My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
TITLES (1-46 of 46)
Si bu bei yao. Zi bu.
1
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Bo wu zhi / [Zhang Hua zhuan ; Zhou Riyong deng zhu].

    博物志 Zhang, Hua, 232-300.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
2
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Can tong qi kao yi / [Zhu Xi zhuan ; Qian Xizuo xiao].

    参同契考異 Zhu, Xi, 1130-1200.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2, 3, 25 leaves ; 20 cm. 1965
3
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Chang shu ji yao / [Wang Yuezhen zhuan].

    長術輯要 Wang, Yuezhen, 1813-1881.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
4
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Deng Xizi / [Deng Xi zhuan].

    鄧析子 Deng, Xi, 545-501 B.C.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2, 2, 15 leaves ; 20 cm. 1965
5
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Dong shu du shu ji / [Chen Li zhuan].

    東塾讀書記 Chen, Li, 1809-1869.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
6
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Er Cheng quan shu / [Cheng Hao, Cheng Yi zhu ; Zhu Xi zhu ; Yang Shi zhuan Zhang Chi bian ci].

    二程全書 Cheng, Hao, 1032-1085.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    3 v. ; 20 cm. 1965
7
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Gongsun Longzi / Gongsun Long zhuan. Shizi / Shi Jiao zhuan. Xunzi /Xun Kuang zhuan ; Yang Liang zhu.

    公孫龍子 Gongsun, Long, 3rd cent. B.C.
Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 19 cm. 1965
8
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Guang hong ming ji / [Qian Daoxuan ji].

    廣弘明集 DaoXuan, 596-667.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2 v. ; 20 cm. 1965
9
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Guanzi / [Guan Zhong zhuan ; Fang Xuanling zhu].

    管子 Guan, Zhong, d. 645 B.C.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2 v. ; 20 cm. 1965
10
 
    PRINTED BOOKS 1962

"Si bu bei yao. Zi bu." » Guo chao Han xue shi cheng ji / [Jiang Fan zuan].

    國朝漢學師承記 Jiang, Fan, 1761-1831.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1962
11
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Guo chao xue an xiao shi / [Tang Jian zhu].

    國朝學案小識 Tang, Jian, 1778-1861.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
12
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Han Feizi / [Han Fei zhuan].

    韓非子 Han, Fei, d.233 B.C.
Taipei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
13
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Huainan zi / [Liu An zhuan ; Gao You zhu ; Zhuang Kuiji xiao].

    淮南子 Huainan zi, d. 122 B.C.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
14
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Huanzi xin lun / [Huan Tan zhuan, Sun Fengyi ji].

    桓子新論 / Huan, Tan, ca. 40 B.C.-ca.32 A.D.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    5, 26 leaves ; 20 cm. 1965
15
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Jin kui yao lüe / [Zhang Zhongjing shu ; Wang Shuhe ji ; Lin Yi deng quan ci].

    金匱要略 Zhang, Zhongjing, fl. 168-196.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
16
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Kong congzi / [Kong Fu zhu].

    孔叢子 Kong, Fu, ca. 264-208 B.C.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
17
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Kun xue ji wen / [Wang Yinglin zhuan ; Wen Yuanqi bing zhu].

    困學紀聞 Wang, Yinglin, 1223-1296.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    4 v. ; 20 cm. 1965
18
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Laozi / [Wang Bi zhu].

    老子 Laozi.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
19
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Lü shi chun qiu / [Lü Buwei zhuan ; Gao You zhu ; Bi Yuan xiao].

    呂氏春秋呂不韋,
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
20
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Lun heng / [Wang Chong zhu ; Cheng Rong xiao].

    論衡 Wang, Chong, 27-97?
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2 v. ; 20 cm. 1965
21
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Ming ru xue an / [Huang Zongxi zhuan].

    明儒學案 Huang, Zongxi, 1610-1695.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    4 v. ; 20 cm. 1965
22
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Nei jing su wen / [Wang Bing zhu ; Lin Yi, Sun Ji, Gao Boheng deng xiao zheng].

    内經素問 Wang, Bing, fl. 762.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2 v. ; 20 cm. 1965
23
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Qi min yao shu / [Jia Sixie zhuan].

    齊民要術 Jia, Sixie, 6th cent.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
24
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Ri zhi lu ji shi / [Gu Yanwu zhuan ; Huang Rucheng ji shi].

    日知錄集釋 Gu, Yanwu, 1613-1682.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    4 v. ; 20 cm. 1965
25
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Shang han lun / [Zhang Ji zhu ; Wang Shuhe zhuan ci ; Cheng Wuji zhu].

    傷寒論 Zhang, Zhongjing, fl. 168-196.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) : ill. ; 20 cm. 1965
26
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Shen jian / [Xun Yue zhuan ; Wu Dao zhuan xiao].

    申鑒 Xun, Yue, 148-209.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
27
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Shennong ben cao jing / [Wu Pu deng shu ; Sun Xingyan, Sun Fengyi tong ji].

    神農本艸經孫馮翼,
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
28
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Shi jia zhai yang xin lu / [Qian Daxin zhu].

    十駕齋養新錄 Qian, Daxin, 1728-1804.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
29
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Sima fa / [Sima Rangju zhuan].

    司馬法 Sima, Rangju, 4th cent. B.C.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
30
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Song Yuan xue an / [Huang Zongxi ji ; Huang Baijia, Quan Zuwang xiao ding].

    宋元學案 Huang, Zongxi, 1610-1695.
Taibei shi : Taiwan ZhongHua shu ju,    Tai 1 ban.    6 v. ; 20 cm. 1965
31
 
    PRINTED BOOKS 1962

"Si bu bei yao. Zi bu." » Wu zhong yi gui / [Chen Hongmou ji].

    五種遺規 Chen, Hongmou, 1696-1771.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2 v. ; 20 cm. 1962
32
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Wu zhong yi gui / [Chen Hongmou ji].

    五種遺規 Chen, Hongmou, 1696-1771.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2 v. ; 20 cm. 1965
33
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Wuzi / [Wu Qi zhuan].

    吳子 Wu, Qi, 440-381 B.C.
Taibei shi: Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    12, 8 leaves ; 20 cm. 1965
34
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Xiangshan quan ji / [Lu Jiuyuan zhuan ; Zhou Yuling zhong xiao ; Sun Bangrui kan].

    象山全集 Lu, Jiuyuan, 1139-1193.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,        1 v. (various pagings) : ill. ; 20 cm. 1965
35
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Xin yu / [Lu Jia zhuan].

    新語 Lu, Jia, ca. 216-ca. 172 B.C.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
36
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Xing li jing yi / [Qing Shengzu you ding ; Li Guangdi cheng xiu].

    性理精義 Qing Shengzu, Emperor of China, 1654-1722.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) : ill. ; 20 cm. 1965
37
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Xu shi shuo / [Kong Pingzhong zhuan].

    續世說 Kong, Pingzhong, 11th cent.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
38
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Yan dan zi / [Sun Xingyan jiao].

    燕丹子孫星衍,
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
39
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Yan shi jia xun / [Yan Zhitui zhuan ; Zhao Ximing zhu ; Lu Wenchao bu].

    顏氏家訓 Yan, Zhitui, 531-591.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
40
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Yangming quan ji / [Wang Shouren zhuan ; Xu Ai ji ; Qian Dehong shan ding].

    陽明全集 Wang, Yangming, 1472-1529.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    4 v. ; 20 cm. 1965
41
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Yangzi fa yan / [Yang Xiong zhuan ; Li Gui zhu].

    揚子法言 Yang, Xiong, 53 B.C.-18 A.D.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
42
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Yin Wenzi / [Yin Wen zhuan ; Qian Xizuo jiao].

    尹文子 Yin, Wen, 350-284 B.C.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    2, 1, 19, 8 leaves ; 20 cm. 1965
43
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Zhangzi quan shu / [Zhang Zai zhuan ; Zhu Xi zhu shi].

    張子全書 Zhang, Zai, 1020-1077.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,        1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
44
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Zhou bi suan jing / [Zhao Junqing zhu ; Zhen Luan chong shu ; Li Chunfeng deng feng chi zhu shi].

    周髀算經 Zhao, Shuang.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
45
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Zhouzi tong shu / [Zhou Dunyi zhu ; Li Guangdi zhuan].

    周子通書 Zhou, Dunyi, 1017-1073.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
46
 
    PRINTED BOOKS 1965

"Si bu bei yao. Zi bu." » Zhuzi da quan / [Zhu Xi zhuan].

    朱子大全 Zhu, Xi, 1130-1200.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    12 v. ; 20 cm. 1965
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove