My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000cam a2200397 a 4500 
001  000055186613 
003  AuCNLKIN 
005  20160928213951.0 
008  860305s1974  ja    b  001 0 jpn d 
010  75800821 
015  Ja*** 
019 1 55186613 
020  4642070478 
020  9784642070478 
035  (OCoLC)919321984 
040  UIU|beng|cUIU|dOCL|dCUI|dCUT|dUW1|dRRR|dOCLCQ|dUAB|dOCLCF
    |dOCLCQ|dOCLCO 
043  a-ja--- 
050 4 HQ1762|b.M55 1974 
082 04 305.40952|219 
100 1 |6880-01|aMiyagi, Eishō,|d1907-1982. 
245 10 |6880-02|aNihon joseishi :|bshinkō /|cMiyagi Eishō, Ōi 
    Minobu hencho. 
246 3 |6880-03|aShinkō Nihon joseishi 
260  |6880-04|aTōkyō :|bYoshikawa Kōbunkan,|cShōwa 49 [1974]. 
300  6, 291, 10 pages ;|c20 cm. 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
500  Revision of: 1st ed., 1959. 
504  Includes bibliographical references (pages 290-291) and 
    index. 
650 0 Women|zJapan|xHistory. 
700 1 |6880-05|aŌi, Minobu,|d1912-1992. 
880 1 |6100-01|a宮城栄昌,|d1907-1982. 
880 3 |6246-03|a新稿日本女性史 
880  |6260-04|a東京 :|b吉川弘文館,|c昭和49 [1974]. 
880 1 |6700-05|a大井ミノブ,|d1912-1992. 
880 10 |6245-02|a日本女性史 :|b新稿 /|c宮城栄昌, 大井ミノブ編著. 
984  VU|cheld 
990  EA LC PROJECT 
990  VU ready for uploading 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM ERC EA  HQ1762 MIYA 1974  JPN    AVAILABLE