My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page: Previous Next
Can't find that book? Try BONUS+
 

Request to View in Reading Room

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS
Author Zhang, Zhuo, ca. 660-ca. 740.
張鷟, ca. 660-ca. 740.

Title Chao ye qian zai / Zhang Zhuo zhuan. Sui Tang jia hua / Liu Su zhuan. Bo yi zhi / Zheng Huan'gu zhuan. Xie jue lu / Zhu Kui zhuan. Ling biao lu yi / Liu Xun zhuan. Long cheng lu / Liu Zongyuan zhuan. Liu Binku jia hua lu / Wei Xuan zhuan.
朝野僉載 / 張鷟撰. 隋唐嘉话 / 劉餗撰. 博異志 / 鄭還古撰. 諧噱錄 / 朱揆撰. 嶺表錄異 / 劉恂撰. 龍城錄 / 柳宗元撰. 劉賓客嘉話錄 / 韋絢撰.

Published Shanghai : Wen ming shu ju, Minguo 4 [1915]
上海 : 文明書局, 民國 4 [1915]

Copies

Location Call No. Status
 UniM Bail SpC/EA  5736 W103 v.4    NOT FOR LOAN