My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Zhenghe, 1371-1435 -- See Zheng, He, 1371-1435   1
Zhenghe Xian (China) -- History. : Zhenghe xian zhi / zhu bian Lin Tianfu ; bian ji Zhou Yuanhuo, Ding Shaokang, Zheng Yaxiong ; Zhenghe xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
Zhenghe xian (China) -- History -- Sources. : Zhenghe xian zhi : 35 juan, juan mo / Li Xi [deng] zuan xiu.  1967 1
Zhengjiang (Jiangsu, China) : Gu cheng Zhenjiang / zhu bian Lu Jiugao.  1985 1
Zhengjiang Xian (Yunnan Sheng, China) -- History -- Sources. : Zhengjiang xian xiang tu zi liao / Zhengjiang zheng fu bian.  1974 1
Zhengjue, 1091-1157. : The method of no-method : the Chan practice of silent illumination / Sheng Yen.  2008 1
Zhengjue, 1091-1157. : Cong rong lü / [Wansonglaoren ping chang ; Tiantong ZhengJue bai ce song gu] ; Dong Qun shi yi.  1997 1
  Zhengjue, 1091-1157 -- See Zhengjue, 1091-1157   1
Zhenglan Qi (China) -- History. : Yuan Shangdu / Wei Jian [zhu].  2008 1
Zhengning Xian (China) -- Census, 1982. : Gansu Sheng Zhengning Xian di san ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian / Gansu Sheng Zhengning Xian ren kou pu cha ban gong shi [bian].  1982 1
Zhengning Xian (China) -- Population -- Statistics. : Gansu Sheng Zhengning Xian di san ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian / Gansu Sheng Zhengning Xian ren kou pu cha ban gong shi [bian].  1982 1
  Zhenguan, 597-649 -- See Tang Taizong, Emperor of China, 597-649   1
Wu, Jing, 670-749. : "Zhen guan zheng yao" yu ling dao yi shu / An Lizhi zhu.  1999 1
Zhengwan xiang (China) -- Ethnic relations. : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Shanglin xian Zhengwan xiang Yao zu she hui li shi diao cha bao gao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Guangxi shao shu min zu she hui li shi diao cha zu bian.  1965 1
Yao (Southeast Asian people) -- China -- Zhengwan xiang. : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Shanglin xian Zhengwan xiang Yao zu she hui li shi diao cha bao gao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Guangxi shao shu min zu she hui li shi diao cha zu bian.  1965 1
Zhengyang Xian (China) -- History -- 19th century. : Zhengyang xian zhi / Zhengyang xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Zhengyang Xian (China) -- History -- 20th century. : Zhengyang xian zhi / Zhengyang xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Zhengzhou, Battle of, Zhengzhou Shi, China, 1948. : Zhengzhou zhan yi zi liao xuan bian / Zhengzhou jun fen qu "Zhengzhou jun shi zhi" bian ji shi bian ; [Zhong gong Henan sheng wei dang shi zi liao zheng ji bian zuan wei yuan hui].  1985 1
Carving (Decorative arts) -- China -- Zhengzhou. : Zhengzhou Han hua xiang zhuan = Zheng zhou Han hua xiang zhuan / Zhang Xiuqing, Zhang Songlin, Zhou Dao bian zhu.  1988 1
Zhengzhou (China) -- Antiquities. : Zhengzhou Shang cheng kao gu xin fa xian yu yan jiu, 1985-1992 / Henan sheng wen wu yan jiu suo bian.  1993 1
Zhengzhou (China) -- History. : Lao Zhengzhou : Shang du yi meng / Zhao Fuhai zhu.  2004 1
Zhengzhou (China) -- History -- 20th century. : Mangshan qu zhi / [Zhengzhou shi Mangshan qu di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1994 1
Zhengzhou (China) -- Maps. : Zhengzhou sheng huo di tu ce [cartographic material] / Zhongguo di tu chu ban she bian zhi.  1993 1
Zhengzhou (China) -- Maps, Tourist. : Zhengzhou shi jiao tong dao you tu [cartographic material] = Communication tourist map of Zhengzhou / Henan sheng di tu yüan bian.  1999 1
  Zhengzhou (China : Prefecture) -- See Zhengzhou Shi (China)   1
Zhengzhou (China) -- Road maps. : Zhengzhou shi jiao tong dao you tu [cartographic material] = Communication tourist map of Zhengzhou / Henan sheng di tu yüan bian.  1999 1
Chinese language -- Dialects -- China -- Zhengzhou -- Phonology. : Zhengzhou hua yin dang = Zhengzhouhua yindang / zhu bian Hou Jingyi ; bian xie Lu Jiawen, Guo Xiaowu ; fa yin Zhang Benli ; jie shuo Fang Zhou.  1998 1
  Zhengzhou Diqu (China) -- See also Zhengzhou Shi (China)   1
Excavations (Archaeology) -- China -- Zhengzhou (Henan Sheng) : Zhengzhou han mu / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan = Han Tombs in Zhengzhou / Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology.  2015 1
Hollow bricks -- China -- Zhengzhou. : Zhengzhou Han hua xiang zhuan = Zheng zhou Han hua xiang zhuan / Zhang Xiuqing, Zhang Songlin, Zhou Dao bian zhu.  1988 1
Mandarin dialects -- China -- Zhengzhou. : Zhengzhou fang yan zhi = Zhengzhou fangyanzhi / Lu Jiawen.  1992 1
Mandarin dialects -- China -- Zhengzhou -- Phonology. : Zhengzhou hua yin dang = Zhengzhouhua yindang / zhu bian Hou Jingyi ; bian xie Lu Jiawen, Guo Xiaowu ; fa yin Zhang Benli ; jie shuo Fang Zhou.  1998 1
Zhengzhou Region (China) -- Antiquities. : Chong du Zhengzhou : yi zuo you kao gu fa xian de Zhongguo chuang shi wang du / Yan Tiecheng zhu.  2016 1
Bronzes, Chinese -- China -- Zhengzhou Shi -- To 221 B.C. : Zhengzhou Shang dai tong qi jiao cang / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Zhengzhou Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  1999 1
Zhengzhou Shi (China) : Zhengzhou shi qing / Zhonggong Zhengzhou shi wei zheng ce yan jiu shi bian.  1986 1
Zhengzhou Shi (China) -- Antiquities.   10
Zhengzhou Shi (China) -- Census, 2000. : Henan Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao. Zhengzhou Shi fen juan = Tabulation on the 2000 population census of Henan Province. Vollime [sic] of Zhengzhou City / Zhengzhou Shi ren kou pu cha ban gong shi bian.  2002 1
Zhengzhou Shi (China) -- Civilization. : Wen ming zhi guang : gu du Zhengzhou tan suo yu yan jiu / Gu Wanfa bian zhu.  2016 1
Zhengzhou Shi (China) -- Description. : Zhengzhou sheng ji = Zhengzhou shengji / Yang Yubin, Feng Baiyi.  1983 1
Zhengzhou Shi (China) -- Encyclopedias. : Zhengzhou da ci dian / Zhengzhou Shi di fang shi zhi ban gong shi bian zuan ; zong zuan Jing Shuwei ; zong bian Li Gangtai.  2002 1
Zhengzhou Shi (China) -- History.   3
Zhengzhou Shi (China) -- Maps.   2
Zhengzhou Shi (China) -- Politics and government. : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Zhengzhou shi Mangshan qu zu zhi shi zi liao (1948.10-1987.10) / Zhong gong Henan sheng Zhengzhou shi Mangshan qu wei zu zhi bu, Zhong gong Henan sheng Zhengzhou shi Mangshan qu wei dang shi gong zuo wei yuan hui, Henan sheng Zhengzhou shi Mangshan qu dang an ju.  1990 1
Zhengzhou Shi (China) -- Population -- Statistics. : Henan Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao. Zhengzhou Shi fen juan = Tabulation on the 2000 population census of Henan Province. Vollime [sic] of Zhengzhou City / Zhengzhou Shi ren kou pu cha ban gong shi bian.  2002 1
Zhengzhou Shi (China) -- Statistics -- Periodicals. : Zhengzhou shi tong ji nian jian / Zhengzhou shi tong ji ju.    1
City planning -- China -- Zhengzhou Shi. : Zhengzhou Shi cheng shi kuai su gui dao jiao tong wen hua yi chan huan jing ying xiang ping gu bao gao / Zhengzhou Shi wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu ; [Gu Wanfa, Wang Songzhi zhuan].  2010 1
Consumers -- China -- Zhengzhou Shi -- Attitudes. : Zhongguo cheng shi wen hua xiao fei bao gao. Zhengzhou juan = Report on urban cultural consumption of China, Zhengzhou volume / Wang Heite, Li Qingqing, Yin Zheng, Yi Sitong, Shi Xiangyi deng zhu.  2010 1
Excavations (Archaeology) -- China -- Zhengzhou Shi.   6
Zhengzhou Shi (Henan Sheng, China) -- Antiquities. : Zhengzhou han mu / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan = Han Tombs in Zhengzhou / Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology.  2015 1
Tombs -- China -- Zhengzhou Shi (Henan Sheng) : Zhengzhou han mu / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan = Han Tombs in Zhengzhou / Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology.  2015 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next