My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page: Previous Next
Can't find that book? Try BONUS+
 
Look for full text

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS

Title Zhongguo fan yi pi ping bai nian hui mou : 1900-2004 zhong guo fan yi pi ping lun wen, lun zhu suo yin = Index of translation criticism in China 1900-2004 / zhu bian Wen Jun ; fu zhu bian Gao Xiaoying ... [et al.] ; bian wei Dai Xiaoqian ... [et al.]
中国翻译批评百年回眸 : 1900-2004中国翻译批评论文、论著索引 = Index of translation criticism in China 1900-2004 / 主编文军 ; 副主编高晓鹰 ... [et al.] ; 编委戴小茜 ... [et al.]

Published Beijing : Beijing hang kong hang tian da xue chu ban she, 2006.
北京 : 北京航空航天大学出版社, 2006.

Copies

Location Call No. Status
 UniM ERC EA  PN241.5.C6 ZHON 2006  CHI    AVAILABLE
Edition Di 1 ban.
第1版.
Physical description 8, 468 p. ; 23 cm.
Series Fan yi zi liao yu fan yi yan jiu cong shu.
翻译资料与翻译研究丛书.
Notes Includes indexes.
Other author Wen, Jun.
文军.
Gao, Xiaoying.
高晓鹰.
Dai, Xiaoqian.
戴小茜.
Subject Translating and interpreting -- China -- Bibliography.
Variant Title 1900-2004 Zhongguo fan yi pi ping lun wen, lun zhu suo yin.
1900-2004中国翻译批评论文、论著索引.
Index of translation criticism in China 1900-2004.
ISBN 7810777610
9787810777612