My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
001  anp14233150 
005  19900627000000.0 
008  890103s1975  ch a     00010cchi  
010  76838277 
040  |cNNStJ|dDLC|dANL 
050 0 LA2383.C5|bL58 
066  |c$1 
100 10 |6880-01|aLiu, Qicong. 
245 10 |6880-02|aMin guo jiao yu ren wu wai zhuan /|cLiu Qicong 
    zhu. 
260 0 |6880-03|aTaibei :|bHua xin wen hua shi ye zhong xin,|cmin
    guo 64 [1975] 
300  10, 230 p. :|bill. ;|c19 cm. 
490 0 |6880-04|aXin xin cong shu ;|v38. 
505 0 |6880-05|aMa Junwu chun zhen feng ge -- Wang Guowei zi sha
    shi mo -- Liu Yizheng shuo xue qing wang -- Pu xue da shi 
    Zhang Taiyan -- Yangzhou zhong xue yu Zhou Houshu -- Xiong
    Yuxi yu "xin yuan" -- Moxielaoren Hu Yuantan -- Bai wu shi
    ren Wu Biqing --Gu Hongming xiao ma yang kuang -- 
    Rujinglaoren Tang Weizhi -- Li Shicen fei se san jiao lian
    -- Lu Jiye chi zi zhi xin -- Weilulaoren Lin Qinnan -- Yin
    yue bo shi Wang Guangqi. 
650 0 Educators|zChina|xAnecdotes. 
651 0 China|xHistory|yRepublic, 1912-1949|xAnecdotes. 
880 0 |6260-03/$1|a臺北 :|b華欣文化事業中心 ,|c民國64 [1975] 
880 0 |6490-04/$1|a莘莘叢書 ;|v38. 
880 0 |6505-05/$1|a馬君武純眞風格 -- 王國維自殺始末 -- 
    柳詒徵碩學清望 -- 樸學大師章太炎 -- 揚州中學與周厚樞 -- 
    熊育錫與「心遠」 -- 磨血老人胡元倓 -- 白屋詩人吳碧卿 -- 
    辜鴻銘笑駡佯狂 -- 茹經老人唐蔚芝 -- 李石岑緋色三角戀 -- 
    盧冀野赤子之心 -- 畏盧老人林琴南 -- 音樂博士王光祁. 
880 10 |6100-01/$1|a劉棨琮. 
880 10 |6245-02/$1|a民國敎育人物外傳 /|c劉棨琮著 . 
984  |cBa EA 4907 L731 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store  4907 L731 MJ1    AVAILABLE