
2
 
    PRINTED BOOKS 2014

Cong fan yi chu fa : fan yi yu fan yi yan jiu = Translating as a point of departure : translation and translation studies / Xu Jun zhu.

    从翻译出发 : Xu, Jun, 1954- author.
Shanghai : Fu dan ta xue chu ban she,    Di 1 ban.    6, 2, 6, 263 pages ; 23 cm. 2014
3
 
    PRINTED BOOKS 1989

Dang dai wen xue fan yi bai jia tan / zuo zhe Ba Jin deng ; gu wen Ji Xielin, Ge Baoquan ; bian zhe Wang Shoulan.

    当代文学翻译百家谈
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    11, 858 p. ; 21 cm. 1989
4
 
    PRINTED BOOKS 2004

Deng xiao fan yi tan suo / Jin Di bian zhu.

    等效翻译探索 Jin, Di, 1921-2008, author.
Beijing Shi : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si,    Zeng ding ban, di yi ban.    xii, 235 pages : illustrations ; 21 cm. 2004
5
 
    E-RESOURCE 2018

Education, translation and global market pressures : curriculum design in China and the UK / Wan Hu.

    Hu, Wan, author.
Singapore : Palgrave Macmillan,        1 online resource 2018
6
 
    PRINTED BOOKS 1993

Fan yi gong zuo zhe shou ce / Liu Jingzhi zhu bian.

    翻譯工作者手册
Taibei Shi : Taiwan Shang wu yin shu guan,    Taiwan chu ban.    ii, iii, 338 pages ; 21 cm 1993
7
 
    PRINTED BOOKS 1991

Fan yi xin lun ji / Liu Jingzhi zhu bian.

    翻譯新論集
Xianggang : Shang wu yin shu guan,    Di 1 ban.    iv, 504 p. ; 21 cm. 1991
8
 
    PRINTED BOOKS 1998

Fan yi xue shu hui yi : wai wen Zhong yi yan jiu yu tan tao = Conference on translation : studies in translating into Chinese / Jin Shenghua zhu bian.

    翻譯 學術 會議 : Fan yi xue shu hui yi--wai wen Zhong yi yan jiu yu tan tao (1996 : Chinese University of Hong Kong)
[Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue fan yi xi,        xxix, 519 p. ; 23 cm. 1998
9
 
    PRINTED BOOKS 2016

Fan yi yu mai luo = Translations and contexts / Shan Dexing zhu.

    翻译与脉络 = Shan, Dexing, author.
Beijing : Qing hua da xue chu ban she,    Xiu ding ban, di 2 ban.    ix, 204 pages ; 24 cm. 2016
10
 
    PRINTED BOOKS 2004

Globalization and cultural translation / Wang Ning.

    Wang, Ning, 1955-
Singapore : Marshall Cavendish Academic,        vii, 159 p. ; 23 cm. 2004
11
 
    E-RESOURCE 2016

Hybridity in translated Chinese : a corpus analytical framework / Guangrong Dai.

    Dai, Guangrong, author.
Singapore : Springer Science and Business Media,        1 online resource (xxiv, 233 pages) 2016
12
 
    E-RESOURCE 2011

Interpreting Chinese, interpreting China / [electronic resource] / edited by Robin Setton.

   
Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Company,        viii, 188 p. : ill. 2011
13
 
    PRINTED BOOKS 2006

Liu Miqing fan yi san lun / Liu Miqing zhu ; Wang Jianguo bian.

    刘宓庆翻译散论 Liu, Miqing, author.
Beijing Shi : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si,    Di yi ban.    lxxvi, 457 pages : illustrations, portrait ; 22 cm. 2006
14
 
    PRINTED BOOKS 1998

Lun xin da ya : Yan Fu fan yi li lun yan jiu / Shen Suru zhu.

    论信达雅 : Shen, Suru.
Beijing : Shang wu yin shu guan,    Di 1 ban.    4, 9, 294 pages ; 21 cm 1998
15
 
    PRINTED BOOKS 1991

Lun xin kai duan : wen xue yu fan yi yan jiu ji / Wang Zuoliang zhu.

    论新开端 : Wang, Zuoliang.
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she,    Di 1 ban.    163 p. ; 22 cm. 1991
16
 
    PRINTED BOOKS 2017

Meng yu zhen : Xu Yuanchong zi shu / Xu Yuanchong zhu.

    梦与真 : Xu, Yuanchong, 1921-, author.
Zhengzhou Shi : Henan wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    2, 303 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations, portraits ; 24 cm. 2017
17
 
    E-RESOURCE 2018

The Routledge handbook of Chinese translation / edited by Chris Shei and Zhao-Ming Gao.

   
London ; New York : Routledge,        1 online resource (xx, 632 pages.) : 2018
18
 
    PRINTED BOOKS 1999

Tokens of exchange : the problem of translation in global circulations / edited by Lydia H. Liu.

   
Durham, NC : Duke University Press,        p. cm. 1999
19
 
    PRINTED BOOKS 2015

Translating culture : late-Victorian literature into Chinese / Isaac Yue.

    Yue, Isaac, author.
Taipei : National Taiwan University Press,        xvi, 162 pages ; 21 cm. 2015
20
 
    E-RESOURCE 2015

Translating Feminism in China : Gender, Sexuality and Censorship.

    Yu, Zhongli.
London : Taylor and Francis,        1 online resource (213 pages) 2015
21
 
    E-RESOURCE 2015

Translation and academic journals : the evolving landscape of scholarly publishing / edited by Yifeng Sun.

   
Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan,        1 online resource (vi, 205 pages) 2015
22
 
    E-RESOURCE 2017

Translation and health risk knowledge building in China / Meng Ji.

    Ji, Meng, 1982- author.
Singapore : Palgrave Macmillan,        1 online resource. 2017
23
 
    E-RESOURCE 2017

Translation as citation : Zhuangzi inside out / Haun Saussy.

    Saussy, Haun, 1960- author.
Oxford : Oxford University Press,    First edition.    1 online resource. 2017
24
 
    PRINTED BOOKS 2011

Translation zones in modern China : authoritarian command versus gift exchange / Bonnie S. McDougall.

    McDougall, Bonnie S., 1941-
Amherst, NY : Cambria Press,        xv, 173 pages ; 24 cm. 2011
25
 
    PRINTED BOOKS 1980

Voices from afar : modern Chinese writers on oppressed peoples and their literature / by Irene Eber.

    Eber, Irene, 1929-
Ann Arbor : Center for Chinese Studies, University of Michigan,        xxiv, 162 p. ; 23 cm. 1980
26
 
    PRINTED BOOKS 2013

Wai jiao kou yi = A coursebook of diplomatic interpreting / He Qun, Li Chunyi bian zhu.

    外交口译 = He, Qun, author.
Beijing: Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she,    Di 1 ban.    viii, 258 pages ; 24 cm + 1 MP3 CD (digital ; 4 3/4 in.). 2013
27
 
    PRINTED BOOKS 2010

Wen xue fan yi de li lun yu shi jian : fan yi dui hua lu / Xu Jun deng zhu.

    文学翻译的理论与实踐 :
Nanjing : Yi lin chu ban she,    Di 1 ban, zeng ding ben.    3, 3, 32, 303 pages ; 24 cm 2010
28
 
    PRINTED BOOKS 2012

Wen xue fan yi pi ping yan jiu / Xu Jun zhu.

    文学翻译批评研究 Xu, Jun, 1954- author.
Nanjing Shi : Yi lin chu ban she,    Di 1 ban, zeng ding ben.    2, 258 pages ; 24 cm. 2012
29
 
    PRINTED BOOKS 2015

Xi feng luo ye / Xu Yuanchong zhu.

    西风落叶 Xu, Yuanchong, 1921- author.
Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she,    Di 1 ban.    5, ii, 288 pages ; 20 cm. 2015
30
 
    PRINTED BOOKS 2016

Yan Fu bian yi si xiang kao / Huang Zhonglian zhu.

    严复变译思想考 Huang, Zhonglian, 1965- author.
Beijing : Shang wu yin shu guan,    Di 1 ban.    xiii, 334 pages ; 24 cm. 2016
31
 
    PRINTED BOOKS 2016

Yi jing / Wang Zuoliang zhu.

    译境 Wang, Zuoliang, 1916-1995, author.
Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she,    Di 1 ban.    ii, 218 pages ; 20 cm. 2016
32
 
    PRINTED BOOKS 2016

Yi lu tong xing = The translator's journey : Shanghai fan yi jia xie hui cheng li 30 zhou nian wen ji / Shanghai fan yi jia xie hui bian.

    译路同行 =
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she,    Di 1 ban.    5, 4, 324 pages : illustrations ; 22 cm 2016
33
 
    PRINTED BOOKS 2019

Yi ming zhi li xun yue chi chu : Yan Fu yi ci yan jiu / Shen Guowei zhu.

    一名之立 旬月踟蹰 : Shin, Kokui, 1954- author.
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she,    Di 1 ban.    3, 3, 369 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm. 2019
34
 
    PRINTED BOOKS 2017

You ren han Encore, wo bian xin man yi zu / Li Wenjun zhu.

    有人喊Encore, 我便心满意足 Li, Wenjun, author.
Chengdu Shi : Sichuan wen yi chu ban she,    Di yi ban.    4, 248 pages ; 21 cm 2017
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove