My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhuan xing qi Zhongguo nü xing zhi ye bian dong yan jiu / Jiang Meihua zhu.  2010 1
Zhuan xing qi Zhongguo ren kou wen ti = Chinese population in period of transformation / Li Jianxin zhu.  2005 1
Zhuan xing qi Zhongguo she hui yan jiu cong shu.   2012 1
Zhuan xing qi Zhongguo zui di sheng huo bao zhang zhi du fa zhan yan jiu / [electronic resource] / Zhang Haomiao zhu.  2010 1
Zhuan xing she hui yan jiu wen ku.   2005 1
Zhuan xing she hui zhong de Zhongguo fu nü / Zhongguo she hui ke xue yuan fu nü yan jiu zhong xin ; zhu bian Meng Xianfan ; fu zhu bian Chen Mingxia, Tan Shen.  2004 1
Zhuan xing sheng ji mo da ju.   2011 1
Zhuan xing shi dai Zhongguo she hui gong zuo de shou wang   2014 1
Zhuan xing shi qi de Zhongguo dang dai wen xue si chao / Wu Xiuming zhu.  2001 1
Zhuan xing shi qi de Zhongguo nong min gong : Changjiang Sanjiaozhou shi liu cheng shi nong min gong shi min hua wen ti diao cha / Qian Wenrong, Huang Zuhui zhu.  2007 1
Zhuan xing shi qi de Zhongguo she hui cong shu.   2004 1
Zhuan xing shi qi wo guo guo you qi ye guan li chuang xin te zheng yu dong li ji zhi yan jiu / Wang Yong zhu.  2014 1
Zhuan xing shi qi Zhongguo jing ji gai ge yu fa zhan ruo gan wen ti yan jiu / Liao Yunfeng deng bian zhu.  2003 1
Zhuan xing shi qi Zhongguo she hui fen ceng = Zhuanxingshiqi Zhongguoshehuifenceng / Li Qiang zhu.  2004 1
Zhuan xing yu chong gou : Zhongguo cheng shi fa zhan duo wei tou shi / Wu Fulong, Ma Runchao, Zhang Jingxiang zhu bian.  2007 1
Zhuan xing yu diao zheng : Zhongguo xin xi hua fa zhan bao gao 2010 / Gong ye he xin xi hua bu xin xi hua tui jin si bian.  2010 1
Zhuan xing yu fa zhan. Di 1 ji.   2006 1
Zhuan xing yu fa zhan : Zhongguo shi chang jing ji jin cheng fen xi / zhu bian Ding Renzhong ; fu zhu bian Li Ping, Cheng Minxuan.  2004 1
Zhuan xing yu jing xia de ji qing zhen dang   2013 1
Zhuan xing yu sheng ji   2013 1
Zhuan xing zhong de Beijing she qu sheng huo mo shi he sheng ji ce lüe yan jiu   2010 1
Zhuan xing zhong de di fang zheng fu. English   c2010 1
Zhuan xing zhong de ji yu : Zhong La he zuo qian jing de duo shi jiao fen xi = Opportunities along with transformation : a multi-perspective analysis of the China-Latin American relations / Wu Baiyi deng zhu.  2013 1
Zhuan xing zhong de nong cun she hui.   2004 1
Zhuan xing zhong de xian yu zhi li:jie gou,Xing wei yu bian ge : Ji yu zhong bu di qu 5 ge xian de ge an yan jiu   2
Zhuan xing zhong de zhong xiao qi ye.   1998 1
Zhuan xing zhong de Zhongguo guo ji zhan lüe.   2004 1
Zhuan ye de liang xin : zhuan xing shi dai Zhongguo she hui gong zuo de shou wang = The conscience of China social work in transitional context / Li Bingwei zhu bian.  2014 1
Zhuan ye guan li cong shu   c1997 1
Zhuan ye zai pei shu cai 30 zhong / Liang E zhu bian.  1975 1
Zhuan ye zai pei shu cai san shi zhong   1975 1
Zhuan yong tie dao, tie dao jian zhu.   1998 1
Zhuan zhan shi wan li : Hu Zongnan zhuan / Duan Caihua zhu.  1985 1
Zhuan zhe nian dai : Zhongguo de 1947 nian = Zhuanzhe niandai / Jin Chongji zhu.  2002 1
Zhuan zhe shi qi de jing shen zhuan zhe : "xin shi qi" yi lai Zhongguo she hui si chao ji qi zou xiang / Gao Ruiquan, Yang Yang deng zhu.  2008 1
Zhuan zhe shi qi de wen xue si xiang : Mao Dun zao qi wen xue si xiang yan jiu / Yang Yang zhu.  1996 1
Zhuan zhe yu qian jin : lun xin shi qi de xi ju chuang zuo / Du Gao zhu.  1985 1
Zhuan zhi cong shu.   2
Zhuan zhi quan li yu Zhongguo she hui / Liu Zehua, Wang Maohe, Wang Lanzhong zhu.  1988 1
Zhuan zhi wen xue cong shu ; 4.   1967 1
Zhuan zhi zhu yi tong zhi xia de chen min xin li / [Xie Tianyou zhu].  1990 1
Zhuan zhizhuyi tongzhi xia de chenminxinli.   1990 1
Zhuan zhu cheng jiu Baidu ren sheng   2017 1
Zhuan zhu gu yin l赥 [5 juan / [electronic resource] : Yang Shen zhuan].  2006 1
Zhuan zhu lun / Sun Yongchang zhu.  1991 1
Zhuan zi bian / Hong Juntao, Liu Chengyu zhu bian ; Zhang Yan bian ji.  1998 1
Zhuang ;   5
Zhuang bing bu ren --   19--? 1
Zhuang, Buyi, Dai, Gelao, Jing zu wen hua zhi / Huang Qingyin ... [et al.] zhuan.  1998 1
Zhuang cao yao ming cheng ci dian.   1998 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next