My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhongguo she hui ke xue yuan zhi ku bao gao. Shi san wu gui hua xi lie.   2016 1
Zhongguo she hui ke xue yuan zhong dian xue ke jian she gong cheng cong shu. Min zu xue ren lei xue xi lie.   2005 1
Zhongguo she hui ke xue yuan zhong dian xue ke jian she gong cheng cong shu. Zhongguo jin dai si xiang shi xue ke.   2005 1
Zhongguo she hui ke xue yuan zhong dian xue ke. Min zu xue ren lei xue xi lie.   2009 1
Zhongguo she hui ke xue yuan Zhong Ri li shi yan jiu zhong xin wen ku.   5
Zhongguo she hui ke xue = Zhongguo shehui kexue.   2
Zhongguo she hui li shi yan jiu cong shu.   2000 1
Zhongguo she hui li shi yan jiu cong shu. Di 1 ji.   2001 1
Zhongguo she hui liu dong.   2004 1
Zhongguo she hui min su shi cong shu.   19
Zhongguo she hui qian jing 2001.   2000 1
Zhongguo she hui quan mian fa zhan zhan lue yan jiu bao gao.   1996 1
Zhongguo she hui sheng huo shi / Zhuang Huafeng zhu bian.  2003 1
Zhongguo she hui sheng huo wen ku.   3
Zhongguo she hui shi, / Wei Juxian zhu.  1960 1
Zhongguo she hui shi cong shu.   4
Zhongguo she hui shi liao cong chao. jia ji, / Qu Xuanying zuan ji.  1965 1
Zhongguo she hui shi liao ji yao / [zhu bian Fang Shiduo].  1977 1
Zhongguo she hui shi wen ku.   2000 1
Zhongguo she hui shi wen ku. Di 1 ji.   1993 1
Zhongguo she hui shi wen ku (She hui ke xue wen xian chu ban she)   1999 1
Zhongguo she hui shi zhu wen ti / Lü Zhenyu zhu.  1954 1
Zhongguo she hui si xiang shi zi liao xuan ji. / zhu bian Lu Xueyi, Wang Chuhui ; xuan bian Wang Chuhui, Xuan Chaoqing, Hu Yipeng.  2006 1
Zhongguo she hui si xiang shi zi liao xuan ji. / zhu bian Lu Xueyi, Wang Chuhui ;xuan bian Wang Chuhui ,Zhou Yiqi ,Hu Yipeng.  2005 1
Zhongguo she hui ti zhi gai ge 30 nian hui gu yu zhan wang = Zhongguo shehui tizhi gaige 30 nian huigu yu zhanwang / Song Xiaowu zhu bian.  2008 1
Zhongguo she hui ti zhi gai ge bao gao.   2013- 1
Zhongguo she hui tong ji nian jian.   2000- 1
Zhongguo she hui tong ji zi liao / Guo jia tong ji ju she hui tong ji si bian.  1985- 1
Zhongguo she hui tong shi / zong zhu bian Kong Shuduo ; fu zong zhu bian Cao Wenzhu, Zhu Han'guo.  1996 1
Zhongguo she hui tuan ti da ci dian / Fan Baojun zhu bian.  1995 1
Zhongguo she hui wang luo yu she hui zi ben yan jiu bao gao. 2008-2009.   2009 1
Zhongguo she hui wen hua xin li.   1998 1
Zhongguo she hui wen hua zhuan xing zong lun.   1998 1
Zhongguo she hui wen ti.   1998 1
Zhongguo she hui wen ti bao gao = Zhongguo shehuiwenti baogao / Lu Jianhua zhu.  2002 1
Zhongguo she hui xin li fen xi : xian gei chuang zao "25 nian Zhongguo" de ren men / Sha Lianxiang deng zhu.  2004 1
Zhongguo she hui xin tai yan jiu bao gao.     1
Zhongguo she hui xing shi fen xi yu yu ce.   6
Zhongguo she hui xing zhi wen ti lun zhan / He Ganzhi zhu.  1939 1
Zhongguo she hui xing zhi wen ti lun zhan : zi liao xuan ji / Gao Jun bian.  1984 1
Zhongguo she hui xue nian jian.     1
Zhongguo she hui xue : qi yuan yu mian yan = Chinese sociology : the origin and sustainability / Jing Tiankui deng zhu.  2017 1
Zhongguo she hui xue wen zhang zhu zuo xi mu : 1979.3-1984.12 / Zhongguo she hui ke xue yuan she hui xue yan jiu suo tu shu zi liao shi, Liaoning she hui ke xue yuan she hui xue yan jiu suo bian xie.  198- 1
Zhongguo she hui yang lao bao xian cai zheng fu dan yan jiu / Zhou Fengzhen, Wu Lingling zhu.  2018 1
Zhongguo she hui yang lao bao xian ti zhi gai ge = China's pension system reform / Zhongguo jing ji gai ge yan jiu ji jin hui, Zhongguo jing ji ti zhi gai ge yan jiu hui lian he zhuan jia zu zhu.  2006 1
Zhongguo she hui yang lao bao xian : zhi du bian qian yu jing ji xiao ying = China's social pension system : institutional change and economic effects / Zheng Wei zhu.  2005 1
Zhongguo she hui yang lao bao zhang : kun jing yu jue ze = China's social endowment insurance : dilemma and tactful action / Ye Xiangqun zhu.  2004 1
Zhongguo she hui yu jing ji / Han Geli (Gray G. Hamilton) zhu ; Zhang Wei'an, Chen Jiexuan, Zhai Benrui yi.  1990 1
  Zhongguo she hui yu li shi -- See Berliner China-Hefte   1
Zhongguo she hui yu qing nian du bao gao 2011 / [electronic resource] / Yu Guoming zhu bian.  2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next