My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
TITLES (1-50 of 111)
四庫全書(電子版). 子部小說家類
1
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 北窗炙輠錄 [電子資源] : [2卷] / [施德操撰].

    北窗炙輠錄 Shi, Decao, 12th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
2
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 北夢瑣言 [電子資源] : [20卷 / 孫光憲撰].

    北夢瑣言 Sun, Guangxian, d. 968.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
3
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 博物志 [電子資源] : [10卷] / [張華撰].

    博物志 Zhang, Hua, 232-300.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
4
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 博異記 [電子資源] / [谷神子撰].

    博異記 Gu, Shenzi, 9th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
5
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 泊宅編 [電子資源] : [3卷 / 方勺撰].

    泊宅編 Fang, Shao, b. 1066.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
6
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 步里客談 [電子資源] : [2卷] / [陳長方撰].

    步里客談 Chen, Changfang, 1108-1148.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
7
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 輟耕錄 [電子資源] : [30卷 / 陶宗儀撰].

    輟耕錄 Tao, Zongyi, fl. 1360-1368.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
8
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 次柳氏舊聞 [電子資源] / [李德裕撰].

    次柳氏舊聞 Li, Deyu, 787-849.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
9
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 大唐傳載 [電子資源].

    大唐傳載
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
10
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 道山淸話 [電子資源] / [王暐撰].

    道山淸話 Wang, Wei.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
11
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 洞冥記 [電子資源] : [4卷] / [郭憲撰].

    洞冥記 Guo, Xian, 1st cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
12
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 東南紀聞 [電子資源] : [3卷]

    東南紀聞
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
13
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 東軒筆錄 [電子資源] : [15卷 / 魏泰撰].

    東軒筆錄 Wei, Tai, 11th/12th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
14
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 東齋記事 [電子資源] : [6卷 / 范鎮撰].

    東齋記事 Fan, Zhen, 1007-1087.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
15
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 杜陽雜編 [電子資源] : 3卷 / [蘇鶚撰].

    杜陽雜編 Su, E., jin shi 886.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
16
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 分門古今類事 [電子資源] : [20卷]

    分門古今類事
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
17
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 楓窗小牘 [電子資源] : [2卷]

    楓窗小牘
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
18
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 甘澤謡 [電子資源] / [袁郊撰].

    甘澤謡 Yuan, Qiao.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
19
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 高齋漫錄 [電子資源] / [曾慥撰].

    高齋漫錄 Zeng, Zao, 1091-1155.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
20
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 觚不觚錄 [電子資源] / [王世貞撰].

    觚不觚錄 Wang, Shizhen, 1526-1590.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
21
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 歸潛志 [電子資源] : [14卷 / 劉祁撰].

    歸潛志 Liu, Qi, 1203-1250.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
22
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 癸辛雜識 [電子資源] : [前集, 後集, 續集2卷, 別集2卷 / 周密撰].

    癸辛雜識 Zhou, Mi, 1232-1308.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
23
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 桂苑叢談 [電子資源] / [馮翊子撰].

    桂苑叢談 Feng, Yizi.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
24
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 國老談苑 [電子資源] : [2卷 / 王君玉撰].

    國老談苑 Wang, Junyu.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
25
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 過庭錄 [電子資源] / [范公偁撰].

    過庭錄 Fan, Gongcheng.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
26
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 海內十洲記 [電子資源] / [東方朔撰].

    海內十洲記 Dongfang, Shuo, 154-93 B.C.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
27
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 漢武故事 [電子資源] / [班固撰].

    漢武帝,漢武故事 Ban, Gu, 32-92.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
28
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 漢武帝內傳 [電子資源] / [班固撰].

    漢武帝,漢武帝內傳 Ban, Gu, 32-92.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
29
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 何氏語林 [電子資源] : [30卷 / 何良俊撰].

    何氏語林 He, Liangjun, 1506-1573.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
30
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 後山叢談 [電子資源] : [4卷] / [陳師道撰].

    後山叢談 Chen, Shidao, 1053-1102.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
31
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 畫墁錄 [電子資源] / [張舜民撰].

    畫墁錄 Zhang, Shunmin, jin shi 1065.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
32
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 還冤志 [電子資源] / [顔之推撰].

    還冤志 Yan, Zhitui, 531-591.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
33
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 揮麈錄 [電子資源] : [前錄4卷, 後錄11卷, 三錄3卷, 餘話2卷 / 王明清撰].

    揮麈錄 Wang, Mingqing, 1127-ca. 1215.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
34
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 雞肋編 [電子資源] : [3卷] / [莊綽撰].

    雞肋編 Zhuang, Chuo, 1078-
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
35
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 稽神錄 [電子資源] : [6卷] / [徐鉉撰].

    稽神錄 Xu, Xuan, 916-991.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
36
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 集異記 [電子資源] / [薛用弱撰].

    集異記 Xue, Yongruo, 9th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
37
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 甲申雜記 [電子資源] / [王鞏撰].

    甲申雜記 Wang, Gong, 11th/12th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
38
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 鑑誡錄 [電子資源] : [10卷] / [何光遠撰].

    鑑誡錄 He, Guangyuan.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
39
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 江淮異人錄 [電子資源] : [2卷 / 吳淑撰].

    江淮異人錄 Wu, Shu, 947-1002.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
40
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 敎坊記 [電子資源] / [崔令欽撰].

    敎坊記 Cui, Lingqin, active 749.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
41
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 嘉祐雜志 [電子資源] / [江休復撰].

    嘉祐雜志 Jiang, Xiufu, 1005-1060.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
42
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 金華子雜編 [電子資源] : [2卷 / 劉崇遠撰].

    金華子雜編 Liu, Chongyuan, 10th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
43
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 劇談錄 [電子資源] : [2卷 / 康駢撰].

    劇談錄 Kang, Pian, jin shi 877.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
44
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 開天傳信記 [電子資源] / [鄭綮撰].

    開天傳信記 Zheng, Ji.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
45
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 睽車志 [電子資源] : [6卷] / [郭彖撰].

    睽車志 Guo, Tuan, 12th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
46
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 樂郊私語 [電子資源] / [姚桐壽撰].

    樂郊私語 Yao, Tongshou.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
47
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 劉賓客嘉話錄 [電子資源] / [韋絢撰].

    劉賓客嘉話錄 Wei, Xuan, 9th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
48
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 龍川略志 [電子資源] : [10卷, 別志2卷 / 蘇轍撰].

    龍川略志 Su, Zhe, 1039-1112.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
49
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 洛陽搢紳舊聞記 [電子資源] : [5卷 / 張齊賢撰].

    洛陽搢紳舊聞記 Zhang, Qixian, 943-1014.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
50
 
    E-RESOURCE 2006

"四庫全書(電子版). 子部小說家類" » 茅亭客話 [電子資源] : [10卷] / [黃休復撰].

    茅亭客話 Huang, Xiufu, 10th/11th cent.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 Next