My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Yangtze River Region (China) -- Environmental conditions. : Chang Jiang liu yu de bian tai huan jing : Ren yu zi ran tong chou fa zhan de she hui xue jie xi / Zhou Yunqing deng zhu.  2005 1
Yangtze River Region (China) -- History.   2
Yangtze River Region (China) -- History -- To 221 B.C. : Chang Jiang zhong you xian Qin kao gu xue wen hua = Changjiangzhongyou xianqinkaoguxue wenhua / zhu Wan Quanwen.  2006 1
Yangtze River Region (China) -- Social conditions. : Chang Jiang yan jiang cheng shi yu Zhongguo jin dai hua / Zhong Zhongli, Xiong Yuezhi, Shen Zuwei zhu bian.  2002 1
Yangtze River Region (China) -- Social life and customs.   2
Chinese literature -- China -- Yangtze River Region -- History and criticism. : Chang Jiang liu yu de nü xing wen xue = Changjiangliuyu de nüxing wenxue / zhu, Song Zhixin.  2004 1
Cities and towns, Ancient -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang gu cheng zhi = Changjiang guchengzhi / zhu, Qu Yingjie.  2004 1
Cities and towns -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang yan jiang cheng shi yu Zhongguo jin dai hua / Zhong Zhongli, Xiong Yuezhi, Shen Zuwei zhu bian.  2002 1
Clothing and dress -- China -- Yangtze River Region -- History. : Chang Jiang liu yu fu shi wen hua = Changjiangliuyu fushi wenhua / zhu, Liu Yutang, Zhang Shuo.  2005 1
Confucianism and education -- China -- Yangtze River Region -- History -- 19th century. : Imperial China's last classical academies : social change in the Lower Yangzi, 1864-1911 / Barry C. Keenan.  c1994 1
Confucianism and education -- China -- Yangtze River Region -- History -- 20th century. : Imperial China's last classical academies : social change in the Lower Yangzi, 1864-1911 / Barry C. Keenan.  c1994 1
Dress accessories -- China -- Yangtze River Region -- History. : Chang Jiang liu yu fu shi wen hua = Changjiangliuyu fushi wenhua / zhu, Liu Yutang, Zhang Shuo.  2005 1
Drinking customs -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang liu yu de yin shi wen hua = Changjiangliuyu de yinshi wenhua / zhu, Yao Weijun.  2004 1
Education -- Social aspects -- China -- Yangtze River Region -- History -- 19th century. : Imperial China's last classical academies : social change in the Lower Yangzi, 1864-1911 / Barry C. Keenan.  c1994 1
Education -- Social aspects -- China -- Yangtze River Region -- History -- 20th century. : Imperial China's last classical academies : social change in the Lower Yangzi, 1864-1911 / Barry C. Keenan.  c1994 1
Elite (Social sciences) -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang liu yu ren cai di li / zhu Wang Huichang, Wang Yunhai, Yu Yifeng.  2005 1
Environmental protection -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang liu yu de bian tai huan jing : Ren yu zi ran tong chou fa zhan de she hui xue jie xi / Zhou Yunqing deng zhu.  2005 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Yangtze River Region.   3
Financial services industry -- China -- Yangtze River Region -- History. : Chang Jiang liu yu de shang ye yu jin rong = Changjiangliuyu de shangye yu jinrong / Zhou Jun, Zhao Dexin.  2004 1
Flood control -- China -- Yangtze River Region -- History. : Chang Jiang zhi shui = Changjiang zhishui / zhu Li Peihong, Li Keke.  2004 1
Food habits -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang liu yu de yin shi wen hua = Changjiangliuyu de yinshi wenhua / zhu, Yao Weijun.  2004 1
Funeral rites and ceremonies -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang liu yu de sang zang = Changjiangliuyu de sangzang / zhu Xu Jijun.  2004 1
Historic sites -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang gu cheng zhi = Changjiang guchengzhi / zhu, Qu Yingjie.  2004 1
Human capital -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang liu yu ren cai di li / zhu Wang Huichang, Wang Yunhai, Yu Yifeng.  2005 1
Human geography -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang liu yu ren cai di li / zhu Wang Huichang, Wang Yunhai, Yu Yifeng.  2005 1
Neolithic period -- China -- Yangtze River Region.   2
Painting, Chinese -- China -- Yangtze River Region -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D -- Catalogs. : Chang Jiang liu yu gu dai mei shu. Shi qian zhi dong Han. Hui hua yu diao ke = Changjiang liuyu gudai meishu / zhu bian Zhang Zhengming, Shao Xuehai.  2002 1
Painting, Chinese -- China -- Yangtze River Region -- To 221 B.C -- Catalogs. : Chang Jiang liu yu gu dai mei shu. Shi qian zhi dong Han. Hui hua yu diao ke = Changjiang liuyu gudai meishu / zhu bian Zhang Zhengming, Shao Xuehai.  2002 1
Peasant uprisings -- China -- Yangtze River Region -- History. : Rents, taxes, and peasant resistance : the lower Yangzi region, 1840-1950 / Kathryn Bernhardt.  1992 1
Rain and rainfall -- China -- Yangtze River Region. : 1991 nian Jiang Huai liu yu chi xu xing te da bao yu yan jiu / Ding Yihui zhu bian.  1993 1
Rent -- China -- Yangtze River Region -- History. : Rents, taxes, and peasant resistance : the lower Yangzi region, 1840-1950 / Kathryn Bernhardt.  1992 1
Rice -- China -- Yangtze River Region -- History. : Chang Jiang liu yu de dao zuo wen hua = ChangJiangliuyu de daozuo wenhua / zhu Pei Anping, Xiong Jianhua.  2004 1
Salt industry and trade -- China -- Yangtze River Region -- History. : Zhongguo yan ye kao gu. Di 3 ji, Changjiang shang you gu dai yan ye yu Zhongba yi zhi de kao gu yan jiu / zhu bian Li Shuicheng, Luotai = Salt archaeology in China. Volume 3, Ancient salt production and landscape archaeology in the Upper Yangzi Basin : the site of Zhongba in perspective / edited by Shuicheng Li and Lothar von Falkenhausen.  2013 1
Salt mines and mining -- China -- Yangtze River Region -- History.   2
Sculpture, Chinese -- China -- Yangtze River Region -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. : Chang Jiang liu yu gu dai mei shu. Shi qian zhi dong Han. Hui hua yu diao ke = Changjiang liuyu gudai meishu / zhu bian Zhang Zhengming, Shao Xuehai.  2002 1
Sedimentation and deposition -- China -- Yangtze River Region. : Triassic evolution of the Yangtze platform in Guizhou Province, People's Republic of China / Paul Enos ... [et al.].  2006 1
Sericulture -- China -- Yangtze River Region -- History. : Chang Jiang si chou wen hua = Changjiang sichou wenhua / zhu Liu Xinglin, Fan Jinmin.  2004 1
Shipping -- China -- Yangtze River Region -- History -- 20th century. : American merchant ships on the Yangtze, 1920-1941 / David H. Grover.  1992 1
Silk -- China -- Yangtze River Region -- History. : Chang Jiang si chou wen hua = Changjiang sichou wenhua / zhu Liu Xinglin, Fan Jinmin.  2004 1
Silk industry -- China -- Yangtze River Region -- History. : Chang Jiang si chou wen hua = Changjiang sichou wenhua / zhu Liu Xinglin, Fan Jinmin.  2004 1
Soil degradation -- Control -- China -- Yangtze River Region. : Theory and practice of soil loss control in Eastern China / J.C. Zhang, D.L. DeAngelis, J.Y. Zhuang, forword by Wen-Yue Hsiung.  2011 1
Sustainable development -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang liu yu de bian tai huan jing : Ren yu zi ran tong chou fa zhan de she hui xue jie xi / Zhou Yunqing deng zhu.  2005 1
Taxation -- China -- Yangtze River Region -- History. : Rents, taxes, and peasant resistance : the lower Yangzi region, 1840-1950 / Kathryn Bernhardt.  1992 1
Tea trade -- China -- Yangtze River Region. : China and the Chinese. Volume 77 [electronic resource].  1906 1
Textile fabrics -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang si chou wen hua = Changjiang sichou wenhua / zhu Liu Xinglin, Fan Jinmin.  2004 1
Tombs -- China -- Yangtze River Region. : Chang Jiang liu yu de sang zang = Changjiangliuyu de sangzang / zhu Xu Jijun.  2004 1
River boats -- China -- Yangtze River. : Glimpses of the Yangtze Gorges / by Cornell Plant ; numerous illustrations and drawings in black and white by Ivon A. Donnelly.  1926 1
River engineering -- China -- Yangtze River. : Changjiang kou dang chao zha : gen zhi Changjiang zhong xia you hong huan xin fang lüe jian lun Mengjiala fang hong dui ce / Lin Budong zhu.  2006 1
River engineering -- China -- Yangtze River -- History. : Chang Jiang zhi shui = Changjiang zhishui / zhu Li Peihong, Li Keke.  2004 1
Shipping -- China -- Yangtze River. : Glimpses of the Yangtze Gorges / by Cornell Plant ; numerous illustrations and drawings in black and white by Ivon A. Donnelly.  1926 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next