My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000nam 2200000 a 4500 
001  anp13594230 
005  19881103111254.0 
008  841210m19831985ja      00000 jpn  
010  84235963 /AJ 
043  a-ja--- 
050 0 BQ6353.I38|bH6735 1983 
066  |c$1 
245 00 |6880-01|aHōryūji shiryō shūsei :|beiinbon /|c[kikaku 
    Hōryūji Shōwa Shizaichō Hensanjo ; henshū Tankōsha]. 
250  |6880-02|aShohan. 
260 0 |6880-03|aTōkyō :|bWakō Bijutsu Shuppan,|cShōwa 58-60 
    [1983-1985] 
300  15 v. ;|c29 cm. 
500  Photoreproduction of ms. copies. With new introd. 
610 20 |6880-04|aHōryūji (Ikaruga-chō, Nara-ken, Japan)|xHistory
    |xSources. 
610 20 |6880-05|aHōryūji (Ikaruga-chō, Nara-ken, Japan)|xArchives.
710 20 |6880-06|aHōryūji (Ikaruga-chō, Nara-ken, Japan).|bShōwa 
    Shizaichō Hensanjo. 
710 20 |6880-07|aTankōsha. 
850  lib. has v.3-8, 10,11 only 
880 00 |6245-01/$1|a法隆寺 史料 集成 :|b影印本 /|c[企画 法隆寺 
    昭和 資財帳 編纂所 ; 編集たんこう舍]. 
880  |6250-02/$1|a初版. 
880 0 |6260-03/$1|a東京 :|bワコ一 美術 出版,|c昭和 58-60 [1983-
    1985] 
880 20 |6710-06/$1|a法隆寺 (Ikaruga-chō, Nara-ken, Japan).|b昭和 
    資財帳 編纂所. 
880 20 |6710-07/$1|aたんこう舍. 
880 24 |6610-04/$1|a法隆寺 (Ikaruga-chō, Nara-ken, Japan)
    |xHistory|xSources. 
880 24 |6610-05/$1|a法隆寺 (Ikaruga-chō, Nara-ken, Japan)
    |xArchives. 
984  |cheld 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store  1912 H374 MJ7  v.3    AVAILABLE
 UniM Store  1912 H374 MJ7  v.4    AVAILABLE
 UniM Store  1912 H374 MJ7  v.5    AVAILABLE
 UniM Store  1912 H374 MJ7  v.6    AVAILABLE
 UniM Store  1912 H374 MJ7  v.7    AVAILABLE
 UniM Store  1912 H374 MJ7  v.8    AVAILABLE
 UniM Store  1912 H374 MJ7  v.10    AVAILABLE
 UniM Store  1912 H374 MJ7  v.11    AVAILABLE