My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4642058443 : Kokenchiku o fukugensuru : kako to genzai no kakehashi / Unno Satoshi.  2017 1
4642061843 : Izumi Shikibu / Yamanaka Yutaka.  1984 1
4642063315 : Sōryokusen to demokurashī : Daiichiji Sekai Taisen, Shiberia kanshō sensō / Kobayashi Hiroharu.  2008 1
4642063919 : Edo no keibatsu / Ishii Ryōsuke.  2013 1
Your entry 4642066594 would be here
4642068120 : Ishin to kaika / Okuda Haruki.  2016 1
4642070478 : Nihon joseishi : shinkō / Miyagi Eishō, Ōi Minobu hencho.  1974 1
4642072535 : Bushi sekai keisei no gunzō / Yasuda Motohisa cho.  1986 1
4642072608 : Nihon shi kenkyū no shinshiten / Nihon Rekishi Gakkai hen.  1986 1
4642072667 : "Ganbari" no kōzō : Nihonjin no kōdō genri / Amanuma Kaoru.  1987 1
4642072675 : Nihon joseishi / Wakita Haruko, Hayashi Reiko, Nagahara Kazuko hen.  1987 1
4642072691 : Tennō tennōsei hyakushō Okinawa : shakai kōseishi kenkyū yori mita shakaishi kenkyū hihan / Araki Moriaki cho.  1989 1
4642072764 : Yanagita Kunio to kodaishi / Saeki Arikiyo cho.  1988 1
4642072780 : Sūki to mujō / Mezaki Tokue.  1988 1
464207287x : Nihon Kirisutokyō shi / Gonoi Takashi cho.  1990 1
4642073167 : Sengoku jidai Kanō-ha no kenkyū : Kanō Motonobu o chūshin to shite / Tsuji Nobuo cho.  1994 1
4642073353 : Sakurai Tokutarō chosakushū / [chosha Sakurai Tokutarō]  1990 1
4642073418 : Sakurai Tokutarō chosakushū / [chosha Sakurai Tokutarō]  1990 1
4642074155 : Chūsei toshi Kamakura no fūkei / Matsuo Kenji.  1993 1
464207435x : Meiji Ishin / Tanaka Akira hen.  1994 1
4642074368 : Jiyū minken to Meiji Kenpō / Emura Eiichi hen.  1995 1
4642074376 : Nisshin, Nichi-Ro Sensō / Iguchi Kazuki hen.  1994 1
4642074384 : Taishō demokurashī / Kinbara Samon hen.  1994 1
4642074392 : Taiheiyō Sensō / Yui Masaomi hen.  1995 1
4642074406 : Senryō to sengo kaikaku / Nakamura Masanori hen.  1994 1
4642074414 : Kindai no tennō / Suzuki Masayuki hen.  1993 1
4642074422 : Sangyō kakumei / Takamura Naosuke hen.  1994 1
4642074430 : Toshi to minshū / Narita Ryūichi hen.  1993 1
4642074449 : "Teikoku" Nihon to Ajia / Asada Kyōji hen.  1994 1
4642074627 : Kodai jūkyo no hanashi / Ishino Hironobu.  1995 1
464207466x : Manga ni miru 1945-nen / Shimizu Isao cho.  1995 1
464207497x : Edo jōsuidō no rekishi / Itō Yoshiichi cho.  1996 1
4642077111 : Yoshinogari iseki to kodai kokka / Saga-ken Kyōiku Iinkai hen.  1995 1
4642077197 : Yamato Yamada-dera ato / [henshū Nara Bunkazai Kenkyūjo].  2002 1
4642077200 : Yamato Yamada-dera ato / [henshū Nara Bunkazai Kenkyūjo].  2002 1
4642077219 : Nihon kodai iseki jiten / Ōtsuka Hatsushige, Sakurai Kiyohiko, Suzuki Kimio hen.  1995 1
4642077243 : Heijōkyō Nagaya ōtei ato : Sakyō Nijō nibō, Sanjō nibō hakkutsu chōsa hōkoku / [henshū Nara Kokuritsu Bunkazai Kenkyūjo]  1996 1
4642077251 : Heijōkyō Nagaya ōtei ato : Sakyō Nijō nibō, Sanjō nibō hakkutsu chōsa hōkoku / [henshū Nara Kokuritsu Bunkazai Kenkyūjo]  1996 1
4642077278 : Yamato Kibiike haiji : Kudara no Ōdera ato / [henshū Dokuritsu Gyōsei Hōjin Bunkazai Kenkyūjo Nara Bunkazai Kenkyūjo].  2003 1
4642077456 : Nihon no matsuri to geinō : Ajia kara no shiza / Suwa Haruo.  1998 1
4642077529 : Manshūkoku : "minzoku kyōwa" no jitsuzō / Tsukase Susumu cho.  1998 1
4642077723 : Shiryō ni miru Nihon josei no ayumi / Sōgō Joseishi Kenkyūkai hen.  2000 1
4642079025 : Kanō-ha shōheiga no kenkyū : wayōka o megutte / Takeda Tsuneo cho.  2002 1
4642079033 : Heian jidai sezokuga no kenkyū / Akiyama Terukazu cho.  2002 1
4642079181 : Tennō to chūsei bunka / Wakita Haruko.  2003 1
4642079513 : Nihon shi "50-nen shūki" gyakubiki nenpyō : 50-nenmae, 100-nenmae-- wa donna toshi / Yoshikawa Kōbunkan Henshūbu hen.  2006 1
464207953x : Nihon gunjishi / Takahashi Noriyuki ... [et al.] cho.  2006 1
464207967x : Suteppu appu komonjo no yomitokikata / Amano Kiyofumi, Sanematsu Yukio, Miyahara Ichirō.  2006 1
4642079688 : Nihon saigaishi / Kitahara Itoko hen.  2006 1
4642079696 : Jendāshi o manabu / Nagano Hiroko.  2006 1
4642079718 : Mono to kodomo no sengoshi / Amano Masako, Ishitani Jirō, Kimura Ryōko.  2007 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next