My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Women -- China -- Chongqing -- Interviews.   4
Women -- China -- Chronology. : Li dai fu nü ming ren nian pu / [Zhang Aifang xuan bian].  2005 1
Women -- China -- Collected works. : Kang zhan yi lai fu nü wen ti yan lun ji / Chen Tingzhen bian ; [Qin Xiaoyi zhu bian].  1976 1
Women -- China -- Comic books, strips, etc. : Saints / Gene Luen Yang ; color by Lark Pien.  2013 1
Women -- China -- Conduct of life.   10
Women -- China -- Conduct of life -- Early works to 1800.   2
Women -- China -- Congresses.   50
Women -- China -- Daqing (Heilongjiang Sheng) -- History. : Daqing fu nu / Heilongjiang sheng fu nu lian he hui bian.  1976 1
Women -- China -- Dictionaries -- Chinese. : Gong qing fu da ci dian / zhu bian Wang Hongsheng, Deng Zhonghua, Jiang Xiaoyu ; fu zhu bian Zhang Yan.  1990 1
Women -- China -- Drama.   5
Women -- China -- Economic conditions.   9
Women -- China -- Economic conditions -- 20th century. : She hui xing bie yu nong cun fa zhan zheng ce : Zhongguo xi nan de tan suo yu shi jian = Gender and rural development policies : exploration and practice from southwest China / zhu bian Cai Kui, Huang Xiao.  2009 1
Women -- China -- Economic conditions -- 21st century.   4
Women -- China -- Fiction.   15
Women -- China -- Folklore.   2
Women -- China -- Fujian Sheng -- History -- 20th century. : China's left-behind wives : families of migrants from Fujian to Southeast Asia, 1930s-1950s / Huifen Shen ; with a foreword by Wang Gungwu.  2012 1
Women -- China -- Fujian Sheng -- History -- 21st century. : Fujian Sheng fu nü fa zhan bao gao (2001-2010) = Report on women development in Fujian (2001-2010) / zhu bian Liu Qunying.  2011 1
Women -- China -- Guangdong Sheng.   2
Women -- China -- Guangdong Sheng -- History. : Guangdong fu nü yun dong shi liao, 1924-1927 nian / Guangdong sheng dang an guan, Guangdong sheng fu nü yun dong li shi zi liao bian zuan wei yuan hui.  1983 1
Women -- China -- Guangdong Sheng -- History -- 20th century. : Jin dai Guangdong fu nü quan li yan jiu : yi 20 shi ji 20-30 nian dai zhong qi de qing xing wei li / Xiang Renfu zhu.  2013 1
Women -- China -- Guangdong Sheng -- Social conditions. : "Shi wu" shi qi Guangdong fu nü fa zhan bao gao / zhu bian Zhao Donghua.  2007 1
Women -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu. : Ying zi sa shuang di Guangxi fu nü / Guangxi Zhuang Zizhiqu fu nü lian he hui bian ; [feng mian she ji Jiang Zhenli, Ruan Guo-kʻuen].  1975 1
Women -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu -- History -- 20th century. : Guangxi tong zhi. Fu lian zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Women -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu -- Life skills guides. : Guangxi fu nü sheng huo du ben / Tang Xiaoping, Zhang Jinqing zhu bian.  2013 1
Women -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu -- Statistics. : Guangxi fu nü er tong tong ji zi liao, 1949-1992 / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu fu nü lian he hui, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong ji ju bian.  1993 1
Women -- China -- Guangzhou Shi. : Wuyang jin guo.    1
Women -- China -- Guangzhou Shi -- Biography. : Wuyang jin guo.    1
Women -- China -- Guizhou Sheng. : Guizhou shao shu min zu fu nü wen ti yan jiu / Guizhou sheng min zu yan jiu suo bian ; [Weng Jialie zhu bian ; Su Taiheng shen ding].  1995 1
Women -- China -- Hangzhou -- Case studies. : Other modernities : gendered yearnings in China after socialism / Lisa Rofel.  1999 1
Women -- China -- Hebei Sheng -- History. : Hebei Sheng zhi. Di 59 juan, Fu nü yun dong zhi / Hebei Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Women -- China -- Hefei -- Biography. : Four sisters of Hofei : a history / Annping Chin.  2002 1
Women -- China -- Heilungkiang Sheng. : Heilongjiang sheng zhi. Di 74 juan, Fu lian zhi / Heilongjiang sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Women -- China -- Henan Sheng -- History. : Henan sheng zhi. Di 24 juan, Qing nian yun dong zhi. Fu nü yun dong zhi / Henan sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993 1
Women -- China -- History.   74
Women -- China -- History -- 18th century.   4
Women -- China -- History -- 19th century.   4
Women -- China -- History -- 19th century -- Congresses. : Different worlds of discourse [electronic resource] : transformations of gender and genre in late Qing and early republican China / edited by Nanxiu Qian, Grace S. Fong, and Richard J. Smith.  2008 1
Women -- China -- History -- 20th century.   18
Women -- China -- History -- 20th century -- Case studies. : Chan zu nü zi : dang dai Zhongguo nü xing wen ti / Dai Qing, Luo Ke.  1996 1
Women -- China -- History -- 20th century -- Chronology. : Zhongguo fu nü yun dong bai nian da shi ji, 1901-2000 / Zhonghua quan guo fu nü lian he hui bian.  2003 1
Women -- China -- History -- 20th century -- Congresses. : Different worlds of discourse [electronic resource] : transformations of gender and genre in late Qing and early republican China / edited by Nanxiu Qian, Grace S. Fong, and Richard J. Smith.  2008 1
Women -- China -- History -- 20th century -- Fiction. : Treasure of life. eng  2003 1
Women -- China -- History -- 20th century -- Pictorial works. : Er shi shi ji Zhonghua fu nü = Chinese women in the 20th century / [Tao Chunfang zhu bian]  1995 1
Women -- China -- History -- Bibliography. : Jin dai Zhongguo fu nü shi Ri wen zi liao mu lu / Tengjing Zhijinzhi zhu bian ; Zhang Li Xiao juan, Yang Jingfen zhu bian.  1995 1
Women -- China -- History -- Congresses.   5
Women -- China -- History -- Middle Ages, 500-1500. : Palace women in the Northern Sung, 960-1126 / by Priscilla Ching Chung.  1981 1
Women -- China -- History -- Middle Ages, 618-907. : Tang dai huan men fu nü yan jiu / Cen Jingwen zhu.  2005 1
Women -- China -- History -- Periodicals.   3
Women -- China -- History -- Pictorial works.   2
Women -- China -- History -- Sources.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next