My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Om Dommedagen, en nyttelig Tractat, tilsammen screffuen oc fordansket aff Nicolao Palladio.   1575 1
Om Dommedagen : en nyttelige tractat / tilsammen screffuit oc fordansket aff Nicolao Palladio.  1575 1
Om Dommedagen. en nyttelige Tractat. tilsammen screffuit oc fordansket aff Nicolao Palladio.   2
Om Dommedags : 1. Visshed. 2. Naeruerelse. 3. Process. 4. Raettergang. 5 Beredning. / En christelig Vnderuisning aff den Hellige Scrifft Ved Niels Huid.  1576 1
Om du sager att du alskar mig -- Copacabana -- Sofie -- Sag inte nej, sag kanske, kanske, kanske -- Sommaren ar kort -- Papaya Coconut -- Dar du gar lamnar karleken spar -- Jajamen -- Jag hade en gang en bat -- Just Call Me Lonesome -- Det finns inge     1
Om du vill ha mig -- Vem kan leva utan karlek? -- Foralskad, fortrollad, forlorad -- Samma sak igen -- Karleken rar ingen pa -- Lyckans Land -- Kom hem och sov i min sang -- Mitt hjarta dansar -- Vandrar i mansken -- Karleken ar evig -- En pa miljone     1
Om Ecteskab, at 1. Betencke, 2. Begynde, 3. Fuldkomme, 4. Leffue udi, 1. Viislige, 2. ærlige, 3. Gudfryctige, 4. Rolige en Christelig undervisning Niels Hemmingssøn.   2
Om Ecteskab, at 1. Betencke, 2. Begynde, 3. Fuldkomme, 4. Leffue udi, 1. Vislige, 2. ærlige, 3. Gud-fryctige, 4. rolige en Christelig undervisning Niels Hemmingssøn.   1605 1
Om Ecteskab, At 1. Betencke, 2. Begynde, 3. Fuldkomme. 4. Leffue vdi, 1. Viselige, 2. Ærlige, 3. Gudsfryctige, 4. Rolige : en Christelig Underuisning.   5
Om Ecteskab At 1. Betencke, 2. Begynde, 3. Fuldkomme, 4. Leffue vdi, 1. Vislige, 2. ærlige, 3. Gudfryctige, 4. rolige, En Christelig vndervisning, Niels Hemmingssøn.   1572 1
Om Ecteskab oc børn. / Item at 130018152526 has cover title:  1531 1
Om Ecteskaff. / Item at 130018164575 has spine title:  1531 1
Om Ecteskaff oc børn ath opføde Gud till loff och ere, och deris siele til salighed.   2
Om Ecteskaff oc børn ath opføde Gud till loff och ere, och deris siele til salighed, [Martin Luther], rettet aff Christiern Pedersen.   2
Om een rode of groene merdeka : 10 jaren binnenlandse politiek, Indonesie{232} 1943-1953 / H. J. H. Alers.  1956 1
Om en bij de kleine anglo / door Vilma.  1968 1
Om en Christelig indbiurdis Formaning oc Besøgelse Forklaring offuer den Evangeliske Text paa Mariæ Besøgelsis Dag indfaldendis forfattet aff Casper Bertelssen [i.e.: Caspar Bartholin] ...   1628 1
Om en door den Peloponnesus : De Aarde en haar Volken, 1909 / [electronic resource] / B. de Jandin  2008 1
Om ex libris.   1905 1
Om exlibris / Axel L. Romdahl.  1905 1
Om Fandens fire fornemligste Døttre, som ere: 1. Hoffmodighed, 2. Gierighed, 3. Løsactighed, oc 4. Druckenskab oc deris Børn oc Afffødde, som ere hengiffte Moxen i alle Statter i Werden en nyttig Underviisning aff Jacob Albretsøn.   2
Om Fandens flre fornemligste Døttre, som ere: 1. Hoffmodighed, 2. Gierighed, 3. Løsactighed, oc 4. Druckenskab oc deris Børn oc Afffødde, som ere hengiffte Moxen i alle Statter i Werden en nyttig Underviisning aff Jacob Albretsøn.   1614 1
Om Faste- oc Bede-Dage, negst Guds Hielp, ad holdis dend 2., 3. oc 4. Octob. efter som ... Christian IIII. ... befalit haffuer, af S. Jacobs Epistel c. 5. v. 16. til Enden J. P. R. [i.e.: Joh. Paul Resenius]   2
Om förträngningar i moderhalskanalen och hans mynningarm--   1879 1
Om giltigheten af utomlands ingångna äktenskap / af Joh. Hellner.  1896 1
Om godheten / Willy Kyrklund.  1988 1
Om Guds grumme Straf og Vrede.   2
Om Guds hellige Naffns forfængelige vanbrug oc foractelse en fornøden paamindelse i denne onde oc sidste Tiid, til at undfly hans Vrede oc Straff derfore samt D. P. P. velmeente Advarsel, som hand oc fordum lod udgaa om den store Guds bespaattelse   1624 1
Om Guds Naade.   1593 1
Om Had oc Affuind. : En liden Tractat, om Had oc Affuind, oc om de Menniskes vilkaar, som ere met samme vanart oc wdyd forgiffne, oc Huorledis mand kand lettelige oc vel kiende dennen &c. Gantske nyttelig oc lystig at læse. / Bescreffuen paa danske Rim, aff Rasmus Jørgensøn Fønbo, Kaabeløff. Anno Domini 1574.  1575 1
Om helso- och sjukvård å kronans fartyg --   1879 1
Om Hexemestere, Troldqvinder, Spogelser, Gjengangere, Spaamend, Forvarsler ob Sandsigere. En bog for Almuen : hvoraf den fan laere at blive klog nok til ... oversat af det Tydske ved M. Hallager, .. .   1800 1
Om Hexernes Reise til det berømte Blocksbierg paa St. Hans Nat, samt hvorledes man uden Fare selv kan faae det at see og erfare skrevet af Harald Diabolusky ; tillige med tvende andre smukke og lystige Historier.   1776 1
Om Holbergs Niels Klim : med sæligt hensyn til tidligere satirer i form af opdigtede og vidunderlige reiser / et bidrag til kundskab om fremmed indvirkning paa det attende aar hundredes danske literatur af J. Paludan.  1878 1
Om iakttagelserna vid Upsala observatorium för equinoktiets bestämning våren och hösten 1889 / af K. Bohlin och C.A. Schultz-Steinheil.  1890 1
Om iets te weten van de oude meesters. English.   2
Om între oameni. English   1958- 1
Om Jag Bara Fick -- En Evig, Lycklig Dag -- Mycket Battre Nu -- Nu e Det Sommar Och Sol -- En Vanlig Tjej -- Ingen Annan e Som Du -- Du e Det Finaste Jag Vet -- Hur Underbar Du E -- Karleksvisan -- Du Gor Mig Lycklig -- Jag Drack Dig Som Ett Vin -- E     1
Om jag inte hade dig -- Brev fran en fororad son -- Salig for en stund -- Vill inte sakna an -- Sa vem kommer har -- Karleksvisan -- Ga -- Lev da igen -- Hall mitt hjarta -- Viskar en bon     1
Om jag stannar -- Bilder i farg -- Narren -- Pilgrim -- Tro inte pa mig -- Karleken (ge mig) -- Lat vinden blasa -- Jag alskar dig -- Jeriko -- Sjung en sang     1
HELMNER, Magnus: Helmners Hus / [electronic resource]    1
Om Koebenhavens Universitets Arboeger / [electronic resource]    1
Om Koebenhavens Universitets Arboeger (Online)     1
Om krigskontraband enligt allmän folkrätt samt staternas lagar och fördrag. French   1893 1
Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige) : Litteraturhistoriskt utkast / [electronic resource] / Josef Linck  2009 1
Om Liff oc Død, timelig [oc evig] nogle Laerdom[me og Trøst] aff Guds [ord, til] erlige oc velb[yrdige frues], salige Anne P[arsbergs], erlige og velb[yrdige] mands, salige Christoffer Gyldenstiernis, til iffuerssnis effterladte Husfrues, hendis Be / me[stenpart for]fat[tede udi Rhiim aff Peder Hegelund].  1587 1
Om Liff oc Død, timelig oc evig, nogle Laerdomme og Trøst af Guds ord, til ærlige og velbyrdige frues, salige Anne Parsbergs, ærlige og velbyrdige mands, salige Christoffer Gyldenstiernis, til Iffuerssnis efterladte Husfrues, hendis Begraffuelse,   1587 1
Om lønligt Skriftemaal.   1538 1
Om ma nye bhe mae hum / / (Kelsang Chukie Tethong) --  2006 1
Om mand maa fly for døde[n] oc pestile[n]tze / En Christelig vnderwisning Martini Lutheri.  1534 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next