My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhongguo xue sheng yun dong gai kuang.   1927 1
Zhongguo xue sheng yun dong jian shi, 1919-1949 nian / Shao Pengwen, Hao Yingda.  1985 1
Zhongguo xue shu bai nian.   1999 1
Zhongguo xue shu cong shu.   1985 1
Zhongguo xue shu dian cang tu shu ku.   313
Zhongguo xue shu jie = Chinese academia / gu wen Qian Sanqiang ; zhu bian Li Shiying ; fu zhu bian Zhu Xianyou ... [et al.].  1991- 1
Zhongguo xue shu jie da shi ji : 1919-1985 / zhu bian Wang Yafu, Zhang Hengzhong ; bian zhe Ding Lifan ... [et al.].  1988 1
Zhongguo xue shu jing pin wen ku. Yu yan xue juan   2016 1
Zhongguo xue shu lei bian.   30
Zhongguo xue shu lun zhu ji yao.   1966 1
Zhongguo xue shu min zhu ; 1   1963 1
Zhongguo xue shu ming zhu.   8
Zhongguo xue shu ming zhu cong shu.   3
Zhongguo xue shu ming zhu da ci dian   2001 1
Zhongguo xue shu ming zhu da ci dian. / Liu Ling, Wu ShiAyu zhu bian.  2001 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Di 1 ji.   2
Zhongguo xue shu ming zhu ; di 2 ji.   9
Zhongguo xue shu ming zhu ; di 3 ji.   4
Zhongguo xue shu ming zhu. Di 3 ji ; di 2 ji.   1968 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Di 5 ji.   4
Zhongguo xue shu ming zhu. di 5 ji. Li dai xue an di 2 qi shu ; di 1-8 ze.   1962 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Di 6 ji.   3
Zhongguo xue shu ming zhu jin shi yu yi / [ben ju bian ji bu bian ji].  1972 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Li dai hui yao di 1 qi shu ; 5-7.   1960 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Li dai hui yao di 1 qi shu ; di 1 ce.   1960 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Li dai hui yao, di 1 qi shu, di 2 ce.   1960 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Li dai hui yao di yi qi shu ; di 3 ce.   1960 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Li dai hui yao di yi qi shu ; di 4 ce.   1960 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Li dai shi wen zong ji ; di 41-47 ce.   1961 1
Zhongguo xue shu ming zhu Shi hua cong bian di yi ji ; di 3-5 ce.   1961 1
Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. / Zhang Ruifan, Jin Yiming zhu bian.  1996 1
Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. / [Xu Yulin zhu bian].  1996 1
Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. / Jiang Yihua zhu bian.  1994 1
Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. / Jiang Kongyang, Gao Ruohai zhu bian.  1996 1
Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. / [Hu Yushu zhu bian].  1992 1
Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. / Pan Fu'en zhu bian.  1996 1
Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. / Zhou Gucheng, Ye Xiaoxin zhu bian ; [Zheng zhi fa lü juan bian wei hui bian].  1996 1
Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. / [zhu bian Chen Shiqiang ; fu zhu bian Wang Leiquan, Guo Jianqing ; zhu yao zhuan gao en Ding Changyun ... et al.].  1997 1
Zhongguo xue shu ming zhu. Zhongguo si xiang ming zhu ; 36.   1962 1
Zhongguo xue shu nian jian. Chinese academic yearbook.   2005- 1
Zhongguo xue shu nian kan.     1
Zhongguo xue shu qi kan ping jia yan jiu bao gao : RCCSE quan wei, he xin qi kan pai hang bang yu zhi nan.   2009- 1
Zhongguo xue shu shi lun ji / Qian Mu deng zhu.  1963 1
Zhongguo xue shu si xiang bian qian shi / Liang Qichao zhu.  2014 1
Zhongguo xue shu si xiang da gang / Lin Yin zhu.  1968 1
Zhongguo xue shu si xiang de yan bian, / Sun Lianggong zhu.  1973 1
Zhongguo xue shu si xiang ku.   2004 1
Zhongguo xue shu si xiang shi lun cong / Qian Mu zhu.  1986 1
Zhongguo xue shu tong yi / Qian Mu zhu.  1975 1
Zhongguo xue shu yan jiu zhi nan.   1988 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next