My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000nam 22000005a 4500 
001  anp15312732 
005  19940808125422.0 
008  940808s1993  ja a   b  000 0 jpn d 
010  94465376 /AJ 
019 1 10954784 
020  4642074430|b: 
040  NcD|cNcD|dCSt-H|dDLC-R|dANL 
042  lccopycat 
043  a-ja--- 
066  |c$1 
245 00 |6880-01|aToshi to minshū /|cNarita Ryūichi hen. 
260  |6880-02|aTōkyō :|bYoshikawa Kōbunkan,|c1993. 
300  293 p. :|bill. ;|c20 cm. 
440 0 |6880-03|aKindai Nihon no kiseki ;|v9. 
504  Includes bibliographical references (p. 289-290). 
650 0 Cities and towns|zJapan. 
700 10 |6880-04|aNarita, Ryūichi. 
880 00 |6245-01/$1|a都市 と 民衆 /|c成田 龍一 編 . 
880  |6260-02/$1|a東京 :|b吉川 弘文館,|c1993. 
880 0 |6440-03/$1|a近代 日本 の 軌跡 ;|v9. 
880 10 |6700-04/$1|a成田 龍一. 
984  |cBa EA 3380 K326K v. 9 092 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store  3380 K326K MJ6  v.9    AVAILABLE