My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page: Previous Next
Can't find that book? Try BONUS+
 

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS

Title Jiajing, Daoguang, Minguo Sinan Fu, Xian zhi : dian jiao ben / Sinan Xian zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.
嘉靖, 道光, 民國思南府, 縣志 : 點校本 / 思南縣志編纂委員會辦公室編.

Published [Sinan Xian : Sinan Xian zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi], 1991.
[思南縣 : 思南縣志編纂委員會辦公室], 1991.

Copies

Location Call No. Status
 UniM ERC EA  DS797.35.S563 JIAJ 1991  CHI    AVAILABLE
Physical description 3, 560 p. : ill. ; 26 cm.
Notes Reprint.
1st work originally published: [Shanghai] : Shanghai gu ji chu ban she, 1962. (Tian yi ge cang Ming dai fang zhi xuan kan)
1st work originally published: [上海] : 上海古籍出版社, 1962. (天一閣藏明代方志選刊)
2nd work originally published: [Guiyang Shi] : Guizhou Sheng tu shu guan, 1966.
2nd work originally published: [貴陽市] : 貴州省圖書館, 1966.
3rd work originally published: [Guiyang Shi] : Guizhou Sheng tu shu guan, 1965.
3rd work originally published: [貴陽市] : 貴州省圖書館, 1965.
Contents Sinan Fu zhi / Zhong Tian zuan ci ; Tian Qiu shan ding ; Hong Jie jiao zheng -- Sinan Fu xu zhi / zhu xiu Xia Xiushu, Yang Juyuan, Chen Wenheng -- Sinan Xian zhi gao.
思南府志 / 鍾添纂次 ; 田秋删定 ; 洪价校正 -- 思南府續志 / 主修夏修恕, 揚鉅源, 陳文衡 -- 思南縣志稿.
Other author Zhong, Tian, 16th cent.
鍾添, 16th cent.
Xia, Xiushu, jin shi 1802.
夏修恕, 進士1802.
Yang, Juyuan.
揚鉅源.
Chen, Wenheng.
陳文衡.
Sinan Xian zhi bian zuan wei yuan hui. Ban gong shi.
思南縣志編纂委員會. 辦公室.
Subject Sinan Xian (China) -- History.
思南縣 (中國) -- History.
Variant Title Jiajing Daoguang Minguo Sinan Fu, Xian zhi.
嘉靖道光民國思南府, 縣志.
Sinan Fu, Xian zhi.
思南府, 縣志.
Other title Sinan Fu zhi.
思南府志.
Sinan Fu xu zhi.
思南府續志.
Sinan Xian zhi gao.
思南縣志稿.