My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Er shi ren suo xuan duan pian jia zuo ji / Zhao Jiabi ji.  1982 1
Er shi shi ji ba shi nian dai Huang he liu yu min jian yi shu tian ye kao cha bao gao.   2003 1
Er shi shi ji ba shi nian dai Zhongguo dian ying yan jiu   2016 1
Er shi shi ji Beijing cheng shi jian she shi liao ji / Chen Leren.  2007 1
Er shi shi ji chu Zhongguo de yi lao yi shao.   1993 1
Er shi shi ji chuan bo xue jing dian wen ben.   2003 1
Er shi shi ji de gu han yu yan jiu / Yan Xiu.  2001 1
Er shi shi ji de Han yu su yu yan jiu / Wen Duanzheng, Zhou Jian.  2000 1
Er shi shi ji de Shanghai jin rong.   2004 1
Er shi shi ji de Taiwan ren kou bian qian yan tao hui lun wen ji : Zhonghua min guo 74 nian 12 yue 14 zhi 15 ri, Taibei / zhu ban Zhongguo ren kou xue hui, Zhonghua min guo xing zheng yuan wei sheng shu ... [et al.] ; Zhongguo ren kou xue hui bian yin.  1986 1
Er shi shi ji de Xianggang.   1995 1
Er shi shi ji de xiao shuo he xiao shuo jia   2
Er shi shi ji de Zhongguo shao shu min zu yu yan yan jiu / Dai Qingxia zhu bian.  1998 1
"Er shi shi ji de Zhongguo yu shi jie" lun wen xuan ji / Zhang Qixiong zhu bian.  2001 1
Er shi shi ji de Zhongguo yu yan xue / zhu bian Liu Jian ; zhuan gao Tang Zuofan ... [et al.] ; ce hua Guo Li.  1998 1
Er shi shi ji de Zhongguo yu yan ying yong yan jiu / Yu Genyuan.  1996 1
Er shi shi ji guo wai Zhongguo wen xue yan jiu / Xia Kangda, Wang Xiaoping deng zhu.  2016 1
Er shi shi ji guo xue cong shu.   2
Er shi shi ji Han yu ci hui xue : zhu zuo ti yao, lun wen suo yin / Su Xinchun zhu bian.  2004 1
Er shi shi ji Henan kao gu fa xian yu yan jiu.   1997 1
Er shi shi ji hou ban ye li shi jie mi.   2004 1
Er shi shi ji Hua bei nong cun diao cha ji lu / zhu bian Wei Hongyun, Sangu Xiao, Zhang Si.  2012 1
Er shi shi ji Hua bei nong cun she hui jing ji yan jiu / Neishan Yasheng zhu ; Li Enmin, Xing Liquan yi.  2001 1
Er shi shi ji Hua wen nü zuo jia xiao shuo xuan.   2005 1
Er shi shi ji Hua wen nü zuo jia xin ling tu xiang.   2005 1
Er shi shi ji hui gu cong shu. ; Jing ji juan.   2000 1
Er shi shi ji Hunan wen shi zi liao wen ku   1998 1
Er shi shi ji ji shi wen xue cong shu.   1992 1
Er shi shi ji jia gu yu yan xue.   2003 1
Er shi shi ji jiu shi nian dai nü xing san wen de zhu ti jian gou / Yang Jun zhu.  2009 1
Er shi shi ji jiu shi nian dai Zhongguo ge min zu ren kou de bian dong.   2004 1
Er shi shi ji jiu shi nian dai Zhongguo gong you qi ye de min ying hua yan bian.   2005 1
Er shi shi ji jiu shi qi shi dai kao gu xue yan jiu.   2002 1
Er shi shi ji lai Hua wai guo ren dui hua yin xiang.   2001 1
Er shi shi ji liang an zheng qing wen xuan   2002 1
Er shi shi ji Liao Jin shi lun zhu mu lu / Liu Pujiang bian.  2003 1
Er shi shi ji Meiguo Zhong wen jiao xue jie de hui gu   2018 1
Er shi shi ji ming jia jing dian.   2000 1
Er shi shi ji ming ren zi shu xi lie. Di 3 ji.   2014 1
Er shi shi ji mo Zhongguo wen xue xian xiang yan jiu / Cao Wenxuan zhu.  2003 1
Er shi shi ji nü xing san wen bai jia.   1993 1
Er shi shi ji qian ban qi Hua bei xiang cun ji shi yan jiu.   1998 1
Er shi shi ji quan guo bao kan ci xue lun wen suo yin / Du Haihua bian.  2007 1
Er shi shi ji san shi nian dai Chang Jiang ming sheng / bian Zhong Nianren ; wen Shan Zhengping.  2003 1
Er shi shi ji san shi nian dai Chang Jiang ming sheng tu ji.   2003 1
Er shi shi ji san shi nian dai de Nanjing Lu [deng Shanghai zhao pian 4 zhang]   193- 1
Er shi shi ji san shi nian dai nü xing / bian Zhong Nianren ; wen Shan Zhengping.  2003 1
Er shi shi ji san shi nian dai nü xing tu ji.   2003 1
Er shi shi ji san shi nian dai Shanghai yang lou yu min su / bian Zhong Nianren ; wen Shan Zhengping.  2003 1
Er shi shi ji san shi nian dai Shanghai yang lou yu min su tu ji.   2003 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next